Articles

Wat is het verschil tussen non-profitorganisaties en non-profitorganisaties?

Als u zich hebt verdiept in het opzetten van een non-profitorganisatie, zijn u waarschijnlijk een paar termen opgevallen die de ronde doen. De sector wordt meestal omschreven als “non-profit”, maar soms wordt in plaats daarvan de term “not for profit” gebruikt. Wat is het nu, non-profit of not for profit? Is er een wezenlijk verschil tussen deze twee termen, en zo ja, welke beschrijft uw organisatie het beste?

In dit artikel zullen we de termen “non-profit” en “not for profit” met elkaar vergelijken. Daarna gaan we dieper in op de voor- en nadelen van een officiële registratie als non-profitorganisatie. Tenslotte zal ik u wijzen op een aantal bronnen die u kunnen helpen tijdens het proces van registratie als een non-profit organisatie.

Hoewel, voordat we verder gaan, is het belangrijk op te merken dat we dit artikel hebben geschreven voor organisaties gevestigd in de Verenigde Staten. Als u niet in de VS bent gevestigd, moet u de wetten, voorwaarden en beleidsregels van uw eigen land met betrekking tot non-profitorganisaties bekijken.

Lees verder om meer te weten te komen over het verschil tussen non-profit en not for profit, en om uit te vinden hoe deze termen op uw organisatie van toepassing zijn.

Nonprofit VS Not For Profit

In de afgelopen jaren is er online enige discussie geweest over de exacte definities van “non-profit” en “not for profit”. Sommige schrijvers beweren dat deze twee termen twee totaal verschillende soorten organisaties vertegenwoordigen, terwijl anderen zeggen dat de termen volledig uitwisselbaar zijn. Toen ik onderzoek deed voor dit artikel, heb ik wat tijd besteed aan het onderzoeken van de verschillende kanten van het argument, en ben ik ook in IRS bronnen gedoken voor meer gedetailleerde informatie. Dit is wat ik heb gevonden:

De termen “not for profit” en “non-profit” verwijzen beide naar organisaties die zijn ontworpen om het publiek te dienen en niet bedoeld om winst te maken. Deze organisaties komen meestal in aanmerking voor een belastingvrije status, mits ze voldoen aan de eisen van de IRS.

“Not for profit” is een nieuwere term die aan populariteit heeft gewonnen omdat het duidelijker beschrijft wat een non-profit doet. De meeste “not for profit” of “non-profit” organisaties maken op een bepaald moment in hun bestaan wel degelijk winst. Zij bestaan echter niet om winst te maken. Alle winst die wordt gemaakt, wordt gebruikt om het doel van de organisatie te bevorderen, niet om iemand rijker te maken. Veel mensen vinden dat de term “zonder winstoogmerk” de bedoeling van dit soort organisaties beter weergeeft zonder ten onrechte te impliceren dat de organisatie nooit winst zal maken.

Daarnaast wordt de term “zonder winstoogmerk” vaak gebruikt als een omschrijving voor alle organisaties die niet-winstgevende doeleinden dienen. Deze organisaties zijn onder meer liefdadigheidsinstellingen, sportclubs en bedrijfsbonden. Sommige van deze organisaties dienen het publiek, terwijl andere diensten verlenen aan hun eigen leden. “Not for profit” is een goede overkoepelende term die veel mensen gebruiken om over al deze organisaties te praten.

Key Takeaway: Not for profit is GEEN officiële bedrijfsstructuur, en de IRS gebruikt deze term niet om een bedrijf te beschrijven. Als u kijkt naar het registreren van uw organisatie bij de IRS, zult u merken dat ze alleen de term non-profit gebruiken.

Het woord “non-profit,” is een oudere en meer bekende term voor organisaties die werken voor het welzijn van de samenleving zonder de intentie om winst te maken. Hoewel er vele soorten organisaties zijn die “non-profit” zijn, gebruiken mensen deze term meestal om te verwijzen naar liefdadigheidsorganisaties zoals Het Amerikaanse Rode Kruis, The Human Society of the United States, en Feeding America. Non-profit is de meest gebruikte term, en het is ook de term die de IRS prefereert.

Om het kort samen te vatten, ondanks de kleine verschillen in de manier waarop deze woorden in de omgangstaal worden gebruikt, zijn non-profit en not for profit technisch gezien verwisselbare termen. Ze verwijzen allebei naar organisaties die geen winst maken en die in aanmerking komen voor de belastingvrije status en andere voordelen van de belastingdienst. Dus, ondanks enige nuance, is er geen echt verschil tussen “non-profit” en “not for profit”.

Types van non-profitstructuren

Ondanks dat “not for profit” en “non-profit” in wezen hetzelfde betekenen, zijn er toch een aantal verschillen die je kunt maken tussen verschillende soorten non-profitorganisaties. Zoals ik hierboven al zei, zijn er vele soorten non-profitorganisaties, en deze lijst gaat verder dan de liefdadigheidsorganisaties waar je meestal aan denkt. Fraterniteiten, recreatieclubs en werknemersverenigingen kunnen ook de belastingvrije status van non-profitorganisatie aanvragen.

Dus, onder welke categorie valt uw organisatie? Laten we eens kijken.

501(c)(3) Nonprofits

De meest voorkomende soorten nonprofits zijn die welke vallen onder sectie 501(c)(3) van de IRS’s “Publication 557: Tax-Exempt Status for Your Organization.” 501(c)(3) organisaties zijn de soorten organisaties die onmiddellijk in je opkomen als je het woord “non-profit” hoort. Het zijn liefdadigheidsorganisaties, kerken, medische onderzoeksgroepen, enzovoort. Deze organisaties komen in aanmerking om vrijgesteld te worden van federale inkomstenbelasting (en staatsinkomstenbelasting afhankelijk van de staatswet). Hier is een citaat van de IRS dat 501(c)(3) organisaties beschrijft:

Een organisatie kan in aanmerking komen voor vrijstelling van federale inkomstenbelasting als zij uitsluitend is georganiseerd en wordt geëxploiteerd voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Religieus.
 • liefdadigheid.
 • wetenschappelijk.
 • proeven voor de openbare veiligheid.
 • literair.
 • educatief.
 • Het bevorderen van nationale of internationale amateursportcompetities (maar alleen als geen van de activiteiten betrekking heeft op het verschaffen van atletiekfaciliteiten of uitrusting; zie echter Amateur Atletische Organisaties, verderop in dit hoofdstuk).
 • Het voorkomen van wreedheid tegen kinderen of dieren.

Om in aanmerking te komen, moet de organisatie zijn georganiseerd als een vennootschap (met inbegrip van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid of een trust. Eenmanszaken, personenvennootschappen, individuen of los verbonden groepen van individuen komen niet in aanmerking. (Publicatie 557: Fiscaal vrijgestelde status voor uw organisatie)

Organisaties die onder sectie 501(c)(3) vallen, komen ook in aanmerking voor vele voordelen buiten alleen belastingvrijstelling. Voor meer informatie, spring naar beneden naar de Pros & Cons of Registering as a Nonprofit sectie van dit artikel.

Other 501(c) Nonprofits

While section 501(c)(3) encompasses many non-profit organizations, it is by no means the only classification of nonprofits. De lijst van belastingvrije organisaties van de IRS bevat vele organisaties die niet in een van de bovenstaande categorieën vallen. Hiertoe behoren sociale en recreatieve clubs, bedrijfsbonden, vrijwillige verenigingen van begunstigden van werknemers, en meer. Hoewel deze organisaties niet onder sectie 501(c)(3) vallen, vallen zij wel onder andere 501(c) secties. De IRS somt in totaal negenentwintig 501(c) secties op, waaronder de volgende:

 • 501(c)(4): Burgerlijke Verenigingen en Organisaties voor Maatschappelijk Welzijn
 • 501(c)(5): Labor, Agricultural, and Horticultural Organizations
 • 501(c)(6): Business Leagues, etc.
 • 501(c)(7): Sociale en recreatieclubs
 • 501(c)(8) en 501(c)(10): Fraternal Beneficiary Societies and Domestic Fraternal Societies
 • 501(c)(13): Begraafplaats Bedrijven

Deze 501(c) organisaties hebben de neiging om te verschillen van 501(c)(3) organisaties, omdat de ingezamelde fondsen vaak gaan naar de bevordering van het bestaan van de club of liga, in plaats van het bereiken van een liefdadig doel. Dit betekent dat leden van deze organisaties op een niet-financiële manier profiteren van deelname aan de non-profit.

Pros & Cons Of Registering As A Nonprofit

Wanneer u een non-profit organisatie opricht, wordt u voor een keuze gesteld. Ga je door alle rompslomp van het aanvragen van de belasting-vrijgestelde status bij de IRS, of laat je die stap achterwege en ga je gewoon door? Als u deze beslissing neemt, moet u de voor- en nadelen van elke optie in gedachten houden. Dus, hier zijn de voors en tegens van het registreren als non-profit bij de IRS.

Pros

1. Belastingvrijstelling

Dit is een voor de hand liggend voordeel van het registreren van een belastingvrije status bij de IRS. Als uw organisatie in aanmerking komt, bent u vrijgesteld van federale inkomstenbelasting. Bovendien kunt u belastingvoordelen doorgeven aan uw donateurs. Als u een geregistreerde non-profitorganisatie bent, kunnen donateurs hun giften als fiscaal aftrekbaar beschouwen.

Uw organisatie kan ook in aanmerking komen voor vrijstelling van staatsinkomstenbelasting, omzetbelasting en arbeidsbelasting, afhankelijk van uw staat.

2. Recht op vele kortingen

Naast de belastingvoordelen komen non-profitorganisaties, en meer in het bijzonder 501(c)(3)-organisaties, in aanmerking voor kortingen bij vele diensten. Geregistreerde non-profitorganisaties krijgen toegang tot gereduceerde posttarieven, en u kunt uw 501(c)(3)-status gebruiken om korting te krijgen op veel zakelijke software-opties. Bijvoorbeeld, veel project management software apps (bijvoorbeeld Basecamp, Asana, en Trello) bieden kortingen voor 501(c)(3) non-profitorganisaties.

3. Lagere Credit Card Verwerkingstarieven

Een van de grootste kortingen waarvan 501(c)(3) organisaties kunnen profiteren zijn verlaagde credit card verwerkings tarieven. Deze verlaagde tarieven stellen non-profitorganisaties in staat om meer van hun donateursbijdragen te behouden. Bekijk ons artikel over de beste credit card verwerkers voor non-profitorganisaties voor meer informatie.

Cons

1. Het aanvragen van de belastingvrije status kan moeilijk zijn

Uwzelf oprichten als belastingvrije non-profit kan een lang en moeilijk proces zijn. U moet de documentatie van de IRS doorlezen om te begrijpen aan welke eisen uw specifieke type organisatie moet voldoen, en vervolgens moet u alle benodigde documentatie verzamelen. De IRS schat dat het invullen van het aanvraagformulier alleen al 100 uur in beslag zal nemen, en de hele aanvraagprocedure duurt meestal tussen de drie en zes maanden. Gelukkig hebben wij een aantal hulpmiddelen om u op weg te helpen. Bekijk onze stap-voor-stap gids voor het registreren van uw 501(c)(3) non-profit organisatie en de interactieve cursus van de IRS over het aanvragen van Section 501(c)(3) Status voor enige begeleiding.

2. U moet werken om vrijgesteld te blijven

Het verkrijgen van de belastingvrijstelling status is geen eenmalige gebeurtenis. In feite verwijst de IRS naar belastingvrijstelling als een “levenscyclus”. Om belastingvrijgesteld te blijven, moet u aan bepaalde verantwoordelijkheden voldoen. Deze verantwoordelijkheden omvatten het bijhouden van een goede administratie, het indienen van een jaarlijkse aangifte, en het publiek inzage geven in bepaalde IRS-dossiers. En natuurlijk moet je altijd een non-profitorganisatie blijven, wat betekent dat het geld dat je verdient alleen naar het doel van je organisatie mag gaan.

Hoe Registreer Je Organisatie Als Nonprofit

Heb je besloten om je organisatie als non-profit te registreren?

Het registreren van uw organisatie bestaat uit acht stappen, te beginnen met het kiezen van een naam.

Het registratieproces voor non-profitorganisaties

 1. Kies en reserveer een naam voor uw non-profitorganisatie.
 2. Vorm een raad van bestuur
 3. Verslag statuten
 4. Schrijf de statuten van uw organisatie
 5. Verricht uw eerste bestuursvergadering (uiteraard notulen maken)
 6. Vraag een Werkgever Identificatie Nummer (EIN) aan.
 7. Deponeer uw 501 (c) (3) aanvraag.
 8. Verkrijg zakelijke licenties en vergunningen

Draait je hoofd al? Registreren als non-profitorganisatie is geen geringe opgave. Gelukkig hebben we een aantal hulpmiddelen om u op weg te helpen. Als u de acht stappen voor het registreren van een non-profit organisatie in veel meer detail wilt zien, bekijk dan onze Stap-voor-Stap Gids voor het registreren van uw 501(c)(3) Nonprofit Organisatie. Deze gids noemt de specifieke formulieren die u moet indienen om u te registreren als een 501(c)(3) non-profit, en geeft veel meer informatie over elke stap in het proces.

Of, heeft u besloten dat uw organisatie niet helemaal past binnen de categorie van een non-profit? Kijk dan eens naar onze complete gids over de verschillende soorten bedrijfsstructuren om iets te vinden dat beter bij uw organisatie past.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *