Articles

Resetowanie ustawień programu Microsoft Word

Tak według Microsoftu należy to zrobić. Ale jeśli przewiniesz w dół do „Repair Word (Office)” są tam inne metody. support.microsoft.com/kb/822005

Repair Word (Office) Word może wykryć i naprawić problemy związane z Setup. Ta funkcja wykorzystuje Instalatora Windows do korygowania problemów z brakującymi plikami i naprawiania ustawień rejestru.

Możesz użyć następujących trzech metod do naprawy lub zresetowania plików i wartości programu Word:-Metoda 1: Użyj funkcji „Wykryj i napraw” -Metoda 2: Napraw program Word w trybie konserwacji Konfiguracja -Metoda 3: Zainstaluj ponownie program Word (Office)

Metoda 1: Użyj funkcji „Wykryj i napraw” lub „Diagnostyka Microsoft Office” Uwaga Ta metoda jest najmniej agresywnym trybem naprawy. Jeżeli ta metoda nie rozwiąże problemu, może być konieczne skorzystanie z jednej z pozostałych metod.

Aby uruchomić funkcję Wykryj i napraw w programie Word 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Word, kliknij przycisk Wykryj i napraw w menu Pomoc w programie Word. Funkcja Wykryj i napraw naprawia i naprawia program Word. Sprawdzane i naprawiane są wszystkie pliki, wpisy w rejestrze i opcjonalne skróty dla wszystkich programów pakietu Office. Jeśli funkcja Detect and Repair jest uruchamiana z programu Word, sprawdzane są również wszystkie inne programy pakietu Office. Ta funkcja wykonuje tylko sumę kontrolną.

Funkcja Wykryj i napraw może również przywrócić skróty programu Word w menu Start. Aby przywrócić skróty programu Word, kliknij przycisk Pomoc, kliknij polecenie Wykryj i napraw, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Przywróć moje skróty podczas naprawy.

Jeśli funkcja Wykryj i napraw nie rozwiąże problemu, może być konieczne ponowne zainstalowanie programu Word. Funkcja Reinstalacja w oknie dialogowym Tryb konserwacji wykonuje te same czynności, co funkcja Wykryj i napraw, z tą różnicą, że funkcja Reinstalacja kopiuje plik, gdy pliki mają takie same wersje. Funkcja Wykryj i napraw nie kopiuje pliku, jeżeli plik instalacyjny ma prawidłową wersję i sumę kontrolną.

Uwaga Funkcja Wykryj i napraw nie naprawia uszkodzonych dokumentów ani uszkodzonych kluczy danych w rejestrze lub w szablonie Normalny.

Jeżeli brakuje pliku używanego przez program Word podczas uruchamiania, instalator systemu Windows automatycznie instaluje ten plik przed uruchomieniem programu.

W programie Word 2007 uruchom funkcję Diagnostyka Microsoft Office. W tym celu kliknij Przycisk Microsoft Office, kliknij Opcje programu Word, kliknij Zasoby, a następnie kliknij Diagnostyka.

W programie Word 2010 napraw program Word lub zainstalowany pakiet Office w Panelu sterowania.

Metoda 2: Naprawa programu Word w konfiguracji trybu konserwacji Uwaga Ta metoda jest umiarkowanym trybem naprawy. Jeśli ta metoda nie rozwiąże problemu, może być konieczne ponowne zainstalowanie programu Word.

Proces Konfiguracja trybu konserwacji jest podobny do procesu występującego we wcześniejszych wersjach programu Word. Proces konfiguracji trybu konserwacji umożliwia naprawianie, dodawanie lub usuwanie funkcji oraz usuwanie programu. „Naprawa” to funkcja trybu konserwacji, która wyszukuje, a następnie usuwa błędy w instalacji.

Aby wykonać naprawę w trybie konserwacji, wykonaj następujące czynności:1.Zamknij wszystkie programy pakietu Office. 2.Użyj jednej z następujących procedur:◦W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie wpisz polecenie Dodaj usuń. W systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

◦ W systemie Windows 2000 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

3.Otwórz polecenie Dodaj lub usuń programy. 4.Kliknij przycisk Zmień lub usuń programy, kliknij pozycję Microsoft Office (Microsoft Office Word) lub wersję pakietu Office lub Word, którą posiadasz, na liście Aktualnie zainstalowane programy, a następnie kliknij przycisk Zmień. 5.Kliknij przycisk Napraw lub Napraw program Word (Repair Office), a następnie kliknij przycisk Kontynuuj lub Dalej. 6.W programie Word 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Word kliknij pozycję Wykryj i napraw błędy w mojej instalacji programu Word lub kliknij pozycję Wykryj i napraw błędy w mojej instalacji pakietu Office. Następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Przywróć moje skróty menu Start, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

Metoda 3: Ponowna instalacja programu Word (Office) Uwaga Ta metoda jest najbardziej agresywnym trybem naprawy. W tym trybie przywracane są domyślne ustawienia programu Word, z wyjątkiem ustawień zapisanych w szablonie globalnym (Normal.dot lub Normal.dotm). Aby to zrobić w programie Word 2003 i wcześniejszych wersjach programu Word, wykonaj następujące kroki:1.Zamknij wszystkie programy pakietu Office. 2.Użyj jednej z następujących procedur:◦W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie wpisz polecenie Dodaj usuń. ◦ W systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. W systemie Windows 2000 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

3.Otwórz polecenie Dodaj lub usuń programy. 4.Kliknij przycisk Zmień lub usuń programy, kliknij pozycję Microsoft Office 2003 (Microsoft Office Word 2003) lub wersję pakietu Office lub Word, którą posiadasz na liście Aktualnie zainstalowane programy, a następnie kliknij przycisk Zmień. 5.Kliknij przycisk Napraw program Word (Repair Office), a następnie kliknij przycisk Dalej. 6.Kliknij przycisk Ponownie zainstaluj program Word (Ponownie zainstaluj pakiet Office), a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *