Articles

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GIFT CARD

PODCZAS 24-GODZINNEJ OBSŁUGI KLIENTA

Odwiedź nas online na americanexpress.com/mybusinessgift lub zadzwoń pod numer 1-800-297-7327.

Dla najłatwiejszego użytkowania ZAWSZE ZNAJDŹ SWOJE SALDO I POWIEDZ O TYM KASJEROWI!

AMERICAN EXPRESS® BUSINESS GIFT CARDCARDHOLDER AGREEMENT

Niniejsze warunki regulują korzystanie przez Państwa z karty podarunkowej American Express® Business Gift Card („Warunki”). Niniejsza karta podarunkowa American Express Business Gift Card („Karta”) została wydana w ramach nagrody, wyróżnienia, programu lojalnościowego, motywacyjnego lub innego programu promocyjnego. Podpisując lub używając karty („Karta”), wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki i Zasady. Potwierdza Pan(i), że nie zapłacił(a) Pan(i) żadnego bezpośredniego świadczenia pieniężnego za tę Kartę.

Terminy „Pan(i)” i „Pana(i)” odnoszą się do osoby, która otrzymuje Kartę i/lub osoby, która korzysta z Karty. Terminy „my”, „nasz” oraz „nas” odnoszą się do American Express Travel Related Services Company, Inc. oraz jej spółek zależnych i licencjobiorców, które wydają karty przedpłacone, w tym American Express Prepaid Card Management Corporation („AEPCMC”), wydawcy Karty.

OPIS KARTY

Karta nie jest kartą kredytową, obciążeniową ani debetową. Karta jest przedpłaconym środkiem płatniczym o wartości w dolarach, która jest albo wydrukowana na przedniej stronie karty, albo jest to kwota „zmiennego obciążenia”, która jest wybierana przez podmiot, który nabył tę kartę. Karta ta może być używana w sklepach i punktach sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych, które akceptują kartę American Express („Sprzedawcy”). Karta nie może być używana do wypłat gotówki z bankomatu lub do powtarzających się opłat za rachunki (takie jak miesięczne media lub subskrypcje). Karty można używać do dokonywania ostatecznych płatności, ale nie można jej używać do dokonywania rezerwacji lub wpłat (np. wynajem samochodów lub rezerwacja hotelu). Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, Karta nie podlega wymianie na gotówkę. Karta nie jest zbywalna. Karta nie może być używana do celów niezgodnych z prawem.

W większości przypadków Karta jest gotowa do użycia natychmiast po aktywacji. Jednak w niektórych przypadkach Karta może być nieaktywna przez okres do 4 godzin. Jeżeli Karta posiada panel do podpisu, przed użyciem należy podpisać się imieniem i nazwiskiem.

BRAK OPŁAT.

Niniejsza Karta nie podlega ŻADNYM OPŁATOM (w tym opłatom za nieaktywność, za obsługę lub innym).

ŚRODKI NIE WYGASAJĄ

Środki na Karcie nie wygasają.

DATA WAŻNOŚCI

Data „valid thru” na awersie Karty to data, do której można używać Twojej fizycznej plastikowej karty. Data ta jest wymagana do przetwarzania transakcji w punktach handlowych, które wymagają podania daty ważności karty plastikowej. Nawet jeśli data „valid thru” minęła na karcie, jej Dostępne Saldo pozostaje niezmienione i nienaruszone. Jeśli Dostępne Saldo pozostało na Karcie po dacie „valid thru”, zadzwoń pod numer 1-800-297-7327, aby otrzymać nową Kartę lub uzyskać instrukcje, jak zrealizować Dostępne Saldo.

Śledź swoje Dostępne Saldo

Wartość na Karcie w dowolnym czasie to jej „Dostępne Saldo”. Możesz sprawdzić swoje dostępne saldo na stronie www.americanexpress.com/businessgift lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer 1-800-297-7327. Dostępne saldo może zostać zmniejszone na dwa sposoby. Po pierwsze, jeśli dokonasz zakupu za pomocą karty, odliczymy pełną kwotę tego zakupu, w tym podatki i wszelkie inne opłaty, od dostępnego salda. Po drugie, jeżeli Akceptant dokona autoryzacji na kwotę wyższą niż rzeczywisty zakup, Dostępne Saldo zostanie tymczasowo zmniejszone o kwotę autoryzacji do czasu zaksięgowania rzeczywistej transakcji, zazwyczaj do ósmego (8) dnia po dokonaniu zakupu. Tylko ostateczna kwota zakupu zostanie ostatecznie odjęta od dostępnego salda. Kiedy Dostępne Saldo osiągnie zero ($0), Karta traci ważność i Użytkownik zgadza się, że nie będzie jej więcej używał. Jednakże, jeśli transakcja zostanie dokonana pomimo niewystarczającego Salda Dostępnego na Karcie, zgadzasz się zwrócić nam, na żądanie, kwotę ujemnego salda utworzonego na Karcie.

Jak korzystać z Karty

Przed użyciem Karty:

  1. Podpisz tył Karty w miejscu wskazanym.
  2. Zapisz numer Karty, wraz z Numerem Obsługi Klienta (1-800-297-7327), 3-cyfrowym kodem zabezpieczającym na odwrocie Karty („CSC”) oraz 4-cyfrowym kodem zabezpieczającym na awersie Karty (zwanym również „Card Identification Number” lub „CID”) i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Numer Karty, CSC i CID będą Ci potrzebne do sprawdzenia salda lub wymiany Karty w przypadku jej zgubienia lub kradzieży.

Dokonywanie zakupów detalicznych:

Przedstaw Kartę kasjerowi do zapłaty i powiedz, że jest to karta podarunkowa. Podpisz paragon tym samym podpisem, którego użyłeś do podpisania odwrotnej strony Karty. Zachowaj paragon jako dowód zakupu.

Wykonywanie Transakcji Podzielonej Tenderem:

Zależnie od polityki Akceptanta, możesz być w stanie użyć Karty wraz z inną formą płatności, taką jak gotówka, czek lub inna karta, aby dokonać zakupu. Jest to znane jako „Transakcja Podzielonej Tender”. Aby dokonać zakupu na kwotę większą niż Dostępne Saldo na Karcie:

  1. Przedstaw Kartę do zapłaty i powiedz kasjerowi, że jest to karta przedpłacona.
  2. Powiedz kasjerowi o dostępnym saldzie i zapytaj, czy inna forma płatności będzie akceptowana dla pozostałej kwoty zakupu.
  3. Przed „machnięciem” Kartą powiedz kasjerowi, aby autoryzował Kartę tylko dla dostępnego salda.
  4. Jeśli karta zostanie odrzucona, przypomnij kasjerowi o dostępnym saldzie.
  5. Przygotuj się do dostarczenia drugiej formy płatności, aby pokryć pozostałą kwotę zakupu.

Niektórzy Akceptanci mogą zezwolić na użycie gotówki lub czeku, a nie innej karty, jako drugiej formy płatności. Niektórzy Akceptanci nie zezwalają na drugą formę płatności w ogóle. Nie gwarantujemy, że Akceptant zezwoli na przeprowadzenie Transakcji Podzielonej Tender. Jeśli masz problemy z dokonaniem Transakcji Podzielonej Tender lub wykorzystaniem dostępnego salda na karcie, zadzwoń pod numer 1-800-297-7327, aby uzyskać pomoc.

Zakupy przez Internet lub zamówienia pocztowe:

Tak, możesz również użyć Karty do dokonania zakupu przez Internet lub w sprzedaży wysyłkowej. Jednakże, niektórzy Sprzedawcy internetowi i wysyłkowi nie zezwalają na dokonywanie Transakcji z użyciem Split Tender. Jeśli masz jakiekolwiek trudności z dokonaniem zakupu online lub wysyłkowo za pomocą Karty, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 1-800-297-7327 w celu uzyskania pomocy.

Używanie Karty w restauracjach, salonach fryzjerskich lub u innych sprzedawców, którzy mogą oczekiwać napiwku:

My i/lub Akceptanci (np. Restauracje, salony fryzjerskie i niektóre inne rodzaje Akceptantów) możemy uzyskać autoryzację na Karcie na kwotę do 20% wyższą niż całkowity rachunek za usługę, aby pokryć wszelkie napiwki, które mogą zostać dodane. Upewnij się, że saldo na karcie jest wystarczające, aby pokryć koszt rachunku plus przewidywaną gratyfikację. Jeśli Karta zostanie odrzucona, poproś Akceptanta o autoryzację na kwotę równą lub mniejszą niż Dostępne Saldo.

Transakcje na Stacjach Paliw:

Stacje benzynowe rutynowo dokonują autoryzacji Karty na szacunkową kwotę zakupu, aby upewnić się, że Dostępne Saldo pokryje ostateczny zakup. Aby uniknąć sytuacji, w której stacja benzynowa uzyska autoryzację na kwotę wyższą niż Dostępne Saldo, sugerujemy, abyś dokonał przedpłaty w kasie na kwotę równą lub niższą niż Dostępne Saldo na Karcie.

ZAGUBIONE LUB SKRADZIONE KARTY

W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty lub numeru Karty, skontaktuj się z nami natychmiast pod numerem 1-800-297-7327. Musisz podać swoje imię i nazwisko, adres, numer Karty, CSC, CID i inne szczegóły dla celów identyfikacji. Zgadzasz się udzielić nam wszelkich uzasadnionych informacji, które pomogą w przeprowadzeniu pełnego dochodzenia w sprawie utraty lub kradzieży Karty. Jeżeli Karta lub numer Karty zostaną zgłoszone przez Ciebie jako zagubione lub skradzione, wydamy Ci Kartę zastępczą o wartości równej Saldu Dostępnemu na Karcie w momencie, gdy powiadomiłeś nas o zagubieniu lub kradzieży. NIE BĘDZIEMY PROWADZIĆ ZWROTÓW ZA KWOTY OBCIĄŻONE Z TWOJEJ ZAGUBIONEJ LUB SKRADZIONEJ KARTY PRZED ZGŁOSZENIEM SIĘ DO NAS.

ZWROTY TOWARU

Towar zakupiony przy użyciu Karty podlega zasadom zwrotu Akceptanta. Jeżeli Sprzedawca zgadza się na przyznanie kredytu na Kartę, kwota ta może nie być odzwierciedlona w Saldzie Dostępnym do czasu zaksięgowania kredytu, co może potrwać do siedmiu (7) dni.

SPORY Z HANDLOWCAMI

Zakupy dokonane przy użyciu Karty są podobne do tych dokonanych gotówką, w tym sensie, że nie można „zatrzymać płatności” lub złożyć „sporu rozliczeniowego” na zakupy dokonane przy użyciu Karty. Wszelkie problemy lub spory związane z zakupem należy kierować bezpośrednio do Akceptanta.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Brak gwarancji: Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie (i) za jakiekolwiek przerwy w obsłudze Karty, (ii) za jakość, bezpieczeństwo, legalność lub jakikolwiek inny aspekt jakichkolwiek towarów lub usług zakupionych od Akceptanta za pomocą Karty, (iii) jeżeli jakikolwiek Akceptant odmówi honorowania Karty lub ofert specjalnych i/lub (iv) za jakiekolwiek inne problemy, które możesz mieć z jakimkolwiek Akceptantem. Jeśli Akceptant nie honoruje Karty, należy zadzwonić pod numer 1-800-297-7327, aby zgłosić ten incydent.

Zmiana niniejszych Warunków: Możemy zmienić warunki lub dodać nowe warunki do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, z lub bez powiadomienia, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. Ponadto możemy zawiesić, anulować, dodać, zmodyfikować lub usunąć dowolną funkcję oferowaną w związku z Kartą, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie zawiadomienia będą uważane za dokonane z chwilą wysłania ich pocztą Stanów Zjednoczonych, z opłaconą przesyłką pocztową, zaadresowane do Państwa na ostatni adres podany w naszych rejestrach lub z chwilą umieszczenia takiego zawiadomienia na naszej stronie internetowej. Najbardziej aktualny Regulamin można zawsze znaleźć na stronie www.americanexpress.com/mybusinessgift.

Unieważnienie lub zawieszenie Karty: Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub unieważnienia Karty, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin lub jeśli: (i) istnieją obawy dotyczące potencjalnej nielegalnej działalności związanej z Kartą lub jej użytkowaniem, i/lub (ii) potencjalnego oszustwa lub zagrożenia bezpieczeństwa związanego z Twoją Kartą, zgodnie z naszą decyzją. Jeśli Karta zostanie unieważniona lub zawieszona, Użytkownik nie będzie mógł z niej korzystać. Jeśli ostatecznie stwierdzimy, że istnieje potencjalne oszustwo, nielegalna działalność lub zagrożenie bezpieczeństwa związane z Kartą, możemy współpracować z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi organami ścigania, które mogą zażądać od nas przekazania im środków na Karcie. Jeśli ostatecznie stwierdzimy, że nie doszło do oszustwa, nielegalnej działalności lub problemów związanych z bezpieczeństwem związanych z Kartą, możemy przywrócić możliwość korzystania z Karty.

Odszkodowanie: Zgodnie z prawem niektórych stanów, jeśli Karta nie jest używana przez pewien okres czasu, jesteśmy zobowiązani do wypłacenia niewykorzystanych środków na Karcie do stanu jako „nieodebrane mienie”; w takim przypadku możemy dezaktywować Kartę, ale na życzenie Klienta udostępnimy mu wszystkie niewykorzystane środki i zapewnimy mu nową kartę. Z tych powodów, jeśli próbujesz użyć karty i karta zostanie odrzucona, nie zakładaj, że na karcie nie ma już żadnych środków. Prosimy sprawdzić dostępne saldo i zadzwonić do Biura Obsługi Klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Cesja i zrzeczenie się: Możemy scedować niniejszy Regulamin na stronę trzecią w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Jednakże, jeśli przekażemy niniejszy Regulamin, warunki pozostaną zasadniczo i materialnie takie same, chyba że Klient zostanie o tym powiadomiony. Jeśli zwrócimy Ci pieniądze za zgubioną lub skradzioną Kartę, lub jeśli w inny sposób udzielimy Ci kredytu lub płatności w związku z jakimkolwiek problemem wynikającym z transakcji dokonanej przy użyciu Karty, automatycznie uznaje się, że Użytkownik ceduje i przenosi na nas wszelkie prawa i roszczenia, z wyłączeniem roszczeń deliktowych, które ma, miał lub może mieć wobec jakiejkolwiek strony trzeciej na kwotę równą kwocie, którą wypłaciliśmy Użytkownikowi lub zapisaliśmy na Karcie. Użytkownik zgadza się, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń wobec takiej osoby trzeciej ani nie uzyska od niej zwrotu kwoty, którą wypłaciliśmy lub zapisaliśmy na dobro Karty, oraz że będzie z nami współpracował, jeśli zdecydujemy się dochodzić od osoby trzeciej zwrotu wypłaconej lub zapisanej na dobro Karty kwoty. Niewykonanie przez nas któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu ani nasza zwłoka w egzekwowaniu lub wykonywaniu któregokolwiek z naszych praw nie stanowią zrzeczenia się tych praw. Jeśli zrzekamy się jakiegokolwiek prawa na mocy niniejszego Regulaminu w jednym przypadku, takie zrzeczenie nie będzie działać jako zrzeczenie się w każdym innym przypadku.

Ochrona danych i prywatność: Podczas każdej rozmowy z Działem Obsługi Klienta możemy poprosić o podanie kodu bezpieczeństwa karty wydrukowanego na przedniej stronie Karty, a także dodatkowych informacji identyfikacyjnych, takich jak numer telefonu domowego, data urodzenia i kod pocztowy. Możemy również uzyskać dane osobowe („Informacje o posiadaczu karty”) dotyczące użytkownika, w tym informacje (i) przekazane nam przez nabywcę karty, takie jak imię i nazwisko i/lub adres, (ii) przekazane przez użytkownika w momencie aktywacji lub podczas rozmowy z działem obsługi klienta, oraz (iii) dotyczące zakupów dokonanych przy użyciu karty, takie jak data, kwota i miejsce zakupu. Dla celów zapobiegania oszustwom i zapewnienia zgodności z przepisami, możemy również uzyskiwać informacje od dostawców danych służących do weryfikacji tożsamości oraz informacje demograficzne.

Do dostępu do Informacji o Posiadaczach Kart upoważnione są wyłącznie osoby, którym jest to niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Utrzymujemy również fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa, które są zgodne z przepisami federalnymi w celu ochrony Informacji o Posiadaczach Kart.

Ujawnianie informacji: Informacje o Posiadaczach Kart wykorzystujemy do przetwarzania transakcji dokonanych przy użyciu Karty, zapewnienia obsługi klienta, usprawnienia korzystania z Karty w punktach sprzedaży detalicznej, które mogą wymagać autoryzacji kodem pocztowym, rozpatrywania roszczeń dotyczących zagubionych lub skradzionych Kart oraz pomocy w ochronie przed oszustwami. Możemy również wykorzystywać Informacje o Posiadaczach Kart do celów marketingowych oraz do przeprowadzania badań i analiz.

Możemy przekazywać pewne Informacje o Posiadaczach Kart firmom, w tym firmom stowarzyszonym, które w naszym imieniu wykonują operacje biznesowe lub świadczą usługi, w tym usługi marketingowe. Możemy przekazywać pewne Informacje o Posiadaczach Kart innym podmiotom spoza American Express w zakresie dozwolonym przez prawo, np. podmiotom rządowym lub innym stronom trzecim w odpowiedzi na wezwania sądowe. Możemy opracowywać programy marketingowe i wysyłać Państwu oferty produktów i usług. Nie udostępniamy adresów klientów innym firmom, aby mogły one wprowadzać na rynek swoje własne produkty i usługi.

Oferty / Wybór: Jeśli wolą Państwo nie otrzymywać ofert, mogą Państwo z nich zrezygnować, dzwoniąc do nas w Stanach Zjednoczonych pod bezpłatny numer 1-800-722-8614. Jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania takich ofert, nadal możemy przesyłać Państwu ważne informacje dotyczące Karty lub innych produktów i usług American Express.

Monitorowanie/nagrywanie rozmów telefonicznych: Od czasu do czasu możemy monitorować i/lub nagrywać rozmowy telefoniczne między Państwem a nami w celu zapewnienia jakości obsługi klienta lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

ARBITRAŻ

Umowa o rozstrzyganiu sporów: Niniejsze Postanowienie o Arbitrażu określa okoliczności i procedury, zgodnie z którymi Roszczenia (zdefiniowane poniżej) powstałe między Państwem a nami będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu. Oznacza to, że ani Klient, ani my nie będziemy mieli prawa do rozstrzygania Roszczenia w sądzie ani do procesu z udziałem ławy przysięgłych w sprawie tego Roszczenia. Inne prawa, które przysługiwałyby Ci w sądzie, również mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone w postępowaniu arbitrażowym, w tym prawo do odwołania się i możliwość udziału w pozwie zbiorowym. Nic w niniejszym postanowieniu nie wyklucza możliwości złożenia i dochodzenia indywidualnego Roszczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń w danym stanie lub gminie, o ile Roszczenie jest rozpatrywane wyłącznie w tym sądzie.

Definicje: W rozumieniu niniejszych Postanowień arbitrażowych termin „Roszczenie” oznacza i obejmuje wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje wszelkiego rodzaju i natury, oparte na prawie lub na zasadzie słuszności, pomiędzy Klientem a nami wynikające lub związane z Kartą lub niniejszym Regulaminem, jak również z wszelkimi powiązanymi lub wcześniejszymi umowami, które Klient mógł mieć z nami lub stosunkami wynikającymi z powyższych umów („Umowy”), w tym ważność, wykonalność lub zakres niniejszych Postanowień arbitrażowych lub Umów. „Roszczenie” obejmuje również roszczenia osób trzecich korzystających lub dostarczających produkt, usługę lub korzyść w związku z Kartą (w tym, między innymi, osób trzecich akceptujących Kartę, osób trzecich korzystających, dostarczających lub uczestniczących w programach dostępnych za pomocą Karty, usług zapisów i programów nagród, firm windykacyjnych i ich agentów, pracowników, dyrektorów i przedstawicieli), jeśli i tylko wtedy, gdy taka osoba trzecia jest wymieniona jako współstrona z Klientem lub nami (lub zgłasza Roszczenie wraz z Klientem lub nami) w związku z Roszczeniem zgłoszonym przez Klienta lub nas wobec drugiej strony. W rozumieniu niniejszych Postanowień arbitrażowych terminy „Klient” i „my” obejmują również wszelkie spółki dominujące, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, licencjobiorców, poprzedników, następców, cesjonariuszy, nabywców jakichkolwiek rachunków, wszystkich agentów, pracowników, dyrektorów i przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz wszelkie osoby trzecie korzystające z produktu, usługi lub korzyści w związku z Kartą lub dostarczające takie produkty, usługi lub korzyści.

Wszczęcie postępowania arbitrażowego/Wybór administratora: Wszelkie Roszczenia będą rozstrzygane, zgodnie z wyborem Klienta lub nas, w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z niniejszym Postanowieniem o postępowaniu arbitrażowym oraz kodeksem postępowania krajowej organizacji arbitrażowej, do której kierowane jest Roszczenie, obowiązującym w chwili wniesienia Roszczenia („Kodeks”), z wyjątkiem zakresu, w jakim Kodeks jest sprzeczny z niniejszą Umową. Roszczenia będą kierowane do JAMS („JAMS”) lub Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), zgodnie z wyborem strony decydującej się na arbitraż. Jeśli wybór jednej z tych organizacji przez nas jest nie do przyjęcia dla Użytkownika, ma on prawo w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o naszym wyborze wybrać inną organizację wymienioną na liście, która będzie służyć jako administrator arbitrażu. Aby uzyskać kopię procedur, złożyć Roszczenie lub uzyskać inne informacje o tych organizacjach, należy skontaktować się z (1) JAMS pod adresem 1920 Main Street, Suite 300, Irvine, CA 92614; www.jamsadr.com, (2) AAA pod adresem 335 Madison Avenue, New York, NY 10017, www.adr.org. Oprócz organizacji arbitrażowych wymienionych powyżej, Roszczenia mogą być kierowane do dowolnej innej organizacji arbitrażowej, która została wspólnie uzgodniona na piśmie przez Państwa i nas, lub do organizacji arbitrażowej lub arbitra(ów) wyznaczonego(ych) zgodnie z sekcją 5 Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sekcje 1-16, pod warunkiem, że taka organizacja arbitrażowa i arbiter(y) będą egzekwować warunki zawarte w Ograniczeniach dotyczących arbitrażu określonych poniżej.

Zrzeczenie się pozwów zbiorowych i inne ograniczenia: Arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na zasadzie indywidualnej, bez prawa do rozstrzygania Roszczeń na zasadzie pozwu zbiorowego lub na podstawie roszczeń wniesionych w rzekomym charakterze reprezentacyjnym w imieniu innych osób. Uprawnienia arbitra do rozstrzygania i wydawania pisemnych orzeczeń są ograniczone do Roszczeń wyłącznie pomiędzy Państwem a nami. Roszczenia nie mogą być łączone ani konsolidowane, chyba że wszystkie strony wyrażą na to zgodę na piśmie. Żadne orzeczenie lub decyzja arbitrażowa nie będzie miała mocy rozstrzygającej w odniesieniu do kwestii lub roszczeń w jakimkolwiek sporze z kimkolwiek, kto nie jest wymienioną stroną arbitrażu. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu (w tym postanowienia „Kontynuacja” poniżej) i bez zrzekania się prawa do odwołania przez którąkolwiek ze stron, jeśli jakakolwiek część niniejszego postanowienia „Zrzeczenie się roszczeń z powództwa zbiorowego i inne ograniczenia” zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, wówczas całe Postanowienie arbitrażowe (poza tym zdaniem) nie będzie miało zastosowania.

Procedury arbitrażowe: Niniejsze Postanowienie Arbitrażowe zostało sporządzone na podstawie transakcji obejmującej handel międzystanowy i podlega Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. Sections 1-16, z ewentualnymi zmianami („FAA”), oraz obowiązującemu Kodeksowi. Arbiter zastosuje odpowiednie prawo materialne zgodne z FAA i obowiązującymi przepisami o przedawnieniu oraz uszanuje roszczenia dotyczące przywilejów uznawanych przez prawo. Federalne lub stanowe zasady postępowania cywilnego lub dowodowego nie mają zastosowania. Pisemne wnioski o rozszerzenie zakresu ujawnienia informacji pozostają w wyłącznej gestii arbitra i są rozstrzygane zgodnie z obowiązującym kodeksem. Arbiter podejmie uzasadnione kroki w celu zachowania prywatności osób i spraw biznesowych. Wyrok na podstawie pisemnego orzeczenia arbitrażowego może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym. Z zastrzeżeniem prawa do odwołania się zgodnie z FAA, pisemna decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca, chyba że Ty lub my wniesiemy odwołanie od orzeczenia poprzez złożenie pisemnego wniosku opatrzonego datą do organizacji arbitrażowej w ciągu 30 dni od daty wydania pisemnego orzeczenia arbitrażowego. Zespół trzech arbitrów zarządzany przez tę samą organizację arbitrażową rozważy na nowo każdy aspekt orzeczenia, do którego odwołujący się wniósł zastrzeżenia, przeprowadzi arbitraż zgodnie z Kodeksem i wyda decyzję w ciągu 120 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez odwołującego się. Decyzja zespołu podjęta większością głosów jest ostateczna i wiążąca.

Miejsce arbitrażu/opłaty: Postępowanie arbitrażowe odbywa się w federalnym okręgu sądowym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania. Niezależnie od tego, kto wygra w postępowaniu arbitrażowym, Klient będzie odpowiedzialny wyłącznie za uiszczenie swojej części, jeśli w ogóle, opłat arbitrażowych wymaganych przez obowiązujący Kodeks, których wysokość nie przekroczy opłat za wniesienie pozwu, które zostałyby poniesione, gdyby Roszczenie zostało wniesione do odpowiedniego sądu stanowego lub federalnego najbliższego miejscu zamieszkania Klienta. Zapłacimy pozostałą część wszelkich opłat arbitrażowych. Na pisemny wniosek Klienta, w dobrej wierze, rozważymy tymczasową zaliczkę na poczet całości lub części opłat arbitrażowych. Zrzeczenie się opłat może być również dostępne w JAMS lub AAA.

Kontynuacja: Niniejsze Postanowienie arbitrażowe obowiązuje po wygaśnięciu Karty, a także po dobrowolnej spłacie wszystkich Braków, po wszczęciu postępowania windykacyjnego przez Klienta lub pomiędzy Klientem a nami oraz po ogłoszeniu upadłości przez Klienta lub nas. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Postanowienia arbitrażowego, z wyjątkiem powyższego postanowienia „Zrzeczenie się roszczeń zbiorowych i inne ograniczenia”, zostanie z jakiegokolwiek powodu uznana za nieważną lub niewykonalną, nie spowoduje to nieważności pozostałych części tego Postanowienia arbitrażowego, niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek wcześniejszej umowy zawartej z nami przez Klienta, z których każda będzie wykonalna niezależnie od takiej nieważności.

STOSOWANE PRAWO

Niniejszy Regulamin i Karta oraz wszelkie pytania dotyczące ich legalności, wykonalności i interpretacji podlegają prawu stanu Nowy Jork, USA (bez względu na wewnętrzne zasady kolizji prawa).

Warunki handlowe

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat rozpatrywania skarg dotyczących naszej działalności w zakresie usług pieniężnych, wykaz naszych licencji na prowadzenie działalności w zakresie usług pieniężnych oraz inne informacje.

Karty upominkowe American Express, karty upominkowe dla firm, karty Outdoor Reward Card lub Gas Rewards Card mogą być używane praktycznie w każdym miejscu w USA, które akceptuje karty American Express®. Produkty te nie mogą być używane w bankomatach ani do rozliczeń cyklicznych. Karta Carnival Corporation Reward Card, Hilton Gift Card i Hilton Business Gift Card mogą być używane tylko w niektórych miejscach uczestniczących w programie. Dodatkowe ograniczenia mogą obowiązywać.

Zapoznaj się z Umową z Posiadaczem Karty Podarunkowej American Express, Umową z Posiadaczem Karty Podarunkowej American Express Business, Umową z Posiadaczem Karty Podarunkowej Hilton, Umową z Posiadaczem Karty Podarunkowej Hilton Business, Umową z Posiadaczem Karty Carnival Reward, Umową z Posiadaczem Karty Outdoor Reward lub Umową z Posiadaczem Karty Gas Rewards, w zależności od sytuacji.

W przypadku pytań dotyczących Kart Podarunkowych American Express lub Biznesowych Kart Podarunkowych, prosimy skorzystać z pola wyszukiwania znajdującego się w prawym górnym rogu. Można również skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 1-877-297-4438, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Kart Podarunkowych American Express. W przypadku pytań dotyczących Biznesowych Kart Podarunkowych American Express, prosimy dzwonić pod numer 1-800-297-7327, siedem dni w tygodniu.

Karty te są wydawane przez American Express Prepaid Card Management Corporation. Zespół ds. relacji z konsumentami American Express Executive, 4315 S, 2700 W., Salt Lake City, UT, 84184.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *