Articles

Review-articleAntibiotics in Milk-A Review1

Het wijdverbreide gebruik van antibiotica heeft bijgedragen tot de bestrijding van ziekten en het nutritionele welzijn van de veestapel. Het gebruik van antibiotica bij de behandeling van mastitis heeft echter tot problemen geleid voor de melkverwerker en de consument. Na de behandeling van mastitis met antibiotica kunnen zij in voldoende concentraties in de melk worden aangetroffen om startmicro-organismen te remmen en economische verliezen voor de kaas- en de gefermenteerde-melkindustrie te veroorzaken. Penicilline in zeer kleine concentraties in melk kan reacties veroorzaken bij zeer gevoelige personen.

Nationale enquêtes toonden aan dat penicilline het voornaamste antibioticum was dat in de centrale melkvoorziening werd aangetroffen. Bij tien onderzoeken over een periode van 9 jaar (vóór 1960), waarbij 7.201 monsters werden getest, bleken er 377 (5,2%) positief te zijn voor de aanwezigheid van antibiotica. De toepassing van testmethoden door regelgevend en zuivelpersoneel in 1960 resulteerde in een aanzienlijke vermindering van met antibiotica besmette melk. Analyses van ongeveer 770.000 melkmonsters toonden een incidentie van 0,54% – een tienvoudige daling.

Wanneer antibiotica worden gebruikt om mastitis te behandelen, moeten de melkveehouders de voorgeschreven aanbevelingen opvolgen om na de behandeling geen melk voor menselijk gebruik te geven. Uit gegevens over intramammaire infusen, intramusculaire injecties en orale toediening van antibiotica en hun dragers blijkt dat er grote verschillen bestaan in de relatieve persistentie van de hoeveelheid antibiotica in melk. De persistentie van antibiotica in melk verschilt in melk van koeien in vroege, midden- en late lactatie. Uit sommige recente studies waarbij zeer gevoelige methoden zijn gebruikt, blijkt dat antibiotica worden overgedragen van behandelde naar onbehandelde kwartieren, maar bij penicilline is deze overdracht gering en van korte duur en vormt zij waarschijnlijk geen probleem.

Wanneer vervalste melk de boerderij verlaat, ondergaat zij verschillende processen in de melkfabriek. Antibiotica in melk zijn relatief stabiel bij pasteurisatietemperaturen en hoger, en bij lage temperaturen (0-10°F.). Bij koeltemperaturen tot zeven dagen opslag is er in rauwe en gepasteuriseerde melk een tendens tot verlies van antibiotische activiteit. Voor het verdunnen van melk uit behandelde kwartieren zijn grote hoeveelheden melk nodig, aangezien de culturen kunnen worden vertraagd als de penicillineconcentratie ongeveer 0,05 eenheid/per milliliter of hoger is.

Er zijn verschillende stoffen gevonden die penicilline inactiveren. De meest veelbelovende, penicillinase, kan worden gebruikt om penicilline in melk te hydrolyseren en in gevallen van penicilline-allergie.

Grote hoeveelheden inoculum en het gebruik van resistente culturen zijn een hulpmiddel bij de produktie van kaas gemaakt van melk die antibiotica bevat.

De aanwezigheid van antibiotica in melk is een vervalsing volgens de Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Voorlichtings- en testprogramma’s van de verlengingsdienst, dierenartsen, zuivelinspecteurs, sanitairs, veldwerkersconferenties, zuivelscholen en overheidsinstanties zijn nuttig en coöperatief geweest, maar de hoofdverantwoordelijkheid ligt nog steeds bij de melkveehouders.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *