Articles

Archiwa

Dokumenty w tej kolekcji, które zostały przygotowane przez urzędników Stanów Zjednoczonych w ramach ich oficjalnych obowiązków, są w domenie publicznej.
Niektóre z materiałów archiwalnych w tej kolekcji mogą podlegać prawom autorskim lub innym ograniczeniom własności intelektualnej. Użytkownicy tych materiałów powinni ustalić status praw autorskich każdego dokumentu, który chcą opublikować.
Prawo autorskie Stanów Zjednoczonych (Tytuł 17, United States Code) reguluje wykonywanie fotokopii lub innych reprodukcji materiałów chronionych prawem autorskim. Pod pewnymi warunkami określonymi w prawie, biblioteki i archiwa są upoważnione do dostarczenia fotokopii lub innej reprodukcji.
Jednym z tych określonych warunków jest to, że fotokopia lub reprodukcja nie może być „używana do celów innych niż prywatne studia, stypendium lub badania”. Jeśli użytkownik złoży wniosek lub później użyje fotokopii lub reprodukcji do celów przekraczających „uczciwe użycie”, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich. Instytucja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na wykonanie kopii, jeśli w jej ocenie realizacja zamówienia wiązałaby się z naruszeniem prawa autorskiego. Prawo autorskie rozciąga swoją ochronę na utwory niepublikowane od momentu ich stworzenia w formie materialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *