Articles

De 10 meest kapitalistische landen ter wereld

3. Nieuw-Zeeland

De moderne en concurrerende economie van Nieuw-Zeeland profiteert van een sterk streven naar een open-marktbeleid dat levendige handels- en investeringsstromen mogelijk maakt.

Transparante en efficiënte regelgeving wordt in de meeste gevallen gelijkmatig toegepast, waardoor dynamische ondernemersactiviteiten in de particuliere sector worden aangemoedigd.

De financiële markten zijn weliswaar betrekkelijk klein, maar bieden voldoende toegang tot financiële middelen.

4. Zwitserland

De Zwitserse economie profiteert van een hoge mate van flexibiliteit en institutionele sterke punten, waaronder een sterke bescherming van eigendomsrechten en een minimale tolerantie voor corruptie.

Een onafhankelijke en corruptievrije rechterlijke macht ziet toe op de effectieve naleving van contracten.

Door open te staan voor wereldwijde handel en investeringen heeft Zwitserland zich kunnen ontwikkelen tot een van ’s werelds meest concurrerende en innovatieve economieën.

Lees ook: There’s one way to ride out this next recession

5. Australië

Australië, een levendige vrijemarktdemocratie, heeft een indrukwekkende economische vooruitgang geboekt zonder ook maar één recessie te hebben doorgemaakt in bijna 25 jaar.

Naast zijn overvloedige natuurlijke hulpbronnen heeft de economie geprofiteerd van een duurzame ontwikkeling van het bedrijfsleven, die werd gefaciliteerd door een effectief regeringsstelsel, een goed functionerend rechtssysteem en een onafhankelijke bureaucratie.

6. Canada

De economische fundamenten van Canada blijven sterk, goed ondersteund door een solide bescherming van eigendomsrechten en een onafhankelijke rechterlijke macht die de rechtsstaat effectief handhaaft.

Het land heeft zich sterk gemaakt voor een open-marktbeleid dat de mondiale handel en investeringsstromen vergemakkelijkt, en de economie heeft een bewonderenswaardige veerkracht getoond in het licht van de internationale en binnenlandse uitdagingen van de afgelopen jaren.

Lees ook: Blip of crisis? Wat de horrorstart van 2016 echt betekent

7. Chili

Een aantal opmerkelijke maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, vormt een bedreiging voor Chili’s gevestigde traditie van economische vrijheid.

Naast de invoering van herverdelende belastingmaatregelen is ook de vennootschapsbelasting verhoogd, en het is de bedoeling dat die nog verder omhoog gaat.

Arbeidshervormingen zijn gericht op verhoging van het minimumloon en versterking van de vakbondsonderhandelingen.

8. Ierland

De Ierse economie heeft de afgelopen drie jaar indrukwekkende vooruitgang geboekt.

Door politiek moeilijke hervormingsmaatregelen, waaronder forse loonsverlagingen in de publieke sector en een herstructurering van de banksector, is Ierland fiscaal weer gezond geworden en het eerste land dat uit een reddingsoperatie van de Europese Unie is gekomen.

De Ierse economie is nu een van de snelst groeiende in de eurozone.

9. Estland

De Estse economie blijft profiteren van het sterke streven van de regering naar economische vrijheid.

De rechtsstaat wordt gehandhaafd door een onafhankelijk rechtssysteem.

Lees ook: Hoe Noord-Korea geld het land in sluist

Een vereenvoudigd belastingstelsel, betrouwbare regelgeving en dynamische betrokkenheid bij de wereldwijde handel ondersteunen de veerkrachtige en goed functionerende economie.

10. Verenigd Koninkrijk

De afgelopen vijf jaar is de economische vrijheid in het Verenigd Koninkrijk in een opwaartse spiraal terechtgekomen.

Ondanks de crisis in de eurozone en de regionale onzekerheid heeft de economie blijk gegeven van een relatief grote veerkracht.

Discipline bij de begrotingsaanpassingen heeft bijgedragen aan het herstel van de economische dynamiek, waarbij het begrotingstekort gestaag is teruggedrongen.

De vennootschapsbelasting is verlaagd van 28 procent naar 20 procent.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *