Articles

Behoud (psychologie)

Behoudstaken testen het vermogen van een kind om te zien dat sommige eigenschappen behouden blijven of onveranderlijk zijn nadat een voorwerp een fysieke transformatie heeft ondergaan. De volgende taken verklaren ook de verschillende soorten behoud. Piaget stelde dat het onvermogen van kinderen om te conserveren te wijten is aan zwakheden in de manier waarop kinderen denken tijdens de preoperationele fase (leeftijd 2-6). Dit stadium van cognitieve ontwikkeling wordt gekenmerkt door kinderen die zich concentreren op een enkele, saillante dimensie van hoogte of lengte, terwijl ze andere belangrijke attributen van een object negeren. Kinderen in dit stadium hebben ook de neiging zich te concentreren op de statische kenmerken van objecten, in plaats van zich te concentreren op wanneer objecten veranderingen ondergaan, wat een cruciaal element is van de volgende taken.

VloeistofEdit

Twee glazen met een gelijke hoeveelheid vloeistof

Conservation2.jpeg

Begin met twee glazen vloeistof die precies dezelfde vorm hebben en dezelfde hoeveelheid vloeistof bevatten. Vraag het kind of ze hetzelfde zijn, of dat er meer of minder vloeistof in zit. Als het kind antwoordt dat ze hetzelfde zijn, wordt de vloeistof uit een van de korte glazen in een groter, dunner glas gegoten. Een kind dat niet kan conserveren zal aannemen dat het grotere glas meer vloeistof bevat dan het kleinere glas. Piagets andere beroemde test voor het conserveren van vloeistof houdt in dat een kind twee bekers krijgt te zien, A1 en A2, die identiek zijn en die, zoals het kind beaamt, dezelfde hoeveelheid gekleurde vloeistof bevatten. Vervolgens wordt vloeistof uit beker A1 in een groter, dunner glas (B1) gegoten en de vloeistof uit A2 in een glas (B2) dat identiek is aan B1. Het kind wordt dan gevraagd of er in elk van de nieuwe glazen (B1 en B2) nog steeds dezelfde hoeveelheid vloeistof zit als in de bekers A1 en A2. Een kind dat niet kan conserveren zal antwoorden “nee, er zit meer in de lange dunne glazen”, terwijl een kind dat kan conserveren zal antwoorden “ja, er zit nog steeds dezelfde hoeveelheid in”. Piaget herhaalde deze taak ook met kralen in glazen, en ontdekte opnieuw dat sommige kinderen in staat waren te conserveren en anderen niet.

Getallenbehoud

Voor getalbehoud is de taak ontworpen om kinderen te testen met een set van verschillende stokken of ronde tellers. Deze tellers (meestal 6 voor een 6-jarige) worden in twee evenwijdige, horizontale lijnen van dezelfde lengte geplaatst. Dan spreidt de onderzoeker de tellers in een van de lijnen, zodat die lijn langer wordt dan de andere. De onderzoeker vraagt dan, “Is er hetzelfde aantal of een verschillend aantal tellers in elke lijn?” Een kind dat niet kan conserveren zal antwoorden dat er meer tellers in de langere rij zijn, terwijl een kind dat kan conserveren zal herkennen dat er evenveel tellers in elke rij zijn. Terwijl het kind toekijkt, zet de tester de rijen met tellers weer in elkaar zodat de twee lijnen even lang zijn en laat het kind beamen dat ze even lang zijn. De tester schuift de tellers in één rij dichter bij elkaar, zodat de rij korter is en vraagt opnieuw of de twee rijen een gelijk aantal tellers in elke rij hebben, of dat er een verschillend aantal in elke rij zijn. Het kind dat kan conserveren zal opnieuw herkennen dat de twee lijnen hetzelfde aantal tellers in elke lijn hebben.

Vaste hoeveelheidEdit

Voor het conserveren van vaste hoeveelheid is de taak ontworpen om kinderen te beoordelen met twee klompjes klei. De onderzoeker rolt eerst de twee klompjes in dezelfde vorm. Vervolgens strekt de onderzoeker een van de bolletjes uit tot een lange vorm. De onderzoeker vraagt het kind of de twee kleivormen dezelfde hoeveelheid klei hebben of een verschillende hoeveelheid. Een kind dat niet kan conserveren zal antwoorden dat de vormen verschillende hoeveelheden klei hebben – dat de lange vorm meer klei heeft. Het kind dat wel kan conserveren zal begrijpen dat ze nog steeds allebei dezelfde hoeveelheid klei hebben. Behoud van vaste hoeveelheid is moeilijker voor kinderen om te leren dan behoud van vloeistof en gebeurt later.

Gewicht/massaEdit

Voor behoud van gewicht/massa bestaat de taak uit twee klompjes klei en een balans. De experimentator legt twee gelijke bollen klei aan weerszijden van een balans en toont aan dat de gewichten gelijk zijn. Vervolgens kneedt de experimentator één bolletje klei in een langwerpige vorm en vraagt het kind of de twee stukjes klei nog steeds evenveel zullen wegen. Een kind dat niet kan conserveren zal antwoorden dat ze nu een andere hoeveelheid wegen, terwijl een kind dat kan conserveren zal erkennen dat vorm geen invloed heeft op gewicht/massa en zal antwoorden dat ze dezelfde hoeveelheid wegen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *