Articles

Benito Juárez

Earriere

Juárez werd geboren uit Meso-Amerikaanse Indiaanse ouders, die beiden stierven toen hij drie jaar oud was. Toen hij 12 jaar oud was, verliet hij zijn oom die voor hem zorgde en voegde zich bij zijn zus in de stad Oaxaca, waar hij zijn formele opleiding begon.

Hij studeerde aanvankelijk voor het priesterschap, maar in 1829 ging hij naar het Instituut voor Kunsten en Wetenschappen van Oaxaca (1827; nu Benito Juárez Autonome Universiteit van Oaxaca) om rechten en wetenschappen te studeren. In 1831 behaalde hij zijn graad in de rechten en kreeg hij zijn eerste openbare functie, een zetel in de gemeenteraad. Zijn bescheiden levensstijl weerspiegelde zijn eenvoudige smaak, zelfs na zijn huwelijk in 1843 met Margarita Maza, een Oaxacaanse vrouw die 17 jaar jonger was dan hij. Politiek werd al snel zijn levenswerk: hij was lid van zowel de staats- als de nationale wetgevende macht, hij werd rechter in 1841 en hij werd gouverneur van zijn staat, een ambt dat hem nationale bekendheid bezorgde.

Tijdens zijn eerste jaren in de politiek begon Juárez liberale oplossingen te formuleren voor de vele problemen van zijn land. De weg naar economische gezondheid, zo concludeerde hij, lag in de vervanging van het verstikkende economische monopolie van de rooms-katholieke kerk en de landadel door het kapitalisme. Hij geloofde ook dat politieke stabiliteit alleen kon worden bereikt door een grondwettelijke regeringsvorm aan te nemen, gebaseerd op een federaal systeem.

Gebruik een Britannica Premium-abonnement en krijg toegang tot exclusieve inhoud. Abonneer u nu

Het feit dat de conservatieven bij de verkiezingen van 1853 opnieuw aan de macht kwamen, betekende echter het einde van elke hervorming in Mexico op de korte termijn. Veel prominente liberalen werden verbannen, waaronder Juárez. Van december 1853 tot juni 1855 leefde hij half arm in New Orleans, waar hij ideeën uitwisselde met andere Mexicanen en plannen smeedde om naar huis terug te keren. De kans om zijn ideeën in praktijk te brengen deed zich uiteindelijk voor in 1855, toen de liberalen de regering overnamen en Juárez de Verenigde Staten verliet om zich aan te sluiten bij de nieuwe regering van Juan Álvarez als minister van Justitie en Openbare Instructie.

De liberalen voerden drie grote hervormingen door, alle gesteund door Juárez. Als minister van Justitie was hij verantwoordelijk voor de wet die zijn naam droeg en die de speciale rechtbanken voor geestelijken en militairen afschafte, omdat hij van mening was dat juridische gelijkheid de sociale gelijkheid ten goede zou komen. In juni 1856 publiceerde de regering de Ley Lerdo (“Wet Lerdo”, genoemd naar de minister van financiën). Hoewel de kerk werd gedwongen haar bezittingen te verkopen, dreigde zij niet met confiscatie. Door grote landgoederen op te splitsen hoopte de regering dat veel Mexicanen in staat zouden zijn eigendom te verwerven en zo de middenklasse te creëren die zij essentieel achtte voor een sterk en stabiel Mexico. Het hoogtepunt van de hervorming was de liberale grondwet die in februari 1857 werd afgekondigd.

In hetzelfde jaar werd Ignacio Comonfort tot president gekozen, en het nieuwe Congres koos Juárez tot voorzitter van het Hooggerechtshof en daarmee, volgens de grondwet, ook tot effectief vice-president van Mexico. De positie aan het hof was van doorslaggevend belang voor zijn verdere carrière, want toen de conservatieven in januari 1858 in opstand kwamen en Comonfort afzetten, had Juárez wettelijk aanspraak op het presidentschap. Omdat hij echter geen troepen had om het gebied rond Mexico Stad te controleren, trok hij zich terug in de oostelijke havenstad Veracruz.

In Veracruz kreeg Juárez te maken met ernstige moeilijkheden, want hij moest een regering vormen en deze bijeenhouden ondanks ruzies, verraad en nederlagen; de grondwet afdwingen en uitvoeren; en legers in het veld houden en de conservatieve troepen verslaan. Hij was echter een buitengewoon vasthoudend en zelfvoorzienend man, die in staat was zijn energie en belangstelling te concentreren, en hij bewees de baas te zijn over zijn regering.

Omdat de geestelijkheid de conservatieven steunde tegen de wettige regering, vaardigde Juárez verschillende wetten uit om de kerkelijke macht in te perken. Hij nationaliseerde alle kerkelijke eigendommen, met uitzondering van de gebouwen die daadwerkelijk werden gebruikt voor eredienst en onderwijs. Om de invloed van de geestelijkheid nog verder te verzwakken, nationaliseerde hij ook de begraafplaatsen en bracht hij de registratie van geboorten en huwelijken onder bij de burgerlijke overheid. Tenslotte scheidde de regering kerk en staat en garandeerde godsdienstvrijheid voor alle burgers.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *