Welcome to official website of Mefics

MEFICS is organization founded by Faculty of Mechanical Engineering and UASQ.

ICQ 2018 Poziv

JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET i EOQ (Evropska organizacija za kvalitet), Brisel, Belgija,uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija,obeležavaju 56. godinu postojanja i rada JUSK-a,organizuju i pozivaju Vas da učestvujete na:

3rd USA – EU – Far East – Serbia Manufacturing Summit
&
XV MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O KVALITETU
JUSK ICQ – 2018

4 – 8. juna 2018. u Beogradu

AMP 2018 Call for Participation

From 5th-7th June will be held third AMP Conference.

After great success of Conferences: USA-EU-Japan-Serbia Manufacturing Summit, Belgrade, 2016, with main topic:Advanced Manufacturing Program – INDUSTRY 4.0 MODEL FOR SERBIA, and 2017 Conference with advanced topic: INDUSTRY 4.0 – SMART AND INTELLIGENT PRODUCTS, we have new challenges

The 3rd International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing – AMP I4.0 2018

Close Menu