Articles

Patronage

Patronage

Praktyka lub zwyczaj przestrzegany przez urzędnika politycznego, polegający na obsadzaniu stanowisk rządowych wykwalifikowanymi pracownikami, których sam wybiera.

Gdy kandydat partii politycznej wygrywa wybory, nowo wybrany urzędnik ma prawo mianować pewną liczbę osób na stanowiska w rządzie. Na tym polega istota systemu patronackiego, zwanego też systemem łupów („zwycięzcy przypadają łupy”): mianowanie osób na stanowiska rządowe na podstawie poparcia politycznego i pracy, a nie na podstawie zasług, mierzonych obiektywnymi kryteriami. Chociaż system patronatu istnieje na wszystkich szczeblach rządu USA, liczba stanowisk, które są dostępne dzięki patronatowi, zmniejszyła się dramatycznie od lat 80. XIX wieku.

System patronatu kwitł w rządzie federalnym USA do 1883 roku. W 1820 roku Kongres ograniczył kadencję administratorów federalnych do czterech lat, co prowadziło do ciągłej rotacji. Do lat sześćdziesiątych XIX wieku i wojny secesyjnej system patronatu doprowadził do powszechnej nieefektywności i korupcji politycznej. O ile kiedyś patronat ograniczał się do gabinetu, szefów departamentów i ambasadorów zagranicznych, o tyle w latach sześćdziesiątych XIX wieku patronatowi podlegały stanowiska rządowe niskiego szczebla. Przegrana w wyborach prezydenckich przez jedną z partii politycznych oznaczała dużą rotację w rządzie federalnym. Kiedy prezydent Benjamin Harrison objął urząd w 1889 roku, 31 000 federalnych stanowisk pocztowych przeszło z rąk do rąk.

Zabójstwo prezydenta Jamesa Garfielda w 1881 roku przez niezadowolonego poszukiwacza stanowisk, który nie otrzymał politycznej nominacji, skłoniło Kongres do uchwalenia Ustawy o służbie cywilnej (Civil Service Act), czyli Ustawy Pendletona z 1883 roku (5 U.S.C.A. § 1101 i nn.). Ustawa, która w tamtym czasie dotyczyła jedynie 10 procent pracowników federalnych, powołała Komisję Służby Cywilnej i opowiedziała się za systemem merytoryki przy wyborze pracowników rządowych. Do 1980 roku 90 procent stanowisk federalnych stało się częścią systemu służby cywilnej. Dodatkowo, uchwalenie w 1939 roku Hatch Act (53 Stat. 1147) ograniczyło większość partyzanckich działań politycznych pracowników federalnych.

Rządy stanowe i lokalne zatrudniały duże systemy patronackie. Wielkomiejskie machiny polityczne w takich miejscach jak Nowy Jork, Boston i Chicago kwitły pod koniec XIX wieku. System patronacki nie tylko nagradza zwolenników politycznych za poparcie w przeszłości, ale także zachęca do przyszłego poparcia, ponieważ osoby, które mają posadę patronacką, starają się ją utrzymać, prowadząc kampanię na rzecz partii w następnych wyborach.

Wielkoskalowe systemy patronackie systematycznie upadały w XX wieku. Podczas Ery Postępu (1900-1920) reformatorzy „dobrego rządu” obalili machiny polityczne i wprowadzili systemy służby cywilnej. Chicago, pod rządami burmistrza Richarda J. Daley’a, pozostało ostatnim bastionem patronatu, istniejącym w najczystszej postaci do późnych lat siedemdziesiątych.

Patronat ma swoich obrońców. Jest to sposób na utrzymanie silnej organizacji politycznej poprzez oferowanie nagród pracownikom kampanii. Co ważniejsze, patronat wprowadza do rządu ludzi, którzy zgadzają się z programem politycznym zwycięzcy. Współpraca, lojalność i zaufanie płyną z tego układu. Wreszcie, patronat gwarantuje pewną rotację, wprowadzając do systemu nowych ludzi i nowe pomysły.

Oponenci od dawna zgadzają się, że patronat jest dopuszczalny na najwyższych szczeblach władzy. Prezydenci, gubernatorzy i burmistrzowie mają prawo do wyboru swojego gabinetu i szefów departamentów. Jednak historia wskazuje, że systemy patronackie rozciągające się daleko w dół łańcucha organizacyjnego są podatne na nieefektywność i korupcję.

Kongres ponownie przyjrzał się kwestiom patronatu w Civil Service Reform Act of 1978 (92 Stat. 1121-1131, 5 U.S.C.A. 1201-1209). Obawiając się, że federalni biurokraci są zbyt niezależni i nie odpowiadają na potrzeby wybranych urzędników, ustawa ta zastąpiła Komisję Służby Cywilnej Urzędem Zarządzania Personelem (Office of Personnel Management), znajdującym się pod ściślejszą kontrolą prezydenta. Ustawa stworzyła również Senior Executive Service, która daje prezydentowi większą swobodę w przenoszeniu najwyższych urzędników do departamentów i agencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *