Articles

Kunstgeschiedenis samenvatting. Perioden en stromingen door de tijd heen.

ancient-greek-columns
Ancient Greek columns

Ancient Greek art has as main characteristic have a high esthetic idealism, geen natuurlijke en directe weergave van de werkelijkheid, maar een idyllische en perfecte visie van de artistieke geest, die door hen wordt waargenomen en afgebeeld in hun verschillende kunstwerken. Zij gebruiken de evenredigheid en het evenwicht van de elementen en de mathematische maten, om een verzoete werkelijkheid weer te geven. Zij beheersen de weergave van de menselijke figuurlijnen en hun sinositeit tot in de perfectie; zowel in tekenen als beeldhouwen. Het menselijk lichaam is voor hen de basis van alle schoonheid en proportie, deze tendens wordt Antropocentrisme genoemd. Zij maken kunstwerken voor de vreugde van de geest, voor het plezierige gevoel mooie dingen te zien.

Kaart van Griekenland
Kaart van Griekenland

Griekenland, is een klein schiereiland gelegen in het zuidoosten van Europa. Hier ontstonden de eerste ideeën die de westerse cultuur hebben gevormd, zodanig dat onze kennis en denkwijzen een gevolg zijn van de filosofie, de wetenschap en de kunst van de Grieken. Deze cultuur begint ongeveer in de V en IV eeuw, bloeit en ontwikkelt zich ten volle tussen de 7e en 2e eeuw voor de christelijke jaartelling, niet alleen in Griekenland maar ook in andere door Grieken bewoonde gebieden rond de Middellandse Zee. Hun cultuurinvloeden reiken verder dan hun grenzen; niet alleen geografisch maar ook in de tijd, aangezien hun levensfilosofie en artistieke stijlen hebben bewezen veerkrachtig te blijven om op de een of andere manier mensen te beïnvloeden door middel van hun geschiedenis en artistieke expressie.

Rationaliteit van de Griekse kunst

Hoewel hun kunst zich baseert op de natuur, manifesteert zij deze in een verzoete versie ervan; (zoals eerder vermeld), neigend naar de weergave van een geïdealiseerde wereld; waar eenvoud, proportie, ritme, de helderheid en de conceptuele eenheid van het werk al haar kunstvormen domineren. Is het niet dat de Grieken niet geïnteresseerd waren in de omringende werkelijkheid, in het sociale en politieke leven, is het niet meer dan dat zij hun wereld wilden weergeven door middel van de visie en verbeelding van de kunstenaar en de esthetische normen van de tijd, waarbij zij reageerden om hun omringende omgeving en het beeld van de mens op een bepaalde manier weer te geven.

Hoewel; ondanks de idealisering van de werkelijkheid waren zij in staat om met grote vaardigheid betrouwbare details van de natuur vast te leggen in hun kunstwerken. De Grieken in de oudheid hebben planten en dieren, evenals de menselijke figuur met groot realisme afgebeeld op schilderijen, beeldhouwwerken en keramiek, dankzij grondig onderzoek van de natuur. Zij geven deze niet in haar ruwe vorm weer, omdat hun levensfilosofie; gericht op perfectie en evenwicht, alsmede het stroomlijnen van vormen niet in overeenstemming was met het weergeven van de grimmige werkelijkheid zoals deze is. Schilders uit verschillende perioden van de Griekse kunst komen samen in kunstscholen en volgen de artistieke normen zoals de specifieke geografische canons van schoonheid en kunstvoorstelling van waar zij zich bevonden.

Griekse frescoschilderkunst
Griekse frescoschilderkunst

Van de archaïsche periode werden de figuren statisch, frontaal, met een typische glimlach en amandelogen afgebeeld; tot de klassieke periode met de esthetische verfijning en het gedetailleerde realisme ontwikkeld door deze Griekse cultuur; in een constante zoektocht om zijn eigen persoonlijke esthetiek te vinden, kan een grote prestatie in artistieke overwinning worden waargenomen, die nooit ophoudt de omringende natuur te bestuderen en de mens als het centrum van die werkelijkheid te beschouwen.

Een duidelijk voorbeeld van hoe zij de weergave van menselijke figuren idealiseerden, is de smaak ontwikkeld voor atletiek, die als inspiratie diende voor de Grieken en door hen zeer gecultiveerd werd. De sport ontwikkelde atleten perfecte lichamen, waardoor kunstenaars hun beste modellen kregen. Gefascineerd door de kronkelende vormen van het menselijk lichaam, bereikten zij reeds in de klassieke fase een fenomenaal domein van kennis van de Anatomie, waardoor zij in staat waren de vormen en rondingen van het lichaam met veel detail en realisme weer te geven.

de schijfwerper

Fabuleuze beeldhouwwerken van het klassieke toneel tonen realisme en meesterschap bereikt zoals bijvoorbeeld de “discuswerper” gemaakt door de kunstenaar Myron en het laatste toneel klassieke kunstwerk “De Barberini Faun” (van een extreem realisme), of de fabelachtige voorstelling van het beeld “Victoria van Samothracia” dan met gespreide vleugels en het lichaam naar voren, de wind trotserend met grote vaardigheid in de studie van de gewaden, weergegeven in dit stadium met ongelooflijk detail en natuurlijke manier.

In de Hellenistische periode, steunend op nieuwe technieken slaagden zij erin de sculpturale werken te voorzien van indrukwekkende dramatische kracht, beweging en verdraaiingen die de weergave van die emoties ondersteunden in momenten van maximale spanning. Het zogenaamde genre (spectaculaire beeldhouwwerken die figuren voorstellen in hun gebruikelijke omgeving in schijnbaar achteloze houdingen), ze zijn; Hoewel nog steeds gebaseerd op de canons van de schoonheid van Griekenland, dynamischer, hebben meer expressie door bewegingen van armen en benen, het golvende haar en de kleren geslagen door de wind, of de verdraaiingen van de figuur zoals in het beeld van de “jeugd die een doorn uit zijn voet trekt” of het beeld dat een dronken oude vrouw voorstelt.
Dronken oude vrouw hellenistisch grieks

Sculptuur in de Griekse kunst worden toegelicht in een artikel bedoeld om deze informatie uit te breiden en de omvang en het belang te begrijpen dat zij in deze werken het concept van proportie, idealisme en pure schoonheid van vormen hadden gedeponeerd.

Fundamentele kenmerken van de Griekse kunst:

– Bloei van een esthetisch idealisme dat een idyllische visie van schoonheid tracht weer te geven.

– Weergave van proportionaliteit en evenwicht in de kunstwerken die bijdragen tot het benadrukken van het concept van esthetische perfectie.

– Het is niet van praktische en realistische aard, maar decoratief. Op zoek naar de vreugde van de geest.

– Bezorgdheid om een ideale visie van de schoonheid van het menselijk lichaam weer te geven.

– Weergave van de natuur en de omringende wereld met een geïdealiseerde en verzoete visie hierop.

– Griekse kunst is niet op zoek als een instrument van propaganda, alleen als een esthetisch genot voertuig.

– De rationaliteit van de wiskunde maatregelen gebruikt om de ideale proportie weer te geven in kunstwerken.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *