Articles

Czynniki prognostyczne u chorych z encefalocele potylicznym

Tło: Encephalocele jest przepukliną mózgu i opon mózgowych przez wystający na zewnątrz ubytek czaszki. Schorzenie to nie jest rzadkie w porównaniu z dysrafiami kręgosłupa, ale częstość jego występowania na świecie nie jest dokładnie znana. W niniejszej pracy przedstawiono przypadki encefaloklezji potylicznej rozpoznane w naszej klinice oraz sposoby operacyjnego leczenia tego rzadkiego schorzenia.

Metody: Do badania włączono 30 pacjentów, u których w latach 2000-2009 rozpoznano encefalole potyliczne i którzy zostali skierowani do Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Yuzuncu Yil, Wydziału Medycyny Szpitala Badawczego. Oceniano wiek pacjenta, wielkość worka, patologie towarzyszące schorzeniu oraz zastosowane leczenie.

Wyniki: W niniejszej pracy oceniono 30 pacjentów (22 dziewczynki i 8 chłopców), których wiek wahał się od noworodka do 14 miesięcy. U 27 pacjentów (90%) worek encefalokle zlokalizowany był w okolicy potylicznej, a u 3 pacjentów (3%) w okolicy potyliczno-szyjnej. Dziewięciu (30%) z 30 pacjentów zmarło; 2 w okresie przedoperacyjnym, 2 we wczesnym okresie pooperacyjnym (0-7 dni) i 5 w późnym okresie pooperacyjnym (od pierwszego tygodnia do 3 miesięcy). Z wyjątkiem 2 pacjentów, którzy zmarli przedoperacyjnie, operację wykonano u wszystkich chorych. Śmiertelność w naszym badaniu wyniosła 29%.

Wnioski: W naszym badaniu wykazano, że czynnikami decydującymi o rokowaniu pacjentów, u których rozpoznano encefalocele potyliczne są: wielkość worka, zawartość tkanki nerwowej, wodogłowie, infekcje oraz patologie towarzyszące schorzeniu. Encefalokle potyliczne jest wrodzonym schorzeniem neurologicznym o bardzo wysokiej zachorowalności i śmiertelności, mimo stosowanego leczenia przed- i pooperacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *