Articles

Marcel Marceau

De internationaal gevierde mimespeler Marcel Marceau werd op 30 april 2001 de elfde ontvanger van de Wallenberg-medaille. Het Rackham Auditorium stond die avond helemaal vol.

“Dit jaar is de persoon die tot Wallenberg-medaillewinnaar is gekozen anders dan alle voorgaande medaillewinnaars, omdat hij over de hele wereld beroemd is,” zei emeritus hoogleraar Irene Butter van de Universiteit van Michigan in haar inleiding. “Toch is hij niet alom bekend om zijn humanitaire daden en daden van moed, waarvoor wij hem vanavond eren.”

Velen die hoorden dat Marceau de Wallenberg-medaille zou krijgen, hadden twee vragen, zei Butter. Ten eerste, kan een mimespeler een lezing geven? Ten tweede, wat had hij gedaan om de eer te verdienen? Butter beantwoordde de eerste vraag door Marceau te citeren: “Laat een mimespeler nooit praten, want hij zal niet stoppen.” Wat de tweede vraag betreft, vervolgde Butter, “Onbekend bij de meesten, heeft Marcel Marceau vroeg in zijn leven enkele van de tragedies van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Tot voor kort sprak hij echter niet over die oorlogservaringen – ervaringen die hem ertoe brachten zijn leven te riskeren ten behoeve van anderen.”

Marceau’s zwijgen was niet verrassend, volgens Butter, zelf overlevende van de Holocaust. “Veel, zo niet de meeste, overlevenden van de Holocaust waren bijna een halve eeuw niet in staat erover te spreken,” zei ze. “Marcel Marceau staat bekend als de Meester van de Stilte – het kan voor hem bijzonder moeilijk zijn geweest om het stilzwijgen over deze tragische periode in zijn leven te doorbreken,” zei Butter. Ondanks zijn publieke terughoudendheid over zijn vroege leven, had Marceau meer dan een half leven lang geprobeerd om het tragische moment uit te drukken door middel van zijn kunst.

In 1939 kregen de Joden van Straatsburg, Frankrijk, waar Marceau’s familie woonde, twee uur de tijd om hun spullen te pakken voor transport naar het zuidwesten van Frankrijk. Marcel, die toen vijftien jaar oud was, vluchtte met zijn oudere broer Alain naar Limoges, waar ze zich aansloten bij de ondergrondse. Marcel veranderde de leeftijden op de identiteitskaarten van tientallen Franse jongeren, zowel Joden als niet-Joden. Hij wilde hen te jong laten lijken om naar werkkampen te worden gestuurd of, in het geval van de niet-joodse kinderen, om in Duitse fabrieken te gaan werken voor het Duitse leger. Marceau nam ook verschillende poses aan, waaronder die van een padvindersleider, toen hij zijn leven in de waagschaal stelde om Joodse kinderen en kinderen van ondergrondse leden over de grens naar Zwitserland te smokkelen.

In zijn lezing zei hij dat hij daarvoor op zijn acteertalent had vertrouwd. In 1944, toen hij lid was van het verzet in Parijs, werd Marceau verborgen gehouden door een neef. Deze was ervan overtuigd dat als Marceau de oorlog zou overleven, hij een belangrijke bijdrage zou leveren aan het theater. Marceau’s vader, een slager, stierf in Auschwitz. “Als ik huil om mijn vader,” zei Marceau, “dan moet ik huilen om de miljoenen mensen die gestorven zijn. “Ik moet de mensen hoop brengen,” herinnerde Marceau zich dat hij na de oorlog dacht. Hij was van plan om kunstenaar te worden, maar in plaats daarvan besloot hij dat hij “theater wilde maken zonder te spreken”. Hij begon te studeren bij de grote meester van de mime Etienne Decroux. In 1947 creëerde Marceau Bip, de clown met de gestreepte trui en gehavende operahoed, die zijn alter ego is geworden.

In zijn lezing sprak Marceau over zijn stuk “Bip Herinnert Zich”, waarin Bip voor het eerst uit zijn rol stapt, om “mens” te worden. Golf na golf van mensen wordt gedood, totdat de laatste golf getuige is van de verlichting. “Bid dat dit millennium minder wreed zal zijn dan de twintigste eeuw,” zei Marceau. Marcel Marceau sloot zijn lezing af met zijn gave van mime. Gekleed in mufti keerde hij terug naar zijn wereld van de stilte, trok het publiek mee en eindigde de avond met het visioen van de vlucht van een vlinder die naar de vrijheid vliegt.

Marcel Marceau overleed op 22 september 2007.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *