Articles

7 Rollen van een Leraar in de 21e Eeuw | Eton Institute

06 Jul De 7 Rollen van een Leraar in de 21e Eeuw

Lerarenopleiding door Karthik Rao

Nola A., een senior docent Engels aan het Eton Institute, geeft een nuttig inzicht in de rollen die relevant zijn voor het hedendaagse onderwijs.

De 7 rollen van een docent in de 21e eeuw:

Denk na over het soort les dat je normaal geeft:

  • In welke rollen ben je vaak betrokken?
  • Zijn er rollen waarin je minder ervaring hebt?
  • Zijn er nieuwe rollen die je in de toekomst zou kunnen proberen?

Het is duidelijk dat de behoeften van de 21e-eeuwse klas heel anders zijn dan die van de 20e-eeuwse klas. In de klas van de 21ste eeuw zijn leerkrachten facilitators van het leren van leerlingen en scheppers van productieve klasomgevingen, waarin leerlingen de vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze nu of in de toekomst nodig hebben.

Hoewel, voor we de evoluerende rol van een leraar ESL beginnen te begrijpen, laten we eerst enkele van de meest populaire lerarenrollen schetsen. Harmer, J. stelt dat “het zinvoller is om de verschillende leraarsrollen te beschrijven en te zeggen waar ze nuttig voor zijn, eerder dan een waardeoordeel te vellen over hun doeltreffendheid”. Dus hier zijn enkele van de meest voorkomende lerarenrollen:

Lerarenopleiding

Lerarenrollen:

De meeste leraren nemen verschillende rollen aan binnen de klas, welke rol definieert volgens jou het meest jouw rol in de VSV-klas?

1. De controleur: De leraar heeft de volledige leiding over de klas, wat de leerlingen doen, wat ze zeggen en hoe ze het zeggen. De leraar neemt deze rol aan wanneer een nieuwe taal wordt geïntroduceerd en nauwkeurige reproductie- en boortechnieken nodig zijn.

In deze klas is de leraar meestal het middelpunt, de leraar heeft misschien de gave van instructie, en kan inspireren door zijn eigen kennis en expertise, maar, laat deze rol echt genoeg gesprekstijd voor de leerlingen toe? Is het echt plezierig voor de leerlingen? Er is ook een perceptie dat deze rol een gebrek aan variatie in zijn activiteiten zou kunnen hebben.

2. De Prompter: De leraar moedigt leerlingen aan om deel te nemen en doet suggesties over hoe leerlingen verder kunnen gaan in een activiteit. De leerkracht moet de leerlingen alleen helpen wanneer dat nodig is.

Wanneer leerlingen letterlijk ‘geen woorden meer hebben’, kan de souffleur de leerlingen aanmoedigen door hen discreet een duwtje te geven. Leerlingen kunnen soms de draad kwijtraken of onzeker worden over hoe verder te gaan; de souffleur kan in dit opzicht aansporen, maar altijd op een ondersteunende manier.

3. De Hulpbron: De leerkracht is een soort lopend hulpcentrum dat klaar staat om hulp te bieden als dat nodig is, of leerlingen te voorzien van de taal die ze missen bij het uitvoeren van communicatieve activiteiten. De leerkracht moet zichzelf beschikbaar stellen, zodat de leerlingen hem/haar kunnen raadplegen wanneer (en alleen wanneer) dat absoluut noodzakelijk is.

Als hulpmiddel kan de leerkracht de lerenden begeleiden om zelf gebruik te maken van beschikbare bronnen zoals het internet, het is zeker niet nodig om de lerenden te voeden met lepels, omdat dit het nadeel kan hebben dat de lerenden afhankelijk worden van de leerkracht.

4. De Assessor: De leerkracht neemt deze rol op zich om te zien hoe goed de leerlingen presteren of hoe goed ze gepresteerd hebben. Feedback en correctie worden georganiseerd en uitgevoerd.

Er zijn verschillende manieren waarop we leerlingen kunnen beoordelen, de rol van beoordelaar geeft leraren de kans om leerlingen te corrigeren. Als dit echter niet met gevoeligheid en steun wordt gecommuniceerd, kan het contraproductief blijken voor het gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen van een leerling in het leren van de doeltaal.

5. De Organisator: Misschien wel de moeilijkste en belangrijkste rol die de leerkracht te spelen heeft. Het succes van veel activiteiten hangt af van een goede organisatie en van het feit of de leerlingen precies weten wat ze daarna moeten doen. Het geven van instructies is in deze rol van vitaal belang, evenals het opzetten van activiteiten.

De organisator kan ook dienen als demonstrateur, deze rol stelt een leraar ook in staat betrokken te raken bij de leerlingen. De leraar dient ook om activiteiten te openen en netjes af te sluiten en geeft ook inhoudelijke feedback.

6. De Deelnemer: Deze rol verbetert de sfeer in de klas wanneer de docent deelneemt aan een activiteit. De leraar neemt echter het risico de activiteit te domineren wanneer hij deze uitvoert.

Hier kan de leraar een klas verlevendigen; als een leraar in staat is afstand te nemen en niet het middelpunt van de belangstelling te worden, kan het een geweldige manier zijn om met leerlingen te interageren zonder te overheersend te zijn.

7. De Tutor: De docent treedt op als coach wanneer leerlingen betrokken zijn bij projectwerk of zelfstudie. De leraar geeft advies en begeleiding en helpt leerlingen ideeën te verduidelijken en taken te beperken.

Deze rol kan een geweldige manier zijn om individuele aandacht aan een leerling te geven. Het kan een docent ook in staat stellen een cursus op maat te maken voor specifieke behoeften van de student. Het kan er echter ook toe leiden dat een student te afhankelijk wordt van of zich zelfs te comfortabel gaat voelen bij één docent en één lesmethode of -stijl.

Lerarenopleiding

Nu we de kans hebben gehad om enkele van de verschillende rollen te bekijken, laten we eens kijken hoe we deze kunnen overnemen in een echte klassikale activiteit/taak:

ACTIVITEIT/TASK HOE DE LERAAR ZOU MOETEN DOEN
Teamspel energetisch, duidelijk, eerlijk, aanmoedigend
Rolenspel ondersteunend, teruggetrokken, duidelijk, aanmoedigend
Leraar die voorleest dramatisch, interessant bevelend
Voorlezen van de hele klas efficiënt, duidelijk, ondersteunend

Wat we hier opmerken is dat de rollen vaak inwisselbaar zijn. De rol van de leraar is nooit statisch. Bij één activiteit kan een ervaren leerkracht soepel van de ene rol in de andere overgaan.

Dat gezegd hebbende, het 21ste-eeuwse klaslokaal is opgezet vanuit de premisse dat leerlingen ervaren wat ze nodig hebben om de 21ste-eeuwse werkplek te betreden en in de globale omgeving te leven. De kenmerken van het 21ste-eeuwse klaslokaal onderscheidt het daarom van het 20ste-eeuwse klaslokaal.

Lessen over één onderwerp tegelijk waren in het verleden de norm. Vandaag de dag is samenwerking de rode draad voor al het leren van studenten. Zo zorgt de collaboratieve projectgebaseerde aanpak ervoor dat het leerplan in deze klas het volgende ontwikkelt:

  • Hogere denkvaardigheden
  • Effectieve communicatievaardigheden
  • Kennis van technologie die leerlingen nodig zullen hebben voor carrières in de 21e eeuw en de toegenomen geglobaliseerde omgeving.

Hoewel er zeker een plaats is voor leraar-gecentreerd, lesgeven in collegestijl, moet de evoluerende leraar ESL nieuwe onderwijsstrategieën omarmen die radicaal verschillend zijn van diegene die vroeger gebruikt werden. Het curriculum moet relevanter worden voor wat de leerlingen in de 21e eeuw zullen meemaken.

Lerarenopleiding

Een interactieve leraar is per definitie iemand die zich volledig bewust is van de groepsdynamiek van een klas. Zoals Dörnyei en Murphey (2003) uitleggen, is het succes van klassikaal leren sterk afhankelijk van:

  • Hoe leerlingen zich tot elkaar en hun leraar verhouden
  • Wat de omgeving van de klas is
  • Hoe effectief leerlingen samenwerken en met elkaar communiceren
  • De rollen die niet alleen de leraar speelt maar ook de leerlingen aangaan

Brown, H. Douglas (2007) vermeldt dat “leerkrachten tijdens het lesgeven vele rollen kunnen spelen en dat dit het leren kan vergemakkelijken. Hun vermogen om deze effectief uit te voeren zal in grote mate afhangen van de verstandhouding die zij met hun leerlingen tot stand brengen, en natuurlijk van hun eigen niveau van kennis en vaardigheden.”

Volgens Harmer, J. (2007) wordt de term ‘facilitator’ door veel auteurs gebruikt om een bepaald soort leraar te beschrijven, een leraar die democratisch is (waarbij de leraar een deel van het leiderschap deelt met de leerlingen) in plaats van autocratisch (waarbij de leraar de controle heeft over alles wat er in de klas gebeurt), en een leraar die de autonomie van de leerling bevordert (waarbij leerlingen niet alleen zelf leren maar ook verantwoordelijkheid nemen voor dat leren) door het gebruik van groeps- en paarwerk en door zich meer op te stellen als een hulpbron dan als een overbrenger van kennis.

Lerarenopleiding

Het faciliteren van leren is zowel voor de leerling als voor de leerkracht versterkend en bevrijdt de leerkracht van veel van de lasten die een ‘expert’ moeten zijn, met zich mee kan brengen. Traditioneel werd het als een zwakte beschouwd als een leerkracht zei: “Ik weet het niet, laten we het uitzoeken” of “Ik weet het niet, weet een van jullie leerlingen het antwoord? Maar de tijden zijn veranderd en dat geldt ook voor de rol van de ELS-docent.

Dus hier is de hoop dat de volgende keer dat je een klas lesgeeft, je nadenkt over hoe jouw rol het leren van je leerlingen zou kunnen beïnvloeden. Zijn uw lessen leraar-gecentreerd, met u altijd in het midden die alles controleert? Of ben je in staat om ‘los te laten’, en de leerlingen centraal te stellen?

Of welke rol ze ook aannemen, leraren geven vorm aan de cultuur van hun klas, verbeteren het leren van leerlingen, en beïnvloeden de praktijk en de productie. De verschuiving van leraar als expert naar facilitator wordt soms gezien als een vermindering van de macht en autoriteit van een leraar, maar dit zou helemaal niet het geval moeten zijn.

Top uw onderwijsvaardigheden naar het volgende niveau met onze CELTA en TESOL cursussen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *