Articles

19 Soorten Psychologische Therapieën

 • Dynamische interpersoonlijke therapie helpt ons onze relaties met anderen te verbeteren.
 • Het duurt niet lang, en het helpt ons bepaalde problematische banden te begrijpen die we met bepaalde mensen kunnen hebben.

7. Jungiaanse therapie

Jungiaanse therapie of Jung-analyse is een ander soort psychologische therapie die zeer nuttig is bij de behandeling van verslavingen, depressies en angsten, en zelfs om iemands persoonlijke groei te bevorderen.

 • Carl Jung’s doel was om zich te verdiepen in het onbewuste van het individu door middel van de archetypen die zijn vastgelegd in hun dromen en zelfs in hun artistieke uitingen.
 • Deze vorm van therapie is gebaseerd op het gesprek tussen de therapeut en de patiënt. Het doel is om een relatie van vertrouwen, gelijkheid, steun, en samenwerking tussen de twee te vestigen.
 • Droomanalyse wordt uitgevoerd, samen met woordassociatietests en creatieve activiteiten.

C. Humanistische therapieën

Humanistische therapieën zijn tegenwoordig populair en worden zeer gewaardeerd. Ze zijn nuttig en hebben de voorkeur van professionals en mensen in het algemeen vanwege de grote verscheidenheid aan technieken die worden gebruikt en de therapeutische strategieën waarop ze zijn gebaseerd.

Carl Rogers was de vader van deze benadering. We hebben het hierboven al over deze menselijke gedragsdeskundige gehad. Hij streefde er bovenal naar optimisme in de psychotherapie te brengen, onze persoonlijke groei te bevorderen en ons dichter bij verandering te brengen om ons maximale menselijke potentieel te bereiken.

Dit zijn enkele van de kenmerken van dit type psychologische therapie:

 • In plaats van ons lijden of trauma’s te verdiepen, houdt humanistische therapie zich meer bezig met het bieden van alternatieven voor deze toestanden. Het stelt ons in staat om actieve agenten van verandering te zijn.
 • Het probeert ons ook een meer hoopvolle visie op onszelf te geven. Humanistische therapeuten geloven in de goedheid van de mens, in welzijn en gezondheid als natuurlijke tendensen. Het uiteindelijke doel is dan ook om ons te helpen die “afwijkingen” opzij te zetten die ons soms van dat magische punt van evenwicht afbrengen. Om de ware zin van ons leven te vinden.
 • In het humanistische model wordt het heden gewaardeerd als het perfecte moment om problemen op te lossen. Het verleden is, anders dan in de psychoanalyse, niet meer zo belangrijk.
drie getekende gezichten van Carl Rogers.

8. Existentiële therapie

 • Existentiële therapie helpt ons betekenis te vinden, een vitaal doel. Het doet dit door ons aan te sporen na te denken over ons eigen bestaan.
 • Het helpt ons verantwoordelijkheden en nieuwe persoonlijke uitdagingen te accepteren om succes te bereiken.
 • Deze therapie ziet emotionele moeilijkheden, innerlijke conflicten en onze angsten als stenen die dienen als obstakels op weg naar onze doelen. Ook wordt dit alles gedaan in ons “hier en nu.”
 • Existentiële therapeuten bieden strategieën om authentieker te leven, betekenissen te vinden in ons leven, en oppervlakkige dingen te laten voor wat ze zijn. Of, in ieder geval, het helpt ons het te proberen.

9. Gestalttherapie

Het doel van Gestalttherapie is om te werken aan ons zelfbewustzijn om onze problemen met meer zelfvertrouwen op te lossen. Ook, voor de patiënt om persoonlijke angsten en zorgen opzij te zetten. Om persoonlijke vrijheid te bereiken en voldoende vastberadenheid te verwerven om hun maximale potentieel te bereiken.

 • Gestalttherapie werd tegen het einde van de jaren veertig ontwikkeld door Fritz Perls. Hij ging er onder meer van uit dat ieder mens een geheel was, waarbij gedachten, gewaarwordingen, emoties of handelingen nooit geïsoleerd konden voorkomen.
 • De therapeut zou proberen zijn cliënten altijd op hun gemak te stellen, te allen tijde deelnemers te zijn om hun eigen weerstand te zien en zich volledig bewust te zijn van het belang van hun emoties, gedachten, ideeën, herinneringen, etc..
 • Creatieve technieken worden gebruikt om te helpen bij zelfontdekking.
 • De cliënten worden ook aangemoedigd om een verantwoordelijkheid te hebben voor zichzelf en voor de maatschappij zelf.

10. Cliëntgerichte therapie

 • Cliëntgerichte therapie helpt ons onze behoeften te begrijpen om onze persoonlijke groei te stimuleren.
 • We hebben het hier over een van de meest interessante psychologische therapieën op dit gebied. Hier zal de humanistische therapeut ons helpen onze behoeften te verduidelijken en de waarden te stimuleren die ons identificeren. Plus, helpen bij onze acceptatie en werken aan onze sterke punten.
 • Ook is het belangrijk om te onthouden dat dit een niet-directieve vorm van therapie is. De cliënt, niet de therapeut, voert een groot deel van het therapeutische proces uit.
 • Tijdens het hele proces overheersen drie belangrijke dimensies: empathie, onvoorwaardelijke positieve acceptatie, en authenticiteit of congruentie.
Een vrouwelijke therapeut i maakt aantekeningen over haar mannelijke patiënt.

11. Korte therapie: gerichte probleemoplossing

 • Zoals de naam al aangeeft, duurt deze therapie niet lang en wordt geprobeerd een of andere disfunctionele gedachte te veranderen, de relatie tussen paren of een gezin te verbeteren, of de cliënt te helpen zijn emotionele en sociale balans te vinden.
 • Dus, in plaats van te focussen op de zwakheden of beperkingen van de persoon, probeert de gerichte probleemoplossingstherapie onze sterke punten en ons potentieel te stimuleren om ons vooruit te helpen.
 • De therapie is gebaseerd op een reeks vragen die het proces van reflectie en zelfkennis vergemakkelijkt.

12. Transactionele analyse

 • Transactionele analyse is een zeer effectieve therapie om het psychologisch welzijn te verbeteren en herstructurering en persoonlijke verandering te vergemakkelijken.
 • Het is ook opmerkelijk dat deze benadering veel wordt gebruikt in veel psychiatrische ziekenhuizen voor de behandeling van verschillende stoornissen.
 • Het werd opgericht door Eric Berne tegen het einde van de jaren 1950. Transactionele analyse of therapie is gebaseerd op de theorie dat elk individu drie toestanden van het ego heeft: ouder-achtig, volwassen-achtig, en kind-achtig.
 • Het doel van de therapeut is dus de patiënt te helpen gebruik te maken van een meer omvattende persoonlijkheid, gebaseerd op deze psychologische transacties. Zo vertegenwoordigt bijvoorbeeld het volwassene-achtige het meest rationele deel van het zelf, het kind-achtige is verbonden met het spontane, en het ouder-achtige met de normatieve en ethische aspecten…

13. Transpersoonlijke psychologie

Transpersoonlijke psychologie is een benadering ontwikkeld door Abraham Maslow is de jaren 1960. Zijn doel was om zijn patiënten te helpen de ware betekenis van hun leven te ontdekken, waarbij ze hun behoeften oplossen op basis van de hiërarchie die door dit vitale doel of betekenis is vastgesteld.

In deze tak van de psychologie worden aspecten als geweten, spiritualiteit, diepe innerlijke kennis, mededogen en universele broederschap benadrukt.

De therapeut heeft een zeer specifieke rol. Hij moet een open geest hebben, groot respect, onschuld, en het vermogen om zich te verwonderen. Hij moet zijn patiënt laten zien dat alles wat de patiënt doorgeeft nieuw en waardevol is. De methodologie die wordt gebruikt om dit eigenaardige therapeutische proces te stimuleren is dus een mix van spirituele tradities, waarbij een van de volgende dynamieken vaak wordt gebruikt:

 • Yoga.
 • Creatief schrijven.
 • Geleide visualisaties.
 • Meditatie.
 • “Ontmoetingen” met het eigen innerlijke kind.
 • Symbolische kunst.
Een zakenvrouw mediteert.

D. Artistieke therapieën

Het is mogelijk dat tussen alle verschillende soorten psychologische therapieën, het grote publiek dit soort benadering afwijst, die tegelijkertijd zo louterend, bevrijdend en helend kan zijn. Zoals we in het begin al zeiden, als je op zoek bent naar een soort therapeutische strategie, is het heel belangrijk om vast te stellen wat je wilt en welk therapeutisch mechanisme het beste bij je zou kunnen passen.

Artistieke expressie is een kanaal, een universum van mogelijkheden waar we onze emoties vorm kunnen geven, ze kunnen bevrijden, onze zelfontdekking kunnen aanmoedigen, en een andere benadering kunnen geven aan veel van onze problemen.

Laten we eens kijken naar de verschillende soorten kunstzinnige therapieën die binnen ons bereik liggen.

13. Artistieke psychotherapie

Kunsttherapie of artistieke psychotherapie maakt gebruik van hulpmiddelen zoals doeken, verf, of klei om mensen hun innerlijke wereld te laten uitdrukken. Op deze manier externaliseren mensen problemen en conflicten, die later op andere manieren naar buiten kunnen komen. Het goede aan deze vorm van therapie is dat het de patiënt een vorm van expressie biedt die misschien veel natuurlijker voor hem is. Hierdoor kunnen ze meer zeggen en minder verbergen.

14. Dramatherapie

 • Dit type therapie maakt gebruik van dramatische kunsten om verlichting te bieden en lichamelijke en emotionele integratie te bevorderen.
 • Het maakt gebruik van theatrale improvisaties of specifieke scripts om het individu in zijn persoonlijke universum te laten duiken, zijn sociale vaardigheden te verbeteren en meer zelfvertrouwen te krijgen.

15. Muziektherapie

Muziektherapie is een zeer veelzijdige vorm van creatieve therapie. Het is even intens als genezend. De veranderingen die optreden zijn bijna onmiddellijk, en dit is iets dat heel vaak wordt gezien bij patiënten met autisme spectrum stoornis, dementie, of angst. Het individu reageert onmiddellijk en ervaart een hele stortvloed van emoties en sensaties.

Een oudere vrouw luistert naar muziek.

E. Andere soorten psychologische therapieën

Zoals u hebt gezien, kan een groot deel van de psychologische therapieën in 4 zeer duidelijke benaderingen passen. Er zijn echter nog veel meer opties binnen ons bereik die de moeite waard zijn om over te leren.

16. Systeemtherapie

Familie therapie of systeemtherapie is zeer nuttig bij groepen mensen die verenigd zijn door een familieband. Het doel is om de relatie zelf en de communicatieve stijl te verbeteren. Ook wordt getracht de complexe interacties die de samenhang van deze groep mensen aantasten, te verhelpen.

De therapie richt zich meestal vooral op de “indexpatiënt”. Dat wil zeggen, op het lid van het gezin dat een soort van klinische stoornis of problematisch gedrag vertoont.

17. Interpersoonlijke psychotherapie

 • Interpersoonlijke psychotherapie is een therapeutische discipline die probeert de kwaliteit van onze interacties en stijlen van communicatie te verbeteren.
 • De fundamentele overtuiging van interpersoonlijke psychotherapie is dat veel van onze psychische symptomen het resultaat zijn van die complexe, schadelijke of ambivalente interacties, die een hoge mate van angst opwekken. Soms intensiveert zelfs ons eigen onvermogen om beter met anderen om te gaan negatieve toestanden.

Hierbij is het de bedoeling de patiënten hulpmiddelen aan te reiken om deze dimensies te verbeteren.

18. Psychoseksuele therapie

In psychoseksuele therapie helpt een goede professional u open en oprecht uw seksuele problemen te onderzoeken, erover na te denken en ze te analyseren. Vaak zijn er veel emotionele blokkades binnen het koppel die moeten worden opgelost.

19. Psychodrama

Het is mogelijk dat velen van u hebben gehoord van Jacob Levy Moreno’s psychodrama. Sterker nog, misschien heeft u wel eens wat dynamiek beoefend op uw werkplek.

 • We hebben het hier over een vorm van groepspsychotherapie waarbij dramatische expressie, toneelspelen, of lichaamsbeweging worden toegepast. Dit zijn therapeutische hulpmiddelen die worden gebruikt om je relaties met anderen en je zelfvertrouwen te verbeteren.
 • Ook is het een zeer verrijkende uitnodiging om spontaan te zijn en die meestal goede resultaten oplevert in groepsdynamiek.
Een groep mensen omhelst elkaar.

Tot slot moet je bedenken dat er ongetwijfeld nog veel meer psychologische therapieën zijn. Desalniettemin zijn de hier genoemde de meest gebruikte, degene die de meeste voordelen opleveren, en die ons de beste resultaten kunnen bieden. Aarzel dus niet om een van deze psychologische therapieën te proberen als u daar behoefte aan hebt. We hebben allemaal het recht om ons beter te voelen, te genieten van een groter gevoel van welzijn, en om te groeien als mens.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *