Articles

Geschiedenis van Guinee-Bissau

Eerdere geschiedenis

De prekoloniale geschiedenis van Guinee-Bissau is niet volledig gedocumenteerd in de archeologische gegevens. Het gebied is minstens een millennium lang bewoond geweest, eerst door jagers en verzamelaars en later door gedecentraliseerde animistische landbouwers die ijzeren werktuigen gebruikten voor hun rijstteelt. Door etnogenese en interetnische dynamiek in de 13e eeuw begonnen sommige van deze landbouwers zich dichter bij de kust te vestigen, terwijl anderen zich vermengden met de opdringerige Mande toen het keizerrijk Mali zich in het gebied uitbreidde. Goud, slaven en zeezout werden vanuit Guinea naar het binnenland van het rijk geëxporteerd. Naarmate Mali zich versterkte, behield het plaatselijke, gecentraliseerde controle via zijn secundaire koninkrijken en hun farims (plaatselijke koningen), die tot taak hadden de plaatselijke orde en rust te handhaven en de stroom van goederen en soldaten van de stam indien nodig op gang te houden. In het geval van wat nu Guinee-Bissau is, stond deze staat bekend als Kaabu, en de landbouwers hadden vaak te lijden onder hun ondergeschikte relatie tot de economische en militaire behoeften van deze staat. De Fulani kwamen reeds in de 12e eeuw de regio binnen als semi-nomadische herders, maar pas in de 15e eeuw kwamen zij in groten getale. Aanvankelijk waren zij ook ondergeschikt aan het koninkrijk Kaabu, hoewel er een soort symbiotische relatie bestond tussen de Mande boeren en handelaren en de Fulani herders, die beiden een versie van de Afro-Amerikaanse Islam volgden.

De contacten met de Europese wereld begonnen met de Portugese ontdekkingsreizigers en handelaren die in de eerste helft van de 15e eeuw arriveerden. Opvallend onder hen was Nuño Tristão, een Portugese navigator die in het begin van de jaren 1440 op zoek ging naar slaven en in 1446 of 1447 werd gedood door kustbewoners die tegen zijn indringing waren. De Portugezen monopoliseerden de exploratie en de handel langs de kust van Opper-Guinea vanaf het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw, totdat de Fransen, Spanjaarden en Engelsen begonnen te wedijveren om de rijkdommen van Afrika.

Tienduizenden Guinezen werden als slaven naar Kaapverdië gebracht om de plantage-economie van katoen, indigo, orchil- en urzella-kleurstoffen, rum, huiden en vee te ontwikkelen. Het weven en verven van het katoen van de slaven maakte het mogelijk om panos te maken, uniek textiel geweven op een smal weefgetouw en meestal opgebouwd uit zes aan elkaar genaaide stroken, dat in de 16e eeuw standaardvaluta werd voor de regionale handel. Lançados (freelance Kaapverdische handelaars) namen deel aan de handel in goederen en slaven en waren economische rivalen van de Portugezen. Soms waren de lançados zo ver buiten de controle van de Portugezen dat strenge straffen werden opgelegd om hen aan banden te leggen. Vaak droogden deze maatregelen de handel naar de kroon op of leidden tot nog brutalere smokkelarij.

In Guinee-Bissau en aangrenzende gebieden werden slaven gevangen genomen onder de kustvolkeren of onder groepen in het binnenland die oorlog voerden. Terwijl Kaabu aan de macht was, waren de Fulani vaak het slachtoffer. In 1867 werd het koninkrijk Kaabu omvergeworpen door de Fulani, waarna het aantal Mande op de roosters van de slavenschepen toenam. Groepen slaven werden in kisten bijeengebonden en door grumetes (huurlingen) naar de barracons (tijdelijke omheiningen) aan de kust bij Cacheu, Bissau en Bolama gedreven. Daar werd door tangomãos (die zowel vertalers als bemiddelaars waren) over de prijzen onderhandeld, en werden de slaven verkocht aan de lançados en senhoras (slavenhandelaars van gemengde afkomst).

Kaapverdië werd gebruikt als een veilige offshore-post voor de handel in goederen uit Afrika, waaronder slaven, ivoor, verfstoffen, kolanoten, bijenwas, huiden, en goud, maar ook goederen die voor Afrika bestemd waren, zoals goedkope manufacturen, vuurwapens, laken en rum. Vanaf de Kaapverdische eilanden onderhielden de Portugezen hun kustaanwezigheid in Guinee-Bissau. Tienduizenden slaven werden van de kust naar de eilanden en verder naar de Nieuwe Wereld geëxporteerd, bestemd voor belangrijke markten zoals de plantages in Cuba en het noordoosten van Brazilië.

Europese rivaliteiten op de kust van Guinee vormden lange tijd een bedreiging voor de Portugese positie op de eilanden, waar onregelmatige handel, corruptie en smokkel routine werden. Aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw was er een Engels initiatief om de slavenhandel af te schaffen of af te remmen, en de Verenigde Staten ondernamen een halfslachtige parallelle poging. Van 1843 tot 1859 stationeerde de Amerikaanse marine het Afrikasquadron, een vloot van grotendeels ondoeltreffende zeilschepen bedoeld om Amerikaanse slavendrijvers te onderscheppen, bij Kaapverdië en langs de kust van Guinea. Dit programma werd echter ondermijnd door politieke onverschilligheid, mazen in de wet en goedkope vlaggen. Na vier eeuwen slavernij gaven de Portugezen de praktijk geleidelijk op aan het eind van de jaren 1870, hoewel deze werd vervangen door onderdrukkende dwangarbeid en karige lonen om de koloniale belastingen te betalen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *