Articles

Atriumfibrilleren EKG voorbeelden

Atriumfibrilleren Microchapters

Home

Patiënt Informatie

Overzicht

Klassificatie

Pathofysiologie

Oorzaken

Differentiatie tussen atriumfibrilleren van andere ziekten

Epidemiologie en demografie

Risicofactoren Risicofactoren

Screening

Natuurlijke geschiedenis, Complicaties en prognose

Speciale Groepen

Postoperatief AF Acuut Myocardinfarct Wolff-Parkinson-White Preexcitatie Syndroom Hypertrofische Cardiomyopathie Hyperthyreoïdie Longziekten Zwangerschap ACS en/of PCI of klepinterventie Hartfalen /p>

Diagnose

Geschiedenis en symptomen

Lichamelijk onderzoek

Laboratoriumbevindingen

Electrocardiogram

EKG Voorbeelden A-Fib met LBBB /p>

Chest X Ray

Echocardiografie

Holter monitoring en inspanningsstresstests

Cardiale MRI

Behandeling

Cardioversie

Overzicht Elektrische cardioversie Farmacologische cardioversie

Antistolling

Overzicht Warfarine Conversie van of naar Warfarine Conversie van of naar Parenterale antistolling Overzicht Warfarine Conversie van of naar Parenterale antistolling

Antistolling

Overzicht Warfarine Conversie van of naar van of naar parenterale anticoagulantia Dabigatran

Rate Control

Behoud van sinusritme

Chirurgie

Katheter Ablatie AV Nodale Ablatie Chirurgische Ablatie Cardiochirurgie

Specifieke patiëntengroepen

Primaire Preventie

Secundaire Preventie

Ondersteunende proefgegevens

Kosteffectiviteit van de therapie

Casestudies

Casus #1

Atriale fibrillatie EKG-voorbeelden Op het web

Meest recente artikelen

Meest geciteerde artikelen

Review artikelen

CME-programma’s

Powerpoint dia’s

afbeeldingen

Aan de gang zijnde proeven op Clinical Trials.gov

US National Guidelines Clearinghouse

NICE Guidance

FDA on Atrial atriumfibrillatie EKG-voorbeelden

CDC over atriumfibrillatie EKG-voorbeelden

Atriumfibrillatie EKG-voorbeelden in het nieuws

Blogs over atriumfibrilleren EKG-voorbeelden

Richtlijnen naar ziekenhuizen die atriumfibrilleren EKG-voorbeelden behandelen

Richtlijnen naar ziekenhuizen die atriumfibrilleren EKG-voorbeelden atriumfibrilleren EKG-voorbeelden

Risicocalculatoren en risicofactoren voor Atriumfibrilleren EKG-voorbeelden

Editor-Hoofdredacteur: C. Michael Gibson, M.S., M.D. Geassocieerd redacteur: Cafer Zorkun, M.D., Ph.D.

Overzicht

Atriumfibrilleren wordt gekenmerkt door afwezigheid van P-golven, met ongeorganiseerde elektrische activiteit in hun plaats, en onregelmatigheid van het R-R-interval als gevolg van onregelmatige geleiding van impulsen naar de hartkamers.

EKG-voorbeelden

Voor de hoofdpagina over atriumfibrilleren, klik hier.

Hieronder ziet u een EKG met afwezige P-golven en een onregelmatige hartslag, wat duidt op atriumfibrilleren.

AFIB 06.jpg

Hieronder ziet u een EKG met afwezigheid van P-golven en een onregelmatig hartritme, wat duidt op atriumfibrilleren.

AFIB 07.jpg

Hieronder ziet u een EKG zonder P-golven in het hele precordium en met een onregelmatige hartslag, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG vertoont ook een afwijking van de linkeras.

AFIB 08.jpg

Onderstaand is een EKG met afwezige P-golf, snelle ventriculaire slag en onregelmatige hartslag, wat duidt op atriumfibrilleren.

AFIB 10.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatig ritme zonder P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren.

AFIB 11.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatig ritme zonder P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren.

AFIB 12.jpg

Hieronder ziet u een EKG die een onregelmatig hartritme laat zien zonder P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren. Het toont ook premature ventriculaire slagen en omgekeerde T-golven in de afleidingen V3, V4, V5 en V6 die wijzen op een recent infarct of ischemie.

AFIB 13.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatige hartslag zonder P-golven, die wijzen op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook een linkerasdeviatie en omgekeerde T-golven in afleiding V4, V5 en V6, wat duidt op een recent infarct of ischemie.

AFIB 14.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatige hartslag zonder P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook een afwijking van de linkeras en geïnverteerde T-golven in de afleidingen V2, V3, V4, V5 en V6, wat duidt op een recent infarct/ischemie.

AFIB 15.jpg

Afgebeeld is een EKG dat een onregelmatige hartslag toont zonder P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook een afwijking van de linker axia.

AFIB 19.jpg

Hieronder ziet u een EKG met afwezige P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren. Er wordt ook bradycardie waargenomen.

AFIB 20.jpg

Hieronder ziet u een EKG met conversie van een atriumfibrillatiepatroon zonder P-golven naar een regelmatig sinusritme met atriale P-golven na cardioversie.

Afib 2.jpg

Copyleft-afbeelding verkregen met dank aan ECGpedia, http://en.ecgpedia.org/wiki/Main_Page

Hieronder ziet u een strook van een patiënt die werd gecardioverteerd voor atriumfibrillatie. De patiënt gebruikte sotalol en coumadin. Dit is de eerste schok die werd ingesteld op 150 joule en toegediend via defibrillatorpads met de positieve in de V1-positie en de negatieve op de rug tussen het linkerscapula en de ruggengraat.

Atriumfibrillatie.jpg

Copyleft-afbeelding verkregen met dank aan ECGpedia, http://en.ecgpedia.org/wiki/Main_Page

Hieronder ziet u een EKG met onregelmatige hartslag zonder P-golven, wat wijst op atriale fibrillatie. Het EKG vertoont ook een afwijking van de linkeras.

AFIB 22.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatige hartslag zonder P-golven, wat wijst op atriumfibrilleren. Het EKG vertoont ook een afwijking van de linkeras.

AFIB 24.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatige polsslag zonder P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren

AFIB 25.jpg

Hieronder ziet u een EKG met afwezige P-golven die wijzen op atriumfibrilleren en bradycardie

AFIB 26.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatige polsslag zonder P-golven, die wijzen op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook een afwijking van de linkeras.

AFIB 27.jpg

Afgebeeld is een EKG dat geen P-golven en een onregelmatig hartritme toont, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG vertoont ook een afwijking van de linkeras en een linker ventriculair strainpatroon met omgekeerde T-golven in de afleidingen V2, V3, V4, V5 en V6.

AFIB 28.jpg

Hieronder ziet u een EKG zonder P-golven en een onregelmatige hartslag met snelle ventriculaire respons, wat duidt op atriumfibrilleren. Er worden enkele niet-specifieke ST-golf- en T-golfveranderingen waargenomen in de afleidingen V2, V3, V4 en V5.

AFIB 29.jpg

Onderstaand is een EKG dat afwezigheid van P-golven en een onregelmatig hartritme laat zien, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG vertoont ook linkerasdeviatie en geïnverteerde T-golven in de afleidingen II, AVF, V2, V3, V4, V5 en V6.

AFIB 33.jpg

Hieronder ziet u een EKG met onregelmatig hartritme en geen P-golven, kenmerkend voor atriumfibrilleren.

AFIB 34.jpg

Hieronder ziet u een EKG met afwezigheid van P-golven en een onregelmatig hartritme, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook omgekeerde T-golven, wat hoogstwaarschijnlijk duidt op ischemie/ infarct.

AFIB 36.jpg

Hieronder ziet u een EKG met afwezige P-golven en een onregelmatig hartritme, wat duidt op atriumfibrilleren.

AFIB 41.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatig hartritme en afwezige P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook omgekeerde T-golven, wat hoogstwaarschijnlijk duidt op ischemie/ infarct.

AFIB 42.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatig hartritme en afwezige P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren.

AFIB 43.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatig hartritme en afwezige P-golven, wat duidt op atriumfibrillatie. Het EKG toont ook een trage ventriculaire respons bij een hartslag van 50 slagen per minuut.

AFIB 45.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatig hartritme en afwezige P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook omgekeerde T-golven, wat hoogstwaarschijnlijk duidt op ischemie/ infarct.

AFIB 47.jpg

Hieronder ziet u een EKG met afwezige P-golven en ongeorganiseerde atriale activiteit en een onregelmatig R-R-interval op de bovenste tracing, wat duidt op atriale fibrillatie. De onderste strook toont ter vergelijking een normale geleiding.

Afib ecg.jpg

Hieronder ziet u een EKG zonder P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren met bigeminy. Het EKG vertoont ook een rechterasafwijking met slechte R-golfprogressie op de borstafleidingen.

AFIB 50.jpg

Hieronder ziet u een EKG dat afwezigheid van P-golven vertoont met een snelle ventriculaire respons, wat wijst op atriumfibrilleren. Het EKG vertoont ook een linkerasdeviatie.

AFIB 51.jpg

Afgebeeld is een EKG met afwezigheid van P-golven met een snelle ventriculaire respons, wat wijst op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook een rSR’-patroon (M-patroon) en een breed QRS-complex in afleiding V3, wat duidt op een rechterbundeltakblok.

AFIB 53.jpg

Hieronder ziet u een EKG met afwezigheid van P-golven met een snelle ventriculaire respons, wat duidt op atriumfibrilleren.

AFIB 54.jpg

Hieronder ziet u een EKG met afwezigheid van P-golven met een snelle ventriculaire respons en een onregelmatig hartritme, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG vertoont ook een afwijking van de linkeras en een breed QRS-complex.

AFIB 55.jpg

Hieronder ziet u een EKG met een onregelmatig hartritme en geen P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook premature ventriculaire contracties en ST-segmentdepressie in afleiding V6, wat duidt op ischemie.

AFIB 56.jpg

Afgebeeld is een EKG met afwezigheid van P-golven en een onregelmatig hartritme, wat duidt op atriale fibrillatie. Het EKG vertoont ook een afwijking van de rechteras.

AFIB 57.jpg

Hieronder ziet u een EKG met afwezigheid van P-golven en een onregelmatig hartritme, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook premature ventriculaire contracties en omgekeerde T-golven, samen met ST-segmentdepressie in het hele precordium.

AFIB 59.jpg

Hieronder ziet u een EKG met ongeorganiseerde atriale activiteit en geen P-golven, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook bigeminy.

AtrialFibrillationStrip.jpg

Copyleft-afbeelding verkregen met dank aan ECGpedia, http://en.ecgpedia.org/wiki/Main_Page

Hieronder ziet u een EKG met afwezigheid van P-golven en een onregelmatig hartritme, wat duidt op atriumfibrilleren.

Afib ecg1.jpg

Hieronder ziet u een EKG zonder P-golven en een onregelmatig hartritme, wat duidt op atriumfibrilleren met oude LBBB.

Atriumfibrilleren met oude LBBB.jpg

Hieronder ziet u een EKG zonder P-golven en met een onregelmatige hartslag, wat duidt op atriumfibrilleren. Het EKG toont ook een afwijking van de linkeras met LVH en omgekeerde T-golven die wijzen op een strain-patroon.

Een fib met LVH.jpg

Copyleft-afbeelding verkregen met dank aan ECGpedia, http://en.ecgpedia.org/wiki/Main_Page

Hieronder ziet u een ECG zonder P-golven en een onregelmatige hartslag, wat duidt op atriumfibrilleren. De R-golf in de afleidingen V5 en V6 zijn groter dan 35 mm en er zijn ST/T-golfveranderingen. Dit komt overeen met linkerventrikelhypertrofie.

Atriumfibrillatie.jpg

Copyleft-afbeelding verkregen met dank aan ECGpedia, http://en.ecgpedia.org/wiki/Main_Page

Hieronder ziet u een EKG die atriumfibrilleren laat zien met wijdverspreide ST-depressies die duiden op ischemie of mogelijk een niet-Q myocardinfarct. In dit geval waren er geen enzymveranderingen die op een myocardinfarct wijzen en de veranderingen vertegenwoordigen hoogstwaarschijnlijk ischemie secundair aan de ventriculaire tachycardie.

AtrialFibrillation2EKG.jpg

Copyleft beeld verkregen met dank aan ECGpedia, http://en.ecgpedia.org/wiki/Main_Page

Hieronder ziet u een EKG zonder P-golven en met een onregelmatige hartslag, wat duidt op atriumfibrilleren. Het QRS is breed (> 120 ms.) heeft een linkerasafwijking en een grote R’ in V1 met een S in I en V6. Het EKG toont een volledig rechterbundeltakblok en een linker anterieur fasiculair blok.

Atriumfibrillatie.jpg

Copyleft-afbeelding verkregen met dank aan ECGpedia, http://en.ecgpedia.org/wiki/Main_Page

Hieronder ziet u een EKG zonder P-golven en met een onregelmatige hartslag, wat duidt op atriale fibrillatie. Er zijn ook ST/T-golfveranderingen die niet specifiek zijn. De R-golf is groter dan 30 mm in V5, wat wijst op linkerventrikelhypertrofie.

Atriumfibrilleren 1.jpg

Copyleft beeld verkregen met dank aan ECGpedia, http://en.ecgpedia.org/wiki/Main_Page

Het ritme in het EKG hieronder is dat van atriumfibrilleren zonder P-golven, en er zijn duidelijke verhogingen in de QRS-deflecties met een R in V6 groter dan die in V5 en ook groter dan 35 mm. Er zijn duidelijke ST-veranderingen vastgesteld. Het EKG is diagnostisch voor linker ventrikel hypertrofie. Deze patiënt heeft IHSS.

LVH met A.Fibrillatie.jpg

Copyleft-afbeelding verkregen met dank aan ECGpedia, http://en.ecgpedia.org/wiki/Main_Page

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *