Articles

US EPA

De Federal Water Pollution Control Act van 1948 was de eerste belangrijke wet in de V.S. die watervervuiling aanpakte. Groeiend publiek bewustzijn en bezorgdheid over het beheersen van watervervuiling leidde tot ingrijpende wijzigingen in 1972. De in 1972 gewijzigde wet werd algemeen bekend als de Clean Water Act (CWA).

De wijzigingen van 1972:

  • Stelden de basisstructuur vast voor de regulering van de lozing van verontreinigende stoffen in de wateren van de Verenigde Staten.
  • Gaven de EPA de bevoegdheid om verontreinigingscontroleprogramma’s uit te voeren, zoals het vaststellen van afvalwaternormen voor de industrie.
  • Behielden de bestaande eisen om waterkwaliteitsnormen vast te stellen voor alle verontreinigende stoffen in oppervlaktewateren.
  • Het was eenieder verboden verontreinigende stoffen uit een puntbron in bevaarbare wateren te lozen, tenzij volgens de bepalingen van de wet een vergunning was verkregen.
  • De bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties werd gefinancierd in het kader van het bouwsubsidieprogramma.
  • De noodzaak van planning werd erkend om de kritieke problemen van verontreiniging door andere bronnen dan puntbronnen aan te pakken.

Subsequent aangebrachte wijzigingen wijzigden enkele van de eerdere CWA-bepalingen. Herzieningen in 1981 stroomlijnden het proces van gemeentelijke bouwsubsidies, waardoor de capaciteiten van zuiveringsinstallaties die in het kader van het programma werden gebouwd, werden verbeterd. Door wijzigingen in 1987 werd het bouwsubsidieprogramma geleidelijk afgeschaft en vervangen door het State Water Pollution Control Revolving Fund, beter bekend als het Clean Water State Revolving Fund. Met deze nieuwe financieringsstrategie werden de behoeften op het gebied van waterkwaliteit aangepakt door voort te bouwen op partnerschappen tussen de EPA en de staten.

In de loop der jaren zijn delen van de Clean Water Act door veel andere wetten gewijzigd. Zo werden bij Titel I van de Great Lakes Critical Programs Act van 1990 delen van de Great Lakes Water Quality Agreement van 1978, ondertekend door de VS en Canada, in werking gesteld, waarbij de twee naties overeenkwamen bepaalde toxische verontreinigende stoffen in de Great Lakes te verminderen. Krachtens deze wet moet de EPA waterkwaliteitscriteria voor de Grote Meren vaststellen voor 29 giftige verontreinigende stoffen, met maximumwaarden die veilig zijn voor mensen, wilde dieren en het aquatisch leven. Ook moest de EPA de staten helpen de criteria volgens een bepaald tijdschema toe te passen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *