Articles

Hagia Sophia

Hagia Sophia, Turks Ayasofya, Latijn Sancta Sophia, ook wel Kerk van de Heilige Wijsheid of Kerk van de Goddelijke Wijsheid genoemd, een belangrijk Byzantijns bouwwerk in Istanbul en een van de grote monumenten ter wereld. Het werd gebouwd als een christelijke kerk in de 6e eeuw ce (532-537) onder leiding van de Byzantijnse keizer Justinianus I. In de daaropvolgende eeuwen werd het een moskee, een museum, en weer een moskee. Het gebouw weerspiegelt de religieuze veranderingen die zich in de loop der eeuwen in de regio hebben voltrokken, met zowel de minaretten en inscripties van de islam als de weelderige mozaïeken van het christendom.

Istanbul: Hagia Sophia
Istanbul: Hagia Sophia

De Hagia Sophia, Istanbul.

Dennis Jarvis (CC-BY-2.0) (A Britannica Publishing Partner)

Hagia Sophia
Hagia Sophia

De Hagia Sophia rijst op langs de oever van de Bosporus, Istanbul.

© prmustafa/iStock.com

Top Vragen

Wanneer is de Hagia Sophia gebouwd?

Veel van het bouwwerk van de Hagia Sophia dat vandaag de dag te zien is, werd voltooid in de 6e eeuw (voornamelijk van 532-537), tijdens het bewind van de Byzantijnse keizer Justinianus I. De oorspronkelijke kerk op deze plaats (de Megale Ekklesia) werd gebouwd in opdracht van keizer Constantijn I in 325, verwoest tijdens een oproer in 404, later herbouwd, en opnieuw verwoest in 532 voordat Justinianus opdracht gaf voor het gebouw dat vandaag bestaat. Sindsdien werden mozaïeken toegevoegd in de Byzantijnse periode, structurele wijzigingen werden aangebracht in zowel de Byzantijnse als de Ottomaanse periode, en elementen die belangrijk zijn voor de islamitische architectonische traditie werden gebouwd toen het Ottomaanse eigenaar was van het gebouw.

Gelovigen van welke geloofsovertuigingen hebben hun godsdienst beleden in de Hagia Sophia?

Het bouwwerk dat oorspronkelijk op de plaats van de Hagia Sophia werd gebouwd, was een christelijke kathedraal, de Megale Ekklesia, die werd gebouwd in opdracht van de eerste christelijke Romeinse keizer, Constantijn I. Daarvóór stond op deze plaats een heidense tempel. Na de verovering van Constantinopel door de Ottomaanse sultan Mehmed II in 1453 onderging het gebouw nog een religieuze omschakeling: het werd toen een moskee. Dat zou het vele eeuwen blijven, tot het in 1934 werd geseculariseerd door de eerste president van de Turkse Republiek. Een jaar later werd het omgebouwd tot museum, een beslissing die nog steeds omstreden is.

Waarom is de Hagia Sophia belangrijk?

De Hagia Sophia maakt deel uit van het UNESCO Werelderfgoed in Istanbul. Bijna een millennium na de bouw was het de grootste kathedraal in het Christendom. Ze diende als centrum van het religieuze, politieke en artistieke leven in de Byzantijnse wereld en heeft ons veel nuttige wetenschappelijke inzichten verschaft over die periode. Het was ook een belangrijke plaats voor moslimverering nadat sultan Mehmed II Constantinopel in 1453 had veroverd en het gebouw als moskee had bestempeld. Het zou een moskee blijven tot het in de jaren 1930 tot museum werd omgebouwd.

Hoe werd de Hagia Sophia tijdens de Ottomaanse Periode veranderd?

Sultan Mehmed II benoemde de voorheen christelijke kerk tot moskee kort nadat hij de stad in 1453 had veroverd. Om het bouwwerk in overeenstemming te brengen met de islamitische traditie was een reeks andere aanpassingen nodig, die niet allemaal werden uitgevoerd tijdens het bewind van Mehmed II. Tijdens Mehmed’s bewind werden een houten minaret (die er nu niet meer staat), een mihrab (nis in de richting van Mekka), een minbar (preekstoel), een madrasah (school) en een grote kroonluchter toegevoegd. Latere wijzigingen waren onder meer de bouw van meer minaretten, het witwassen van christelijke mozaïeken en de toevoeging van structurele steunen.

Hoe komt de Hagia Sophia aan haar naam?

Hagia Sophia is in feite niet de enige naam die het bouwwerk heeft gedragen. Ook nu nog staat het bekend onder verschillende namen: Ayasofya in het Turks, Sancta Sophia in het Latijn, en Holy Wisdom of Divine Wisdom in het Engels (alternatieve Engelse vertalingen van de Griekse woorden Hagia Sophia). De naam Hagia Sophia is pas ontstaan rond 430 n.C. De eerste van de drie christelijke bouwwerken die op deze plaats werden gebouwd, had een heel andere naam: Megale Ekklesia, oftewel “Grote Kerk.”

Topvragen: Hagia Sophia

Top Vragen: Hagia Sophia

Vragen en antwoorden over de Hagia Sophia.

Encyclopædia Britannica, Inc.Bekijk alle video’s voor dit artikel

De Hagia Sophia werd gebouwd in de opmerkelijk korte tijd van ongeveer zes jaar, en werd voltooid in 537 ce. Ongebruikelijk voor de periode waarin het werd gebouwd, zijn de namen van de architecten van het gebouw – Anthemius van Tralles en Isidorus van Miletus – welbekend, evenals hun bekendheid met mechanica en wiskunde. De Hagia Sophia combineert een basiliek in de lengterichting en een centraal gebouw op een geheel originele wijze, met een enorme koepel van 32 meter (105 voet) die op pendentieven steunt en twee halve koepels, één aan elke kant van de lengteas. De plattegrond van het gebouw is bijna vierkant. Er zijn drie door zuilen gescheiden zijbeuken met daarboven galerijen en grote marmeren pijlers die omhoog gaan om de koepel te ondersteunen. De muren boven de galerijen en de basis van de koepel zijn doorboord met ramen, die bij daglicht de steunberen aan het zicht onttrekken en de indruk wekken dat het baldakijn op lucht zweeft.

Istanbul: Hagia Sophia
Istanbul: Hagia Sophia

Interieur van de Hagia Sophia, Istanbul.

Dennis Jarvis (CC-BY-2.0) (A Britannica Publishing Partner)

Hagia Sophia
Hagia Sophia

Dome, showing pendentive construction; Hagia Sophia, Istanbul, 6e eeuw.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Hagia Sophia plattegrond
Hagia Sophia plattegrond

Vloerplattegrond van de Hagia Sophia, Istanbul.

RIBA, Londen en Universiteit van Londen

De oorspronkelijke kerk op de plaats van de Hagia Sophia zou in 325 door Constantijn I zijn laten bouwen op de fundamenten van een heidense tempel. Zijn zoon, Constantius II, wijdde het in 360. Het werd in 404 beschadigd door een brand die uitbrak tijdens een oproer na de tweede verbanning van Johannes Chrysostom, toen patriarch van Constantinopel. Zij werd herbouwd en vergroot door de Romeinse keizer Constans I. Het gerestaureerde gebouw werd in 415 heringewijd door Theodosius II. De kerk werd opnieuw in brand gestoken tijdens de Nika-opstand van januari 532, een omstandigheid die Justinianus I de gelegenheid gaf een prachtige vervanging te ontwerpen.

Istanbul: Hagia Sophia
Istanbul: Hagia Sophia

Nachtzicht van de Hagia Sophia, Istanbul.

Geoff Tompkinson/GTImage.com (A Britannica Publishing Partner)

Het huidige bouwwerk is in wezen het bouwwerk uit de 6e eeuw, hoewel een aardbeving in 558 een gedeeltelijke instorting van de koepel veroorzaakte (hersteld in 562) en er nog twee gedeeltelijke instortingen volgden, waarna het op kleinere schaal werd herbouwd en de hele kerk aan de buitenkant werd versterkt. In het midden van de 14e eeuw werd de kerk opnieuw gerestaureerd. Meer dan een millennium lang was het de kathedraal van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Ze werd in 1204 geplunderd door de Venetianen en de kruisvaarders tijdens de Vierde Kruistocht.

Istanbul: Hagia Sophia
Istanbul: Hagia Sophia

Hagia Sophia, Istanbul.

© Ron Gatepain (A Britannica Publishing Partner)

Gebruik een Britannica Premium-abonnement en krijg toegang tot exclusieve inhoud. Abonneer u nu

Na de Turkse verovering van Constantinopel in 1453 liet Mehmed II de moskee herbestemmen tot moskee, met toevoeging van een houten minaret (aan de buitenkant een toren die wordt gebruikt voor de oproep tot het gebed), een grote kroonluchter, een mihrab (nis die de richting van Mekka aangeeft), en een minbar (preekstoel). Of hij, of zijn zoon Bayezid II bouwde de rode minaret die op de zuidoostelijke hoek van het gebouw staat. De oorspronkelijke houten minaret is niet bewaard gebleven. Bayezid II bouwde de smalle witte minaret aan de noordoostelijke kant van de moskee. De twee identieke minaretten aan de westkant zijn waarschijnlijk in opdracht van Selim II of Murad III gebouwd door de beroemde Ottomaanse architect Sinan in de jaren 1500.

In 1934 seculariseerde de Turkse president Kemal Atatürk het gebouw, en in 1935 werd er een museum van gemaakt. Kunsthistorici beschouwen de prachtige mozaïeken van het gebouw als de belangrijkste bron van kennis over de stand van de mozaïekkunst in de tijd kort na het einde van de Beeldenstorm in de 8e en 9e eeuw. In 1985 werd de Hagia Sophia aangewezen als onderdeel van het UNESCO-werelderfgoed, de Historische Gebieden van Istanboel, waartoe ook de andere belangrijke historische gebouwen en plaatsen van de stad behoren. President Recep Tayyip Erdoğan nam in 2020 de controversiële beslissing om het gebouw opnieuw in een moskee te veranderen. Kort na de aankondiging werden islamitische gebeden gehouden met gordijnen die de christelijke afbeeldingen van het gebouw gedeeltelijk verhulden. Als Turkije’s populairste toeristische bestemming bleef de Hagia Sophia open voor bezoekers.

Irene Ducas
Irene Ducas

Irene Ducas, detail van een 12e-eeuws mozaïek in de Hagia Sophia, Istanbul.

© Hemera/Thinkstock

Hagia Sophia
Hagia Sophia

De Maagd Maria met Kind tussen Justinianus I (links), met een maquette van de Hagia Sophia, en Constantijn (rechts) met een maquette van de stad Constantinopel. Mozaïek uit Hagia Sophia, 9de eeuw.

Dumbarton Oaks/Trustees for Harvard University, Washington, D.C.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *