Articles

Schizofrenie

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een ernstige psychische aandoening die invloed heeft op hoe een persoon denkt, zich voelt en gedraagt. Bij mensen met schizofrenie kan het lijken alsof ze het contact met de werkelijkheid hebben verloren, wat voor hen en voor hun familie en vrienden pijnlijk kan zijn. De symptomen van schizofrenie kunnen het moeilijk maken om deel te nemen aan gewone, alledaagse activiteiten, maar er zijn effectieve behandelingen beschikbaar. Veel mensen die behandeld worden, kunnen deelnemen aan school of werk, onafhankelijk worden en genieten van persoonlijke relaties.

Wat zijn de symptomen van schizofrenie?

Het is belangrijk om de symptomen van schizofrenie te herkennen en zo vroeg mogelijk hulp te zoeken. De diagnose schizofrenie wordt meestal gesteld tussen de 16 en 30 jaar, na de eerste episode van psychose. Zo snel mogelijk beginnen met de behandeling na de eerste episode van psychose is een belangrijke stap op weg naar herstel. Onderzoek toont echter aan dat geleidelijke veranderingen in denken, stemming en sociaal functioneren vaak al optreden vóór de eerste episode van psychose. Schizofrenie komt zelden voor bij jongere kinderen.

Schizofreniesymptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen, maar over het algemeen vallen ze in drie hoofdcategorieën: psychotische, negatieve en cognitieve symptomen.

Psychotische symptomen

Psychotische symptomen omvatten veranderingen in de manier waarop een persoon denkt, handelt en de wereld ervaart. Mensen met psychotische symptomen kunnen het gevoel van realiteit dat ze delen met anderen verliezen en de wereld op een vervormde manier ervaren. Bij sommige mensen komen en gaan deze symptomen. Bij anderen worden de symptomen na verloop van tijd stabiel. Psychotische symptomen zijn onder meer:

 • Hallucinaties: Wanneer iemand dingen ziet, hoort, ruikt, proeft of voelt die er in werkelijkheid niet zijn. Het horen van stemmen komt vaak voor bij mensen met schizofrenie. Mensen die stemmen horen, kunnen ze lange tijd horen voordat familie of vrienden een probleem opmerken.
 • Waanideeën: Wanneer een persoon sterke overtuigingen heeft die niet waar zijn en voor anderen irrationeel kunnen lijken. Bijvoorbeeld, personen die waanideeën hebben, kunnen geloven dat mensen op de radio en televisie speciale boodschappen zenden die een bepaalde reactie vereisen, of ze kunnen geloven dat ze in gevaar zijn of dat anderen proberen hen pijn te doen.
 • Gedachtestoornis: Wanneer een persoon manieren van denken heeft die ongebruikelijk of onlogisch zijn. Mensen met een denkstoornis kunnen problemen hebben met het organiseren van hun gedachten en spraak. Soms zal een persoon midden in een gedachte stoppen met praten, van onderwerp naar onderwerp springen, of woorden verzinnen die geen betekenis hebben.
 • Bewegingsstoornis: Wanneer een persoon abnormale lichaamsbewegingen vertoont. Mensen met een bewegingsstoornis kunnen bepaalde bewegingen steeds herhalen.

Negatieve symptomen

Negatieve symptomen zijn verlies van motivatie, verlies van interesse of plezier in dagelijkse activiteiten, terugtrekking uit het sociale leven, moeite met het tonen van emoties, en moeite met normaal functioneren. Negatieve symptomen zijn onder meer:

 • Moeite met het plannen en volhouden van activiteiten, zoals boodschappen doen
 • Moeite met anticiperen op en plezier voelen in het dagelijks leven
 • Praten met een doffe stem en beperkte gezichtsuitdrukking
 • Sociale interactie vermijden of op sociaal onhandige manieren met elkaar omgaan
 • Weinig energie hebben en veel tijd besteden aan passieve activiteiten. In extreme gevallen kan een persoon een tijdje stoppen met bewegen of praten, wat een zeldzame aandoening is die catatonie wordt genoemd.

Deze symptomen worden soms verward met symptomen van depressie of andere psychische aandoeningen.

Cognitieve symptomen

Cognitieve symptomen zijn onder andere problemen met aandacht, concentratie en geheugen. Deze symptomen kunnen het moeilijk maken om een gesprek te volgen, nieuwe dingen te leren of afspraken te onthouden. Iemands niveau van cognitief functioneren is een van de beste voorspellers van zijn functioneren in het dagelijks leven. Cognitief functioneren wordt beoordeeld met behulp van specifieke tests. Cognitieve symptomen zijn onder meer:

 • moeite met het verwerken van informatie om beslissingen te nemen
 • moeite met het gebruiken van informatie direct nadat men deze heeft geleerd
 • moeite met het concentreren of opletten

Risico op geweld

De meeste mensen met schizofrenie zijn niet gewelddadig. In het algemeen lopen mensen met schizofrenie meer kans dan mensen zonder de ziekte om door anderen te worden geschaad. Voor mensen met schizofrenie is het risico op zelfbeschadiging en op geweld tegen anderen het grootst als de ziekte onbehandeld blijft. Het is belangrijk om mensen die symptomen vertonen te helpen zich zo snel mogelijk te laten behandelen.

Schizofrenie vs. dissociatieve identiteitsstoornis

Hoewel sommige symptomen aan de oppervlakte gelijkaardig kunnen lijken, is schizofrenie geen dissociatieve identiteitsstoornis (die vroeger meervoudige persoonlijkheidsstoornis of gespleten persoonlijkheid werd genoemd). Mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis hebben twee of meer verschillende identiteiten die aanwezig zijn en die afwisselend de controle over hen overnemen.

Wat veroorzaakt schizofrenie?

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan het risico van een persoon om schizofrenie te ontwikkelen, waaronder:

 • Genetica. Schizofrenie komt soms in families voor. Maar het feit dat één familielid schizofrenie heeft, wil nog niet zeggen dat andere familieleden het ook zullen krijgen. Studies suggereren dat veel verschillende genen iemands kans op het ontwikkelen van schizofrenie kunnen verhogen, maar dat geen enkel gen de aandoening op zichzelf veroorzaakt.
 • Omgeving. Onderzoek suggereert dat een combinatie van genetische factoren en aspecten van iemands omgeving en levenservaringen een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van schizofrenie. Deze omgevingsfactoren kunnen zijn: leven in armoede, stressvolle of gevaarlijke omgeving, en blootstelling aan virussen of voedingsproblemen voor de geboorte.
 • Hersenstructuur en -functie. Uit onderzoek blijkt dat mensen met schizofrenie een grotere kans hebben op verschillen in de grootte van bepaalde hersengebieden en in de verbindingen tussen hersengebieden. Sommige van deze verschillen in de hersenen kunnen zich al voor de geboorte ontwikkelen. Onderzoekers werken aan een beter begrip van hoe hersenstructuur en -functie verband kunnen houden met schizofrenie.

Hoe wordt schizofrenie behandeld?

De huidige behandelingen van schizofrenie zijn erop gericht mensen te helpen hun symptomen te beheersen, het dagelijks functioneren te verbeteren en persoonlijke levensdoelen te bereiken, zoals het voltooien van een opleiding, het nastreven van een carrière en het hebben van bevredigende relaties.

Antipsychotische medicijnen

Antipsychotische medicijnen kunnen helpen de psychotische symptomen minder intens en minder frequent te maken. Deze medicijnen worden meestal elke dag ingenomen in de vorm van een pil of een vloeistof. Sommige antipsychotische medicijnen worden een- of tweemaal per maand als injectie gegeven.

Als de symptomen niet verbeteren met de gebruikelijke antipsychotische medicijnen, kan iemand clozapine voorgeschreven krijgen. Mensen die clozapine nemen, moeten regelmatig hun bloed laten controleren op een mogelijk gevaarlijke bijwerking die bij 1% tot 2% van de patiënten optreedt.

Mensen reageren op verschillende manieren op antipsychotische medicatie. Het is belangrijk om elke bijwerking te melden aan een zorgverlener. Veel mensen die antipsychotica gebruiken, ervaren bijwerkingen zoals gewichtstoename, droge mond, rusteloosheid en slaperigheid wanneer ze beginnen met het nemen van deze medicijnen. Sommige van deze bijwerkingen verdwijnen na verloop van tijd, terwijl andere kunnen aanhouden.

U moet niet stoppen met het nemen van een medicijn zonder eerst met uw zorgverlener te praten. Uw zorgverlener zal met u samenwerken om uw behandelplan op een veilige en effectieve manier aan te passen. Sommige mensen moeten verschillende medicijnen proberen voordat ze het medicijn vinden dat het beste voor hen werkt, dus het is belangrijk om door te gaan met de behandeling en hoopvol te blijven.

U kunt de meest recente informatie over waarschuwingen, patiëntenmedicatiegidsen, of nieuw goedgekeurde medicijnen vinden op de U.S. Food and Drug Administration (FDA) website.

Psychosociale behandelingen

Psychosociale behandelingen helpen mensen oplossingen te vinden voor alledaagse uitdagingen en omgaan met symptomen terwijl ze naar school gaan, werken en relaties aangaan. Deze behandelingen worden vaak gebruikt in combinatie met antipsychotische medicatie. Mensen die regelmatig een psychosociale behandeling ondergaan, hebben minder kans dat de symptomen terugkomen of dat ze worden opgenomen.

Voorbeelden van dit soort behandeling zijn cognitieve gedragstherapie, gedragstraining, begeleid werken en cognitieve herstelinterventies.

Informatie over psychosociale behandelingen vindt u op de webpagina over psychotherapieën van het National Institute of Mental Health (NIMH).

Familiale voorlichting en ondersteuning

Educatieve programma’s kunnen familie en vrienden helpen meer te weten te komen over de symptomen van schizofrenie, behandelingsmogelijkheden en strategieën om dierbaren met de ziekte te helpen. Deze programma’s kunnen vrienden en familie helpen hun verdriet te beheersen, hun eigen copingvaardigheden te verbeteren en hun vermogen om steun te bieden te versterken.

Gecoördineerde specialistische zorg

Gecoördineerde specialistische zorg (CSC) programma’s zijn herstelgerichte programma’s voor mensen met een eerste episode psychose, een vroeg stadium van schizofrenie. Gezondheidswerkers en specialisten werken samen als een team om CSC te bieden, dat psychotherapie, medicatie, case management, werk en onderwijs ondersteuning, en familie onderwijs en ondersteuning omvat. Het behandelteam werkt samen met het individu om beslissingen over de behandeling te nemen, waarbij familieleden zoveel mogelijk worden betrokken.

Vergeleken met gebruikelijke zorg is CSC effectiever in het verminderen van symptomen, het verbeteren van de kwaliteit van leven, en het vergroten van de betrokkenheid bij werk of school.

Assertieve gemeenschapsbehandeling

Assertieve gemeenschapsbehandeling (ACT) is ontworpen om individuen met schizofrenie te helpen die waarschijnlijk meerdere ziekenhuisopnames zullen meemaken of dakloos zullen worden. ACT wordt gewoonlijk gegeven door een team van zorgverleners en specialisten die samenwerken om patiënten in de gemeenschap zorg te bieden.

Behandeling van drugs- en alcoholmisbruik

Het komt vaak voor dat mensen met schizofrenie problemen hebben met drugs en alcohol. Een behandelingsprogramma dat behandeling voor zowel schizofrenie als middelengebruik omvat, is belangrijk voor herstel, omdat middelengebruik de behandeling voor schizofrenie kan verstoren.

Hoe kan ik hulp vinden?

Als u niet zeker weet waar u hulp kunt krijgen, is uw zorgverlener een goede plek om te beginnen. Uw zorgverlener kan u doorverwijzen naar een gekwalificeerde geestelijke gezondheidswerker, zoals een psychiater of psycholoog die ervaring heeft met de behandeling van schizofrenie. Meer informatie over het krijgen van hulp vindt u op de webpagina Help for Mental Illness van het NIMH.

De Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) biedt de Behavioral Health Treatment Services Locator, een online hulpmiddel om u te helpen bij het vinden van geestelijke gezondheidszorg bij u in de buurt. U kunt informatie vinden over behandelingsfaciliteiten die gecoördineerde specialistische zorg bieden met behulp van SAMHSA’s Early Serious Mental Illness Treatment Locator.

Voor tips over het praten met uw zorgverlener over uw geestelijke gezondheid en om het meeste uit uw bezoek te halen, leest u de factsheet van het NIMH, Taking Control of Your Mental Health: Tips for Talking With Your Health Provider.

Hoe kan ik een vriend of familielid met schizofrenie helpen?

Het kan moeilijk zijn om te weten hoe u iemand die een psychose doormaakt, kunt helpen. Hier zijn enkele dingen die u kunt doen:

 • Help hem of haar om zich te laten behandelen en moedig hem of haar aan om in behandeling te blijven.
 • Bedenk dat zijn of haar overtuigingen of hallucinaties voor hem of haar heel echt lijken.
 • Draag respectvol, ondersteunend en aardig, zonder gevaarlijk of ongepast gedrag te tolereren.
 • Zoek naar steungroepen en familievoorlichtingsprogramma’s, zoals die worden aangeboden door de National Alliance on Mental Illness.
Als uw dierbare overweegt een zelfmoordpoging te doen of zichzelf of anderen op een andere manier schade toe te brengen, zoek dan meteen hulp:

 • Bel 911 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.
 • Bel de Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline (Lifeline) op 1-800-273-TALK (8255).
 • Text de Crisis Text Line (HELLO naar 741741).

Wat moet ik weten over deelname aan klinisch onderzoek?

Klinische trials zijn onderzoeksstudies die kijken naar nieuwe manieren om ziekten en aandoeningen te voorkomen, op te sporen of te behandelen. Hoewel mensen er baat bij kunnen hebben om deel te nemen aan een klinische trial, moeten deelnemers zich ervan bewust zijn dat het primaire doel van een klinische trial is om nieuwe wetenschappelijke kennis te vergaren, zodat anderen in de toekomst beter geholpen kunnen worden.

Praat met uw zorgverlener over klinische trials, de voordelen en risico’s ervan, en of een trial geschikt is voor u. Bezoek voor meer informatie de webpagina over klinische proeven van het NIMH.

Reprints

Deze publicatie behoort tot het publieke domein en mag zonder toestemming van het NIMH worden gereproduceerd of gekopieerd. Bronvermelding van het NIMH wordt op prijs gesteld. Voor meer informatie over het gebruik van NIMH-publicaties kunt u contact opnemen met het NIMH Information Resource Center op 1-866-615-6464, een e-mail sturen naar [email protected], of de NIMH-richtlijnen voor herdrukken raadplegen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *