Articles

Scanning electron microscopy of penicillium conidia

Zbadano i porównano morfologię konidiów u 211 gatunków i 12 odmian należących do rodzaju Penicillium Link ex Gray. Ze względu na ornamentację powierzchni, konidia podzielono na sześć grup: A, gładkościenne (7% gatunków); B, delikatnie szorstkie (13%); C, brodawkowate (28%); D, echinowate 910%); E, prążkowane z niskimi nieregularnymi grzbietami (36%); oraz F, prążkowane z rzadkimi wysokimi grzbietami lub pręgami (6%). Podczas gdy dwie pierwsze grupy są blisko spokrewnione zarówno pod względem kształtu, jak i średniej wielkości, w pozostałych grupach obserwowano stopniowe zmniejszanie się wielkości i stosunku długości do szerokości (l/w). Konidia echinatowe były kuliste i miały największą średnią wielkość. Tylko cztery gatunki wytwarzały konidia o średnicy nie przekraczającej 2 mikrometrów. Maksymalna obserwowana długość wynosiła 8 mikrometrów, a najbardziej wydłużone konidia charakteryzowały się stosunkiem l/w wynoszącym 3,5. Czterdzieści procent badanych gatunków miało konidia kuliste. Konidia gatunków jednoliściennych były na ogół mniejsze, bardziej kuliste i często z grzbietami. U Asymmetrica konidia były na ogół większe, a grzbiety występowały u stosunkowo niewielu gatunków. Najbardziej wydłużone były konidia gatunków z rodzaju Symmetrica, które często były prążkowane z grzbietami. Największą średnią wielkość miały konidia Polyverticillata, które były na ogół brodawkowate. Na zakończenie rozważono zmienność ornamentacji powierzchni konidiów w toku ewolucji rodzaju Penicillium i zwrócono uwagę na ich możliwy związek z określonymi siedliskami i sposobami dyspersji konidiów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *