Articles

Magda Gerbers RIE Filosofie

Magda Gerbers RIE Filosofie

“Gelukkig is het kind dat opgroeit bij ouders die in principe zichzelf accepteren en liefhebben, en daardoor hun kind, dat hen zo vaak aan zichzelf doet denken, kunnen accepteren en liefhebben.” – Magda Gerber

De oorspronkelijk uit Hongarije afkomstige Magda Gerber was een opvoedster voor jonge kinderen die gepassioneerd was over de zorg voor zuigelingen. Ze was onder de indruk van het succes dat kinderarts en opvoedkundige Emmi Pickler in het verleden had geboekt met het creëren van omgevingen die kinderen de kans gaven en aanmoedigden om hun volledige potentieel te bereiken. Pickler’s kernwaarden van respect, vertrouwen en acceptatie inspireerden Gerber bij het creëren van haar filosofie die bekend staat als RIE (Resources for Infant Educarers).

De “Educaring”-benadering gelooft dat ouders en verzorgers respect moeten hebben voor baby’s en erop moeten vertrouwen dat ze natuurlijke uitvinders, ontdekkers en zelfleraars zijn. Gerber zegt dat baby’s moeten worden bekeken en aangesproken op een manier die hen in staat stelt actief deel te nemen aan hun dagelijks leven. Naar haar mening moeten baby’s een veilige omgeving verkennen met weinig interactie van volwassenen. Zij gelooft dat hoe minder ouders doen, hoe meer een kind diepgaand kan leren en zijn eigen interesses kan verkennen. Het leren dat in zo’n omgeving plaatsvindt is zeer waardevol en motiveert de zuigeling om te leren en de wereld om zich heen te ontdekken.

Basisprincipes van de RIE-filosofie

Het doel van RIE is om een authentiek kind te ontwikkelen dat zich veilig, onafhankelijk en bekwaam voelt. Respect is een groot onderdeel van de RIE-filosofie, die voortkomt uit de oorspronkelijke methodologie van Emmi Pickler. Ouders en opvoeders moeten het vermogen van een kind om op een natuurlijke manier te leren en zich te ontwikkelen respecteren en hen ruimschoots de gelegenheid geven om dat te doen. Ouders moeten hun kind observeren om hun eigen communicatie en behoeften zo goed mogelijk te begrijpen.

Respectvolle communicatie tussen ouders en opvoeders zorgt voor een omgeving die leren en groei aanmoedigt. Alleen al de manier waarop een volwassene naar een zuigeling kijkt, luistert of met hem praat, kan blijk geven van respect en vertrouwen dat de zuigeling klaar is om te onderzoeken en te leren. Door de zuigeling bijvoorbeeld te betrekken bij dagelijkse basistaken door tegen hem te praten en handelingen uit te leggen, kan hij actief deelnemen. Deze dagelijkse taken kunnen bestaan uit luiers verschonen, baden en voeden. Consequent zijn en verwachtingen aan baby’s overbrengen kan ook helpen bij de ontwikkeling van discipline. Zelfs op jonge leeftijd begrijpen baby’s verbale en non-verbale signalen. Door een zuigeling dagelijks uit te dagen met nieuwe omgevingen en concepten, is het leerproces continu en bouwt het voort op eerdere kennis en ervaringen.

Gerber was er een groot voorstander van om zuigelingen de tijd te geven om ononderbroken te spelen, zodat ze in hun eigen tempo en interesse kunnen ontdekken. In plaats van zuigelingen nieuwe vaardigheden aan te leren, zorgt dit ononderbroken spel ervoor dat het leerproces natuurlijk blijft en de interesses van de zuigeling volgt. Ouders en opvoeders moeten ook een veilige, voorspelbare, consistente en uitdagende omgeving kunnen bieden.

De omgeving moet een omgeving zijn waarin een zuigeling volledig natuurlijk kan zijn in de manier waarop hij of zij verkent en interacteert. Als de omgeving van een zuigeling voorspelbaar is, is het gemakkelijker voor hem om te leren, omdat hij begrijpt wat er gaat gebeuren. Omdat baby’s van nature willen rondlopen om te ontdekken, stelt een veilige omgeving hen in staat dit te doen zonder beperkingen.

Een ander prachtig aspect van deze filosofie van respect, vertrouwen en acceptatie is hoe het werkt voor alle leeftijden en de algehele groei en het geluk in het leven bevordert. Het belangrijkste doel van RIE is om een authentiek kind te creëren dat zich veilig, autonoom, competent en verbonden voelt met de wereld om hen heen. Dit gevoel van veiligheid en vertrouwen zal hen bijblijven gedurende hun hele educatieve reis. Deze reis omvat niet alleen academische groei, maar ook sociale groei. Inzicht in het belang van respect, vertrouwen en acceptatie maakt het mogelijk om in het leven sterke relaties op te bouwen. Een sterk zelfgevoel en een nog sterkere verbinding met de mensen en plaatsen om hen heen bevordert een verbazingwekkende groei en geluk in het leven, beginnend als baby en doorlopend tot in de volwassenheid.

RIE’s verbinding met Reggio Emilia

Veel van de kernwaarden en principes van de RIE-filosofie komen overeen met die van de Reggio Emilia-benadering die op De Kompasschool te vinden is. De Reggio Emilia-benadering ziet het kind als een sterke, bekwame en onafhankelijke leerling, terwijl de leerkracht wordt gezien als een partner in het leerproces van het kind. Respectvolle communicatie en interactie tussen leerkrachten en kleuters wordt sterk aangemoedigd door de RIE-methodologie en De Kompasschool. Deze gerespecteerde en vertrouwde relatie stelt de kleuters in staat om te groeien en zich vaardigheden eigen te maken in een positieve en bemoedigende omgeving. Door de klasomgeving als “derde leraar” te gebruiken, worden de acties, vragen en interesses van de kinderen geobserveerd en gedocumenteerd voor verdere exploratie. Om meer te weten te komen over hoe De Kompasschool observatie en documentatie gebruikt, bezoek onze website door HIER te klikken.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *