Articles

Verschillende soorten gebeden in de Bijbel

Tweet

Er zijn veel verschillende soorten gebeden in de Bijbel te vinden; sommige worden bij naam genoemd en andere bij voorbeeld. Er is ook variatie in hoe mensen verschillende gebeden in de Bijbel categoriseren. Hier is een goede lijst om u op weg te helpen de verschillende soorten gebeden in de Bijbel voor uzelf te bestuderen. Ik vertrouw erop dat deze beschrijvingen u zullen helpen bij uw studie en dat ze u zullen aanmoedigen om nog vele jaren naar deze gebeden te zoeken als u Gods Woord bestudeert.

Ged van dankzegging

Philippensen 4:6 en Kolossenzen 4:2 vertellen ons om met dankzegging te bidden. Psalm 95 en 100 zeggen ons om met dankzegging binnen te gaan in de aanwezigheid van God. Wanneer Christus bad, dankte Hij vaak (Matteüs 15:36; 26:26, 27; Lucas 22:19). Bidden met dankzegging zou een regelmatig onderdeel van ons gebedsleven moeten zijn.

Paulus vertelt ons in 1 Tessalonicenzen 5:16-18 dat bidden met dankzegging een regelmatig verloop van de communicatie met God zou moeten zijn. Het is de wil van God dat wij bidden met dankzegging. Dit is niet iets dat gereserveerd moet zijn voor één speciale tijd van het jaar, maar we moeten altijd een houding van dankbaarheid hebben.

Supplicatie

Naast dankbaarheid zegt Paulus ons in Filippenzen 4:6 dat we moeten bidden met smeking. Het idee van smeken is dat van vragen. Het is niet alleen God om iets vragen namens anderen (wat een voorbede is), maar smeken is meer een gebed voor jezelf. We zien dit gebed vaak in de Psalmen, waar David God om hulp vraagt op een bepaald gebied in zijn eigen leven.

Als je het woord smeekbede opzoekt in de Bijbel, dan vind je bijna 60 gevallen van het woord. In bijna alle gevallen gaat het over een persoon die God om iets vraagt voor zichzelf. Af en toe is er sprake van bidden in smeking namens anderen. Het punt is dat het niet arrogant is om voor je eigen noden te bidden. God ontvangt je met open armen als je je oprechte verzoeken om hulp tot Hem brengt.

Wat belangrijk is, is dat we de relatie met de Heer hebben door middel van gebed op de manier die Hij verlangt.

Wat belangrijk is, is dat we de relatie met de Heer hebben door gebed op de manier zoals Hij dat wenst.

Intercessiegebed

Intercessiegebed wordt typisch gezien als bidden namens anderen. Het betekent tussenbeide komen tussen twee mensen, om namens iemand te spreken tot een andere persoon. Een ander woord dat in de Bijbel op deze manier wordt gebruikt, is het woord intreat. Het betekent smeken of smeken. Vele malen in de Bijbel wordt het op dezelfde manier gebruikt als het woord intercede.

Paulus vertelt Timoteüs in 1 Timoteüs 2:1 dat voorbede (samen met verschillende andere soorten gebed) moet worden gedaan namens alle mensen.

Imprecatoir gebed

U zult dit woord niet in de Bijbel vinden, maar het is een gebedstype dat in verband wordt gebracht met Koning David. Spreken betekent vervloeken of kwaadspreken over iemand. Toen David deze manier van bidden gebruikte, was dat niet om wraak te nemen. David gebruikte het als een manier om te laten zien dat hij het eens was met Gods oordeel en soevereiniteit over het kwaad. Enkele voorbeelden van dit soort gebed zijn Psalm 7, 35, 55, 58 en 59.

David’s gebeden (en de smekende gebeden van anderen in de Bijbel) waren niet haatdragend of wraakzuchtig. De Heer zegt ons te bidden voor onze vijanden in Mattheüs 5 en Lucas 6. De context van deze beide passages is het liefhebben van onze vijanden en bidden voor hun welzijn. Als we bidden voor onze vijanden werkt God vaak in ons eigen hart om meer van hen te houden, ook al verdienen ze onze liefde niet.

Gezamenlijk of openbaar gebed

Het boek Handelingen leert ons veel over gezamenlijk gebed. De discipelen en de vroege kerk waren betrokken bij openbaar gebed. In de eerste paar hoofdstukken van Handelingen lijkt het erop dat de kerkdiensten voornamelijk uit gebed bestonden. Beslissingen in de vroege kerk gingen gepaard met gebed. Dit zien we bij de keuze van de eerste diakenen (Handelingen 6:1-6) en bij het uitzenden van de eerste zendelingen (Handelingen 13:1-3).

Kast- of privégebed

In Matteüs 6:5, 6 zegt de Heer tegen Zijn discipelen dat ze privé moeten bidden. Er is zeker niets mis met openbaar bidden, maar we moeten niet bidden om gezien te worden door de mensen. Het voorbeeld dat Christus gebruikt zijn de huichelaars die luidkeels bidden – luidkeels – zodat zij door anderen gezien kunnen worden. Privé-gebed is een tijd van persoonlijke relatie met de Heer. We hebben onze term “verborgen gebed” van deze passage in Matteüs.

Bidding

Een gebed van aanbidding en een gebed van dankzegging richten zich beide op God. Maar terwijl het gebed van dankzegging zich richt op wat God heeft gedaan, richt het gebed van aanbidding zich op wie God is. We zien dit in Jezus’ modelgebed voor de discipelen. Hij zegt te bidden in aanbidding en eer voor wie God is (Matteüs 6:9-13 en Lucas 11:2-4).

Gebed van toewijding

Dit is een type gebed dat de Heer gebruikte als een bevestiging en toewijding aan de wil van de Vader in Matteüs 26, Lucas 22 en Marcus 14. Een ander voorbeeld hiervan zien we in Hannah’s gebed waarin Samuël aan de Heer wordt opgedragen (1 Samuël 1:24-28).

Gebed van geloof

James zegt dat het gebed van geloof de zieken zal genezen (Jakobus 5:15). Dit is een gebed dat in vertrouwen wordt opgezegd, wetende dat de Heer zal antwoorden. Natuurlijk wordt ons in 1 Johannes 5:14 geleerd hoe we kunnen weten dat God ons hoort en zal antwoorden; door te bidden naar Zijn wil. Wanneer onze gebeden in overeenstemming zijn met Zijn wil, dan kunnen we dat vertrouwen hebben van het gebed van geloof.

Bidden is communiceren met God

God wil een relatie met ons hebben. In de Bijbel worden ons verschillende soorten gebed gegeven. Het kan zijn dat je sommige van deze gebeden over één kam scheert en het kan ook zijn dat je andere soorten gebed tegenkomt dan wat ik heb opgesomd. Dat is prima. Wat belangrijk is, is dat we de relatie met de Heer hebben door gebed op de manier die Hij verlangt. Besteed tijd aan het bestuderen van Gods Woord en de vele voorbeelden om met Hem te communiceren.

Philippensen 4:6 is een geweldig vers om je op weg te helpen in je studie van het gebed: “Weest voor niets bezorgd, maar laat in alles uw verzoeken aan God bekend worden door bidden en smeken met dankzegging.”

Kijk ook eens naar dit gerelateerde artikel: Wat zegt de Bijbel over bidden?

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *