Articles

Spoglądając na moje geny: What Can They Tell Me About My Mental Health?

Overview

Zaburzenia psychiczne są warunkami zdrowotnymi, które wpływają na sposób myślenia, odczuwania i działania danej osoby. Zaburzenia te mogą wpływać na życie osoby w znaczący sposób, w tym na to, jak radzą sobie z wydarzeniami życiowymi, zarabiają na życie i odnoszą się do innych.

„Dlaczego to się stało?” To częste pytanie, które pacjenci i ich rodziny mają po epizodzie psychotycznym, próbie samobójczej lub rozpoznaniu zaburzenia psychicznego.

Badania prowadzone i finansowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH) wykazały, że wiele zaburzeń psychicznych jest spowodowanych kombinacją czynników biologicznych, środowiskowych, psychologicznych i genetycznych. W rzeczywistości, rosnąca liczba badań wykazała, że niektóre geny i odmiany genów są związane z zaburzeniami psychicznymi. Jaki jest więc najlepszy sposób, aby „spojrzeć na swoje geny” i określić swoje osobiste ryzyko?

Historia zdrowia twojej rodziny

Historia zdrowia twojej rodziny może być jedną z najlepszych wskazówek dla określenia twojego ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych i wielu innych powszechnych chorób. Niektóre zaburzenia psychiczne mają tendencję do występowania w rodzinach, a posiadanie bliskiego krewnego z zaburzeniami psychicznymi może oznaczać, że jest Pan/Pani w grupie podwyższonego ryzyka.

Jeśli członek rodziny ma zaburzenia psychiczne, nie musi to oznaczać, że Pan/Pani je rozwinie. Wiele innych czynników również odgrywa rolę. Jednak znajomość historii zdrowia psychicznego w Twojej rodzinie może pomóc Ci określić, czy jesteś w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia pewnych zaburzeń, pomóc Twojemu lekarzowi w zaleceniu działań mających na celu zmniejszenie ryzyka oraz umożliwić zarówno Tobie, jak i Twojemu lekarzowi poszukiwanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych.

Aby uzyskać lepsze zrozumienie historii zdrowia swojej rodziny, pomocna może być rozmowa z krewnymi, prowadzenie rejestru historii rodziny, rozmowa z profesjonalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego lub wizyta u doradcy genetycznego.

Rozmowa z krewnymi

Pierwszym krokiem w tworzeniu historii zdrowia rodziny jest rozmowa z krewnymi. Najbardziej pomocne informacje pochodzą od krewnych „pierwszego stopnia” – rodziców, braci, sióstr i dzieci. Informacje od krewnych „drugiego stopnia” – takich jak siostrzenice, siostrzeńcy, przyrodni bracia, przyrodnie siostry, dziadkowie, ciotki i wujkowie – również mogą być pomocne.

Nie martw się, jeśli nie możesz uzyskać pełnych informacji o każdym krewnym. Niektórzy ludzie mogą nie chcieć rozmawiać. Inni mogą nie być w stanie dokładnie zapamiętać informacji. To nie szkodzi. Każda informacja, którą uda ci się zebrać będzie pomocna.

Zapisuj historię swojej rodziny

Darmowe narzędzia drukowane i internetowe mogą pomóc ci stworzyć historię zdrowia twojej rodziny. Jednym z narzędzi, stworzonym przez amerykańskiego Chirurga Generalnego, jest „Mój rodzinny portret zdrowia”. Pomaga ono uporządkować informacje zawarte w historii zdrowia twojej rodziny. Możesz pobrać i wydrukować „My Family Health Portrait” i użyć go do zapisania informacji o zdrowiu swojej rodziny. Po wypełnieniu informacji można zachować je dla siebie, podzielić się wypełnionym formularzem z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia, lub podzielić się nim z członkami rodziny.

W miarę powiększania się rodziny lub zdiagnozowania u członków rodziny chorób zdrowotnych można dodawać nowe lub zaktualizowane informacje. Może to zająć trochę czasu i wysiłku, ale to dziedzictwo może poprawić zdrowie twojej rodziny dla przyszłych pokoleń.

Porozmawiaj ze specjalistą zdrowia psychicznego

Jeśli w twojej rodzinie występują choroby psychiczne, możesz chcieć skonsultować się ze specjalistą zdrowia psychicznego, który pomoże ci zrozumieć czynniki ryzyka i czynniki zapobiegawcze. Zadawanie pytań i udzielanie informacji swojemu lekarzowi może poprawić jakość opieki. Rozmowa z lekarzem może budować zaufanie i może prowadzić do lepszych wyników, bezpieczeństwa i zadowolenia. Wskazówki i informacje na temat rozmowy z lekarzem można znaleźć na stronie internetowej NIMH Taking Control of Your Mental Health oraz na stronie internetowej Agencji Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej (Agency for Healthcare Research and Quality) przeznaczonej dla pacjentów i konsumentów.

Wizyta u doradcy genetycznego

Poradnictwo genetyczne może dostarczyć informacji na temat tego, w jaki sposób uwarunkowania genetyczne mogą wpłynąć na Ciebie lub Twoją rodzinę. Doradca genetyczny lub inny pracownik służby zdrowia zbierze historię zdrowia pacjenta i jego rodziny. Na podstawie tych informacji może on określić, jak prawdopodobne jest, że Ty lub członek Twojej rodziny cierpicie na chorobę genetyczną. Na podstawie tych informacji doradca genetyczny może pomóc w podjęciu decyzji, czy badanie genetyczne może być odpowiednie dla Ciebie lub Twojego krewnego. Badania genetyczne są często wykonywane przed lub w trakcie ciąży oraz wkrótce po narodzinach dzieci, lub jeśli lekarz podejrzewa, że pacjent może cierpieć na rzadką chorobę, której przyczyną są określone geny.

Aby dowiedzieć się więcej na temat poradnictwa genetycznego, odwiedź stronę Genetic Counseling FAQ w witrynie National Human Genome Research Institute oraz stronę internetową Centers for Disease Control and Prevention’s Genetic Counseling.

Twoje geny

Geny są segmentami DNA znajdującymi się w prawie każdej komórce i są przekazywane z rodziców na dzieci. Niektóre choroby są spowodowane mutacją(ami) genetyczną(i) lub trwałą zmianą w jednym lub kilku określonych genach.

W innych chorobach, w tym wielu zaburzeniach psychicznych, warianty genów odgrywają rolę w zwiększaniu lub zmniejszaniu ryzyka rozwoju choroby lub stanu u danej osoby. Badania przyczyniają się do lepszego zrozumienia roli genetyki w zdrowiu psychicznym. Chociaż istnieją powszechne warianty genetyczne związane z rzadkimi zaburzeniami, żaden wariant genu nie pozwala z całą pewnością przewidzieć, że u danej osoby rozwinie się zaburzenie psychiczne. W wielu przypadkach nawet najlepiej zbadany wariant genetyczny może przyczynić się do zwiększenia ryzyka wystąpienia zaburzeń tylko w bardzo niewielkim stopniu. Wiedza o posiadaniu jednego z tych wariantów genu nie powie Ci prawie tyle o Twoim ryzyku, ile może Ci powiedzieć historia Twojej rodziny. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową National Human Genome Research Institute.

Badania genetyczne a skany genomu

Kliniczne lub diagnostyczne badania genetyczne

Lekarze zlecają kliniczne lub diagnostyczne badania genetyczne osobom, które uważają, że są w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia jednej z rzadkich chorób, których przyczyną są określone geny. W klinicznych lub diagnostycznych testach lekarze poszukują pojedynczego genu lub kilku genów, które według badań są silnie związane z konkretną chorobą. Wyniki umożliwiają pacjentom i ich lekarzom wspólne podejmowanie świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. Istnieje wiele różnych rodzajów testów genetycznych. Testy genetyczne mogą pomóc w:

  • Zidentyfikować zmiany w genach, które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju choroby.
  • Zdiagnozować chorobę.
  • Zidentyfikować zmiany w genach, które są związane z już rozpoznaną chorobą.
  • Określić ciężkość choroby.
  • Pomagać lekarzom w podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszego leku lub leczenia dla określonych osób, np. podczas leczenia raka.

Jeśli choroba występuje w Twojej rodzinie, Twój pracownik służby zdrowia może powiedzieć Ci, czy jest to rodzaj choroby, którą można wykryć za pomocą badań genetycznych. Twój pracownik służby zdrowia może pomóc ci w podjęciu decyzji o poddaniu się badaniom oraz w zrozumieniu wyników badań i ich konsekwencji.

Bezpośrednie skanowanie genomu

Bezpośrednie skanowanie genomu różni się od klinicznych lub diagnostycznych badań genetycznych. Za opłatą, każdy może wysłać próbkę śliny do firm, które sprzedają skanowanie – bez recepty lub porady lekarza. Reklamy mówią, że firma może dostarczyć informacji, w oparciu o wariacje genów, na temat ryzyka rozwoju określonych chorób u danej osoby.

Możesz dowiedzieć się o różnych rodzajach testów genetycznych i doradztwa genetycznego odwiedzając stronę internetową National Human Genome Research Institute.

Czy testy genetyczne mogą pomóc przewidzieć moje ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych?

Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Obecnie testy genetyczne nie są w stanie dokładnie przewidzieć ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych. Chociaż badania są w toku, naukowcy nie znają jeszcze wszystkich wariantów genów, które przyczyniają się do powstawania zaburzeń psychicznych, a te, które są znane, jak dotąd zwiększają ryzyko w bardzo niewielkim stopniu.

Jednego dnia badania genetyczne mogą umożliwić stworzenie pełniejszego obrazu ryzyka wystąpienia u danej osoby określonego zaburzenia psychicznego lub zdiagnozowanie go na podstawie jej genów. Chociaż ostatnie badania zaczęły identyfikować markery genetyczne związane z pewnymi zaburzeniami psychicznymi i ostatecznie mogą prowadzić do lepszych badań przesiewowych i bardziej spersonalizowanego leczenia, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby używać testów genetycznych lub skanów genomu do dokładnego diagnozowania lub leczenia zaburzeń psychicznych.

Badania NIMH nad genetyką

NIMH, część National Institutes of Health (NIH), finansuje i prowadzi badania, aby pomóc odpowiedzieć na ważne pytania naukowe dotyczące chorób psychicznych. Dzięki badaniom NIMH stara się określić, co jest obiecujące, co pomaga i dlaczego, co nie działa i co jest bezpieczne.

Na przykład, Oddział Badań Genomicznych w NIMH Division of Neuroscience and Basic Behavioral Science oraz Oddział Genetyki Ludzkiej w NIMH Intramural Research Program obecnie badają i wspierają badania nad ludzkimi odmianami genetycznymi, które przyczyniają się do ryzyka wystąpienia zaburzeń nastroju i lękowych, takich jak zaburzenie dwubiegunowe i zaburzenie paniczne, aby można było opracować lepsze sposoby diagnozowania i leczenia tych zaburzeń.

Badania nad tymi tematami pomogą w podjęciu kroków w kierunku lepszych badań przesiewowych i spersonalizowanego leczenia. Więcej informacji na temat prowadzonych badań można uzyskać odwiedzając stronę internetową NIMH (hasło: Genetyka).

Zasoby federalne

Aby uzyskać informacje na temat wpływu genów na ryzyko rozwoju choroby lub zaburzenia, odwiedź:

Centers for Disease Control and Prevention: Family Health History

National Human Genome Research Institute

MedlinePlus: Genetic Disorders

Uczestnictwo w badaniach klinicznych

Badania kliniczne są badaniami, w których poszukuje się nowych sposobów zapobiegania, wykrywania lub leczenia chorób i schorzeń. Mimo, że udział w badaniach klinicznych może przynieść korzyści, uczestnicy powinni być świadomi, że głównym celem badań klinicznych jest zdobycie nowej wiedzy naukowej, aby w przyszłości można było lepiej pomagać innym.

Badacze w NIMH i w całym kraju prowadzą badania kliniczne z udziałem pacjentów i zdrowych ochotników. Porozmawiaj ze swoim lekarzem o badaniach klinicznych, korzyściach i ryzyku z nimi związanym oraz o tym, czy któreś z nich jest dla Ciebie odpowiednie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową NIMH’s Clinical Trials.

Znajdowanie pomocy

Lokalizator usług leczenia zdrowia psychicznego

Administracja ds. nadużywania substancji i zdrowia psychicznego (SAMHSA) udostępnia to źródło internetowe w celu zlokalizowania placówek i programów leczenia zdrowia psychicznego w twoim stanie. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę internetową NIMH’s Help for Mental Illnesses.

Talking to Your Health Care Provider About Your Mental Health

Dobra komunikacja z lekarzem lub dostawcą usług medycznych może poprawić opiekę i pomóc wam obojgu dokonywać dobrych wyborów dotyczących waszego zdrowia. Zapoznaj się z naszymi Wskazówkami dotyczącymi rozmów z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia, aby przygotować się do wizyty i wynieść z niej jak najwięcej. Dodatkowe informacje, w tym pytania do lekarza, można znaleźć na stronie internetowej Agencji Badań i Jakości w Ochronie Zdrowia (Agency for Healthcare Research and Quality).

Przedruki

Ta publikacja jest własnością publiczną i może być powielana lub kopiowana bez zgody NIMH. Mile widziane jest podanie NIMH jako źródła. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania publikacji NIMH, prosimy o kontakt z Centrum Zasobów Informacyjnych NIMH pod numerem 1-866-615-6464, pocztą elektroniczną [email protected] lub zapoznać się z naszymi wytycznymi dotyczącymi przedruków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *