Articles

Związki Chemiczne w Atmosferze

Związki Chemiczne w Atmosferze zajmują się chemią organicznych i nieorganicznych związków występujących w atmosferze, w tym rzadkich gazów i związków tlenu i wodoru, chlorowcowanych związków aromatycznych i związków metaloorganicznych. Omówiono źródła i stężenia gazów śladowych w atmosferze, ich reakcje chemiczne i ostateczne losy. Związki są podzielone na grupy na podstawie składnika chemicznego lub struktury chemicznej. Składająca się z 10 rozdziałów książka otwiera się przeglądem składu atmosfery i chemii atmosferycznej, po którym następuje dyskusja na temat związków nieorganicznych obecnych w troposferze, takich jak gazy szlachetne i związki zawierające azot, siarkę i chlorowce. Kolejne rozdziały koncentrują się na węglowodorach, takich jak alkany, alkeny i alkeny; związkach karbonylowych, takich jak ketony i aldehydy; związkach organicznych zawierających tlen, azot i siarkę; organicznych związkach chlorowcopochodnych, takich jak merkaptany i tiocyjaniany; oraz związkach metaloorganicznych, takich jak pestycydy fosforoorganiczne. Ostatni rozdział jest syntezą danych na temat związków atmosferycznych wymienionych w tym tekście, z naciskiem na ich występowanie, źródła, utlenianie i czasy życia. Uwzględniono również chemię kwaśnych deszczy. Monografia ta będzie przydatna dla osób zajmujących się pomiarami atmosferycznymi, teoretycznymi i laboratoryjnymi badaniami parametrów chemicznych istotnych dla atmosfery oraz oceną jakości powietrza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *