Articles

Jacques de Molay (1244??-1314)

Tłumaczenie : Andrzej Żołnai

Mistrz zakonu w latach 1292 – 1312.

Brak poprawnych archiwów uniemożliwia dokładne ustalenie miejsc i daty urodzenia Jacques’a de Molay. Niemniej jednak wskazówki znalezione w protokołach procesowych, w archiwach ówczesnych królestw europejskich, sugerują, że Jacques de Molay urodził się około 1245 roku we francuskim regionie Haute-Saône, w hrabstwie Burgundii, zawsze wasala Cesarstwa Germańskiego.

W 1265 roku zostaje przyjęty do Zakonu w mieście Beaune przez Humberta de Pairaud, wizytatora Francji i Anglii oraz przez Amaury’ego de la Roche, Mistrza Francji.

Około 1270 roku przebywa na Wschodzie, gdzie jego działalność pozostaje bardzo dyskretna. Nie wiadomo, czy jest wśród ocalałych z Acre, którzy zdołali uciec z Thibaud Gaudin na Cypr, ale uczestniczy w kapitule, która odbywa się na wyspie jesienią 1291 roku. Zostaje wybrany Mistrzem Zakonu przed kwietniem 1292 r., wkrótce po śmierci Thibaud Gaudin.
Niedługo po wyborze Jacques de Molay zajmuje się najpilniejszymi sprawami, aby ustanowić zarówno rząd, jak i obronę wyspy Cypr i Królestwa Małej Armenii, ostatnich posiadłości frankijskich na Wschodzie.

Wiosną 1293 roku odbywa długą podróż do Europy, gdzie załatwia różne sprawy dotyczące Zakonu, a w szczególności szuka pomocy u książąt zachodnich i Kościoła w obronie ostatnich państw chrześcijańskich. czasie tej podróży nawiązuje bliskie kontakty z kilkoma monarchami, między innymi z Edwardem I angielskim, Jakubem II aragońskim i papieżem Bonifacym VIII.
Jesienią 1296 r. powraca na Cypr, aby załatwić sprawy, które wynikły z królem Henrykiem II.
W 1298 r. organizuje najazd na Cylicję po upadku Roche-Guillaume, ostatniego ufortyfikowanego miasta królestwa. Niestety, siły chrześcijańskie nie były w stanie skorzystać ze zwycięstwa Ghâzâna, chana Persji, nad Mamelukami pod Homs w grudniu 1299 r.
W 1300 r. kontynuuje wzmacnianie małej wyspy Ruad naprzeciwko Tortose, aby uczynić z niej bazę zaawansowanych operacji wraz z Mongołami. Ale i oni, pochłonięci własnymi wojnami plemiennymi, nigdy nie będą w stanie połączyć się z chrześcijanami przeciwko Mamelukom.
We wrześniu 1302 r. templariusze z Ruad zostają zmasakrowani przez egipskich Mameluków.
Jacques de Molay następnie rezygnuje z tej strategii mongolskiego sojuszu, który okazuje się być całkowitą porażką.

W 1305 roku, nowy papież Klemens V, szuka opinii mistrzów zakonów w przygotowaniu do nowej krucjaty i zjednoczenia zakonów.
6 czerwca 1306 roku Klemens V oficjalnie zwołuje je w Poitiers, ale z powodu złego stanu zdrowia papieża, spotyka się on z Jacques’em de Molay dopiero w maju 1307 roku.
Jak już wcześniej powiedział papieżowi, Jacques de Molay kategorycznie odrzuca perspektywę zjednoczenia zakonów.
Ta postawa będzie miała poważne reperkusje dla przyszłego Zakonu Świątyni. Początkowo król Francji oburza się na tę decyzję, ponieważ koliduje ona nie tylko z jego ambicjami, ale także z negocjacjami między Klemensem V a Filipem IV w sprawie potępienia pamięci o Bonifacym VIII, a także w organizowaniu nowych krucjat.
W czasie podróży na zachód Jacques de Molay odkrywa, że o Templariuszach krążą oszczercze plotki. Filip IV i jego doradcy natychmiast wykorzystują tę słabość i ustalają plan zniszczenia tego bezkompromisowego zakonu.
24 czerwca Jacques de Molay jest w Paryżu, aby spotkać się z królem Francji i omówić zarzuty wobec zakonu. Wraca do Poitiers, uspokojony rozmową z Filipem IV, ale żąda od papieża dochodzenia, aby oczyścić Zakon z wszelkich podejrzeń.
24 sierpnia Klemens V informuje Jacques’a de Molay o komisji śledczej. Filip IV dąży do przyspieszenia wydarzeń i usunięcia ich spod kontroli papieża. 14 września, z pomocą Nogareta, nakazuje w całkowitej tajemnicy wszystkim swoim komornikom i seneszalom aresztowanie wszystkich templariuszy Królestwa i konfiskatę wszystkich ich dóbr.

Ta szeroko zakrojona operacja rozpoczyna się 13 października 1307 r. o świcie. Aresztowani zostają wszyscy templariusze z królestwa Francji. W niektórych preceptoriach templariusze są masakrowani przez zdrajców, ponieważ królewscy zbrojni boją się stawić czoła tym zaciekłym wojownikom w bezpośredniej walce.
Jacques de Molay zostaje aresztowany w siedzibie zakonu, w Paryżu.
Coś dziwnego wydarzyło się podczas pierwszego przesłuchania Jacques’a de Molay 24 października. Zamiast zaprzeczyć zarzutom, przyznaje się on do pewnych faktów, uwiarygodniając tym samym królewską propagandę przeciwko Zakonowi.
W grudniu 1307 r. Klemens V wysyła kardynałów do Paryża, aby przesłuchali mistrza Zakonu. Przed tymi, To stawia Filipa IV i Klemensa V w kłótni, i jest rozwiązany tylko w sierpniu 1308 roku poprzez kompromis przypieczętowany przez bulli papieskiej „Faciens Misericordiam”. W tej bulli, papież zastrzega sobie prawo do osądzania dostojników Zakonu.
Przeniesiony do Chinon z kilkoma innymi dostojnikami Zakonu, jak Geoffroy de Charney, Hugues de Pairaud i Geoffroy de Gonneville, Jacques de Molay jest teraz przesłuchiwany przez agentów królewskich. Podczas tego przesłuchania odnowi swoje przyznania złożone w październiku 1307 r.
Po ponad roku powołana zostaje komisja pontyfikalna, która rozpoczyna przesłuchania. Jacques de Molay będzie mógł złożyć tam zeznania tylko dwa razy, pod koniec listopada 1309 roku. Przy tej okazji zmienia strategię obrony, zachowuje milczenie i polega wyłącznie na osądzie papieża, ufając treści bulli „Faciens Misericordiam”.

W 1310 r. kilkudziesięciu templariuszy stara się zeznawać przed komisją papieską na korzyść zakonu i tym samym poddaje w wątpliwość całe oskarżenie.
Ten ruch protestacyjny zostaje całkowicie złamany przez skazanie na spalenie na stosie 54 templariuszy, osądzonych przez Filipa de Marigny 10 maja 1310 r. za renegację.
Co więcej, przywódcy tego ruchu protestu znikają bez śladu z więzień Filipa IV.
22 marca 1312 r. Klemens V ogłasza oficjalne zniesienie Zakonu Świątyni na Soborze Wiedeńskim.
Mimo silnej woli i natarczywych żądań wobec swoich więźniów, Jacques de Molay pozostaje w więzieniu bez audiencji u papieża. Ten jednak zgadza się wysłać do Paryża w grudniu 1313 r. trzech kardynałów, aby zadecydowali o losie dostojników.
Przybywając do Paryża w marcu 1314 r., trzej kardynałowie wydają nieodwołalny wyrok, skazujący dostojników Zakonu na dożywotnie więzienie.
Jakub de Molay i Geoffroy de Charnay gorąco kwestionują ten wyrok, rozumiejąc, że od początku byli rozgrywani przez papieża, który nie chciał ich słuchać. Oboje odwołują wszystkie przyznania i ogłaszają, że Zakon jest niewinny wszelkich zarzutów, jakie się przeciwko niemu wysuwa.
Jakub Molay i Geoffroy de Charnay zostają natychmiast oskarżeni o wycofanie się i są dostarczani przez kardynałów do prawa świeckiego. Stos zostaje zbudowany tego samego dnia na wyspie (Île de la Cité) na Sekwanie, u stóp katedry Notre-Dame.
Wieczorem 11 marca 1314 r. (lub 18 marca według niektórych historyków) Jacques de Molay i Geoffroy de Charnay zostają podpaleni.

Poprzedni Mistrz : Thibaud Gaudin

Powrót do listy Mistrzów

Więcej referencji...Bibliografia

  1. „Armorial des Maîtres de l’Ordre du Temple”
    Bernard Marillier; Editions Pardès 2000
  2. „Histoire des Templiers”
    J.-E.J.-E. Roy ; Editions Pardes 1999

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *