Articles

Associatie van kanker met AIDS-gerelateerde immuunsuppressie bij volwassenen

Context: Grootschalige studies zijn nodig om te bepalen of andere kankers dan Kaposi sarcoom, non-Hodgkin lymfoom, en baarmoederhalskanker in overmaat voorkomen bij personen met humaan immunodeficiëntie virus (HIV) infectie of verworven immunodeficiëntie syndroom (AIDS).

Doelstellingen: Het onderzoeken van het algemene kankerpatroon onder volwassenen met HIV/AIDS en het onderscheiden van immunosuppressie-geassocieerde kankers van andere kankers die in overmaat kunnen voorkomen bij personen met HIV/AIDS.

Opzet, setting en proefpersonen: Analyse van gekoppelde AIDS- en kankerregistratiegegevens uit 11 geografisch verschillende gebieden in de Verenigde Staten, waaronder 302.834 volwassenen tussen 15 en 69 jaar met HIV/AIDS. De studieperiode varieerde per register tussen 1978 en 1996.

Belangrijkste uitkomstmaat: Relatieve risico’s (RRs) van kankers, berekend door het aantal geobserveerde kankergevallen te delen door het verwachte aantal op basis van contemporaine populatie-gebaseerde incidentiecijfers. We definieerden kankers die mogelijk beïnvloed werden door immunosuppressie aan de hand van 3 criteria: (1) verhoogd totaal RR in de periode van 60 maanden voor tot 27 maanden na AIDS; (2) verhoogd RR in de periode van 4 tot 27 maanden na AIDS; en (3) stijgende trend in RR van voor tot na het begin van AIDS.

Resultaten: De verwachte excessen werden waargenomen voor de AIDS-afhankelijke kankers, maar niet-AIDS-afhankelijke kankers kwamen ook voor in statistisch significante excessen (n = 4422; totaal RR, 2,7; 95% betrouwbaarheidsinterval , 2,7-2,8). Van de afzonderlijke kankersoorten kwamen alleen de ziekte van Hodgkin (n = 612; RR, 11,5; 95% CI, 10,6-12,5), met name van de gemengde cellulaire (n = 217; RR, 18,3; 95% CI, 15,9-20,9) en lymfocytaire depletie (n = 36; RR, 35,3; 95% CI, 24,7-48,8) subtypes voor; longkanker (n = 808; RR, 4,5; 95% CI, 4,2-4.8); peniskanker (n = 14; RR, 3.9; 95% CI, 2.1-6.5); maligniteiten van weke delen (n = 78; RR, 3.3; 95% CI, 2.6-4.1); lipkanker (n = 20; RR, 3.1; 95% CI, 1.9-4.8); en testiculair seminoom (n = 115; RR, 2.0; 95% CI, 1.7-2.4) voldeden aan alle 3 criteria voor mogelijke associatie met immunosuppressie.

Conclusie: Hoewel ze over het algemeen in overmaat voorkomen, lijken de meeste niet-AIDS-gerelateerde kankers niet beïnvloed te worden door de voortschrijdende immunosuppressie die geassocieerd wordt met HIV ziekteprogressie. Sommige kankers die voldeden aan onze criteria voor een mogelijke associatie met immunosuppressie kunnen in overmaat zijn voorgekomen bij mensen met HIV/AIDS vanwege zwaar roken (longkanker), frequente blootstelling aan het humaan papillomavirus (peniskanker), of onnauwkeurig geregistreerde gevallen van Kaposi sarcoom (maligniteiten van weke delen) bij deze mensen. De ziekte van Hodgkin, met name de subtypes gemengde cellulariteit en lymfocytische depletie, en mogelijk lipkanker en testiculair seminoom kunnen echter werkelijk door immunosuppressie worden beïnvloed.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *