Articles

12.10A: Components of a Reflex Arc

Description

Akcja odruchowa, znana również jako refleks, jest mimowolnym i prawie natychmiastowym ruchem w odpowiedzi na bodziec. Kiedy osoba przypadkowo dotknie gorącego przedmiotu, automatycznie odrzuca rękę bez zastanowienia. Odruch nie wymaga żadnego wkładu myślowego.

Ścieżka, którą pokonują impulsy nerwowe w odruchu nazywana jest łukiem odruchowym. U zwierząt wyższych, większość neuronów czuciowych nie przechodzi bezpośrednio do mózgu, ale łączy się w rdzeniu kręgowym. Ta cecha pozwala na stosunkowo szybkie wystąpienie czynności odruchowych poprzez aktywację neuronów ruchowych rdzenia kręgowego bez opóźnienia związanego z kierowaniem sygnałów do mózgu, chociaż mózg otrzymuje dane sensoryczne w czasie, gdy występuje czynność odruchowa.

Większość łuków odruchowych obejmuje tylko trzy neurony. Bodziec, taki jak ukłucie igłą, pobudza receptory bólu w skórze, które inicjują impuls w neuronie czuciowym. Impuls ten wędruje do rdzenia kręgowego, gdzie za pośrednictwem synapsy przechodzi do neuronu łączącego zwanego neuronem przekaźnikowym, znajdującego się w rdzeniu kręgowym.

Neuron przekaźnikowy z kolei tworzy synapsę z jednym lub kilkoma neuronami ruchowymi, które przekazują impuls do mięśni kończyny, powodując ich skurcz i odciągnięcie od ostrego przedmiotu. Odruchy nie wymagają zaangażowania mózgu, chociaż w niektórych przypadkach mózg może zapobiec działaniu odruchu.

To jest rysunek, który przedstawia łuk odruchowy - drogę, jaką pokonują impulsy nerwowe. Ten rysunek przedstawia ból w łapie zwierzęcia, ale można go równie dobrze dopasować do każdej sytuacji i każdego zwierzęcia (w tym człowieka). Obrazek pokazuje, jak impuls nerwowy wędruje od ukłucia szpilką do neuronu czuciowego, do synapsy, do neuronu przekaźnikowego, a następnie do neuronu ruchowego, który aktywuje ruch mięśnia.

Łuk odruchowy: Droga, jaką pokonują impulsy nerwowe w odruchu, nazywana jest łukiem odruchowym. Pokazano go tutaj w odpowiedzi na wbicie szpilki w łapę zwierzęcia, ale można go równie dobrze dostosować do każdej sytuacji i każdego zwierzęcia (w tym człowieka).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *