Articles

Bijbelverzen voor Ministerie Teamwerk

Weliswaar vinden we geen Bijbelverzen waarin de termen Ministerie Teams of Teamwerk worden gebruikt, maar we vinden wel veel Schriftgedeelten over hoe te functioneren als een team. Van belang is op te merken hoe veel beschrijvingen van de Kerk de noodzaak suggereren om als een team te functioneren. Elk van de volgende entiteiten wordt beschouwd als een eenheid, maar bestaat uit vele verschillende delen die op een bepaalde manier moeten functioneren voor maximale efficiëntie, productiviteit en eenheid.
Ministerie Teamwerk omdat de kerk velen en toch één is

  • lichaam (Rom. 12:4-5; 1Kor. 12:12-27)
  • huishouden/familie van gelovigen (Gal. 6:10)
  • geestelijk huis (1 Petr. 2:5)
  • heilig priesterschap (1 Petr. 2:5, 9)
  • een heilige natie (1 Petr. 2:9)

Gemeentelijk functioneren als een team gezien in deze Bijbelverzen voor Ministry Teamwork

We hebben een aantal bijbelse kernovertuigingen nodig als we willen dienen volgens Gods ontwerp voor onderlinge afhankelijkheid en eenheid uit verscheidenheid – functioneren als een team. Hieronder vind je twee van de zes punten die je kunt vinden in de Ministry God’s Way Discipleship Tool. Dit hulpmiddel identificeert teamwerk als een van de negen sleutelelementen die nodig zijn om op Gods manier te kunnen bedienen.

  1. Wanneer we geloven dat ieder individu van betekenis is, wordt diversiteit gezocht, verwelkomd, gerespecteerd, gewaardeerd en benut.

Gelijk ieder van ons één lichaam heeft met vele leden, en deze leden niet allen dezelfde functie hebben, zo vormen wij in Christus, hoewel velen, één lichaam, en behoort ieder lid aan alle anderen toe. (Rom. 12, 4-5)

Zoals een lichaam, hoewel één, vele delen heeft, maar al zijn delen één lichaam vormen, zo is het ook met Christus. (1 Kor. 12:12)

Zo ook bestaat het lichaam niet uit één deel, maar uit vele. Als nu de voet zou zeggen: “Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet bij het lichaam”, zou hij daarom niet ophouden deel van het lichaam te zijn. En als het oor zou zeggen: “Omdat ik geen oog ben, behoor ik niet tot het lichaam”, dan zou het om die reden niet ophouden deel van het lichaam te zijn. Als het hele lichaam een oog zou zijn, waar zou het gehoor dan zijn? Als het hele lichaam een oor zou zijn, waar zou dan de reukzin zijn? (1 Kor. 12:14-17)

  1. Wanneer we geloven in het belang van ieders unieke bijdrage, zullen we hen aanmoedigen hun deel te doen overeenkomstig hun beste pasvorm.

Voorwaar, door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot eenieder van u: Acht uzelf niet hoger dan u zou moeten, maar acht uzelf nuchter in overeenstemming met het geloof dat God aan ieder van u heeft geschonken. Want zoals ieder van ons één lichaam heeft met vele leden, en deze leden niet allen dezelfde functie hebben, zo vormen wij, hoewel velen, in Christus één lichaam, en behoort ieder lid tot alle anderen. Wij hebben verschillende gaven, overeenkomstig de genade die aan ieder van ons is gegeven. (Rom. 12, 3-6a)

Er zijn verschillende soorten gaven, maar dezelfde Geest deelt ze uit. Er zijn verschillende soorten dienst, maar dezelfde Heer. Er zijn verschillende soorten van werken, maar in allen en in iedereen is dezelfde God aan het werk. Nu wordt aan ieder de openbaring van de Geest gegeven voor het algemeen welzijn. (1 Kor.12,4-7)

Als het hele lichaam een oog was, waar zou dan het gehoor zijn? Als het hele lichaam een oor zou zijn, waar zou dan de reukzin zijn? Maar in feite heeft God de delen in het lichaam geplaatst, elk van hen, precies zoals Hij wilde dat ze zouden zijn. (1 Kor. 12:17-18)

Er is één lichaam en één Geest, zoals ook gij, toen gij geroepen waart, tot één hoop geroepen zijt; … Maar aan ieder van ons is genade geschonken zoals Christus die heeft verdeeld. (Ef. 4:4-7)

Van hem uit groeit het gehele lichaam, samengevoegd en bijeengehouden door alle dragende ligamenten, en bouwt het zich op in liefde, terwijl elk deel zijn werk doet. (Ef. 4,16)

Elk van u dient de gave die u hebt ontvangen te gebruiken om anderen te dienen, als trouwe rentmeesters van Gods genade in haar verschillende vormen. (1 Petr. 4:10-11)

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *